Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2016 m. pavasario standartinė „Eurobarometro“ apklausa. Europiečiai tvirtai remia Komisijos politinius prioritetus

Briuselis, 2016 m. liepos 29 d.

Europiečiai remia Europos Komisijos politinius prioritetus, o didžiausiomis dabartinėmis ES problemomis laiko imigraciją ir terorizmą. Tai tik keletas iš šiandien paskelbtų standartinės „Eurobarometro“ apklausos rezultatų. Apklausa buvo atliekama 2016 m. gegužės 21–31 d. 34-iose šalyse ir teritorijose [1].

Imigracija ir terorizmas laikomi didžiausiais ES iššūkiais.

Paklausus piliečių, kas jiems kelia didžiausią susirūpinimą, kaip didžiausia dabartinė ES problema dažniausiai buvo minima imigracija (48 proc., -10 proc. punktų). Antroje vietoje pagal dažnumą – terorizmas (39 proc., +14 proc. punktų). Palyginti su 2015 m. rudens apklausa, terorizmą paminėjo gerokai daugiau respondentų. Jis lenkia tokias problemas kaip ekonominė padėtis (19 proc., -2 proc. punktai), valstybių narių viešųjų finansų būklė (16 proc., -1 proc. punktas) ir nedarbas (15 proc., -2 proc. punktai). Imigraciją didžiausia ES problema laikė 20 valstybių narių piliečiai, viena iš dviejų didžiausių problemų – visų kitų šalių, išskyrus Portugaliją, piliečiai. Terorizmą didžiausia ES problema laikė aštuonių valstybių narių piliečiai, viena iš dviejų didžiausių problemų – visų kitų šalių, išskyrus Graikiją, piliečiai.

Nacionaliniu lygmeniu didžiausią susirūpinimą kelia nedarbas (33 proc., -3 proc. punktai) ir imigracija (28 proc., -8 proc. punktai). Trečioje vietoje – ekonominė padėtis (19 proc., nepakito).

Europos Komisijos politikos prioritetų rėmimas

Kaip ir 2015 m. lapkričio mėn. apklausoje, Europos Komisijos prioritetai įvertinti palankiai.

- Bendrą Europos migracijos politiką palankiai vertina 67 proc. europiečių. Beveik kas šeštas europietis (58 proc.) pritaria migracijai iš kitų ES valstybių narių. Tačiau tokia pati procentinė dalis žmonių neigiamai vertina imigraciją iš ES nepriklausančių šalių.

- 79 proc. europiečių „laisvą ES piliečių judėjimą ir galimybę gyventi, dirbti, studijuoti ir užsiimti verslu bet kurioje ES šalyje“ vertina palankiai. Laisvam judėjimui pritarė visų šalių respondentų dauguma – nuo 63 proc. Jungtinėje Karalystėje iki 95 proc. Latvijoje. Be to, laisvą asmenų, prekių ir paslaugų judėjimą ES ir taiką tarp valstybių narių dauguma europiečių (atitinkamai 56 proc. ir 55 proc.) laiko didžiausiais ES laimėjimais.

- Europiečiai ES laiko pasaulinio masto veikėja: 68 proc. respondentų laikėsi nuomonės, kad ES pasaulyje atlieka svarbų vaidmenį.

- Kalbant apie investicijas ES, 56 proc. europiečių sutinka, kad viešosios lėšos turėtų būti naudojamos privačiojo sektoriaus investicijoms ES lygmeniu skatinti.

- 56 proc. europiečių palankiai vertina ES bendrąją skaitmeninę rinką.

- 70 proc. europiečių pasisako už bendrą ES valstybių narių energetikos politiką.

- Teigiamas požiūris į eurą išlieka nepakitęs (55 proc. visoje ES, 68 proc. euro zonoje). Bendrai valiutai pritaria 22 valstybių narių (įskaitant visas euro zonos nares) respondentų dauguma.

- ES ir JAV laisvosios prekybos ir investicijų susitarimui pritarė dauguma 24 valstybių narių respondentų. Visos ES mastu šį susitarimą palankiai vertina 51 proc. respondentų.

Europos Sąjunga pasitikima labiau nei šalių vyriausybėmis, o ES pilietybė užima tvirtas pozicijas

Europos Sąjunga pasitikinčių europiečių dalis išaugo iki 33 proc. Pasitikinčiųjų nacionalinėmis vyriausybėmis vidurkis išliko stabilus – 27 proc.

Tiek pat europiečių, kaip ir anksčiau (38 proc.), teigė, kad jų nuomonė apie ES yra neutrali. Europiečių, teigusių, kad jų nuomonė apie ES yra teigiama, yra 34 proc., o neigiamą nuomonę turi 27 proc.

Respondentų, manančių, kad jų balsas svarbus ES, dalis lieka beveik nepakitusi – 38 proc. (-1 proc. punktas). Tokia tendencija laikosi nuo 2014 m. rinkimų į Europos Parlamentą.

Du trečdaliai europiečių (66 proc., +2 proc. punktai) laiko save ES piliečiais. Tokią nuomonę išreiškė dauguma respondentų 26 valstybėse narėse.

Pagrindiniai faktai

2016 m. pavasario standartinė „Eurobarometro“ apklausa vyko individualiai apklausiant respondentus 2016 m. gegužės 21–31 d. Iš viso apklausoje dalyvavo 31 946 ES valstybių narių ir šalių kandidačių gyventojai.

Daugiau informacijos

Šiandien paskelbtoje „Pirmojoje rezultatų ataskaitoje“ išdėstyta europiečių nuomonė apie ES, taip pat pagrindinės piliečių susirūpinimą keliančios problemos ir ekonominės padėties vertinimas. Ataskaita pateikiama čia.

[1]28 Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse, penkiose šalyse kandidatėse (buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Turkijoje, Juodkalnijoje, Serbijoje ir Albanijoje) ir Kipro turkų bendruomenės gyvenamoje šalies dalyje, kurios nekontroliuoja Kipro Respublikos valdžia.

IP/16/2665

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar