Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

2016. tavaszi Eurobarométer felmérés: a Bizottság politikai prioritásainak nagy a támogatottsága

Brüsszel, 2016. július 29.

Az európaiak úgy vélik, hogy az EU előtt álló legnagyobb kihívások jelenleg a bevándorlás és a terrorizmus, és támogatják az Európai Bizottság politikai prioritásait. Ez a mai napon nyilvánosságra hozott legújabb Eurobarométer felmérés két legfontosabb megállapítása. A felmérésre 2016. május 21. és 31. között került sor, és 34 ország, illetve terület[1] lakosai vettek részt benne.

A közvélemény szerint a bevándorlás és a terrorizmus az a két terület, amely a legnagyobb kihívást jelenti az EU számára:

Arra a kérdésre, hogy mely uniós szintű problémák aggasztják leginkább őket, az európai polgárok többsége továbbra is a bevándorlást jelölte meg első helyen (48%, -10). A terrorizmus még mindig a második helyen szerepel (39%, +14), bár a jelenséget a 2015. őszi felmérés óta sokkal többen tekintik súlyosnak. Ez a probléma messze megelőzi a gazdasági helyzetet (19%, -2), a tagállamok államháztartásának állapotát (16%, -1) és a munkanélküliséget is (15%, -2). A bevándorlásra 20 tagállamban a legsürgetőbb kérdésként tekintenek az emberek, az összes többi országban pedig a két legsúlyosabb probléma között szerepel, Portugália kivételével. A terrorizmust nyolc országban vélik a legsúlyosabb problémának, az összes többi országban pedig a két legkomolyabb aggodalom között szerepel, Görögország kivételével.

Nemzeti szinten a legnagyobb gondnak a munkanélküliséget (33%, -3) és a bevándorlást tekintik az emberek (28%, -8). A gazdasági helyzet a dobogó harmadik fokán áll (19%, változatlan).

A lakosság támogatja az Európai Bizottság politikai prioritásait:

Hasonlóan a 2015. novemberi felmérés eredményéhez, az idei tavaszi felmérésből is egyértelműen kiviláglik, hogy az Európai Bizottság által megszabott politikai prioritásokat nagy elfogadottság övezi.

– Ami a bevándorlást illeti, az európaiak 67%-a támogatja, hogy közös európai politika szabályozza ezt a kérdést. Tíz európaiból csaknem hat (58%) jó véleménnyel van a más uniós tagállamokból érkező migránsokról. Ugyanilyen arányban vannak azonban azok is, akik kedvezőtlen jelenségként ítélik meg az EU határain túlról érkezők bevándorlását.

– Az európaiak 79%-a örül annak, hogy az uniós polgárok szabadon mozoghatnak, azaz szabadon letelepedhetnek, dolgozhatnak, tanulhatnak vagy üzleti tevékenységet folytathatnak az EU-n belül. Az Egyesült Királyságtól (63%) Lettországig (95%) a válaszadók többsége támogatja a szabad mozgást. Emellett az európaiak többsége (56%) szerint az egységes piac (az áruk, szolgáltatások, személyek és tőke EU-n belüli szabad mozgása) a tagállamok közötti béke (55%) mellett az EU legpozitívabb hozadéka.

– Az európaiak az EU-ra globális szereplőként tekintenek: 68%-uk szerint számít az EU szava a világban.

– Az EU-n belüli beruházásokkal kapcsolatban az európaiak 56%-a véli úgy, hogy a közpénzeket a magánberuházások uniós szinten való ösztönzésére kellene fordítani.

– Az európaiak 56%-a támogatja a digitális egységes piac EU-n belüli megteremtését is.

– Az energiaügyet illetően az európaiak 70%-a pártfogolja, hogy az EU-tagállamok közös energiapolitikát alakítsanak ki.

– Az euró támogatottsága stabil (55% az EU egészében, 68% az euróövezetben). Az egységes valuta 22 tagállamban, köztük az euróövezet részét képező országokban a többség támogatását élvezi.

– 24 tagállamban a többség pártolja az EU és az USA közötti szabadkereskedelmi és beruházási megállapodást. Összességében az uniós válaszadók 51%-a támogatja ezt.

Az EU-ban jobban bíznak az emberek, mint a saját kormányukban; az európai uniós polgárság támogatottsága stabil

33%-ra nőtt azon európaiak aránya, akik saját bevallásuk szerint bíznak az Európai Unióban. A tagállami kormányok támogatottságának átlagos szintje 27%-on állandósult.

Az európaiak változatlan arányban (38%) állítják, hogy semlegesen viszonyulnak az EU-hoz. Az EU-t pozitívan megítélő európaiak aránya 34%, a válaszadók 27%-a ellenben negatív képpel rendelkezik az EU-ról.

Stabilan 38% (-1 százalékpont) azoknak a válaszadóknak az aránya, akik úgy vélik, hogy számít a szavuk az Unióban, fennmaradt tehát az ezt illetően a 2014-es európai parlamenti választást követően megfigyelhető fellendülés.

Az európaiak kétharmada (66%, +2) vallja magát uniós polgárnak. Ezzel a válaszadók többsége 26 tagállamban egyetért.

Háttér-információk

A 2016 tavaszán végzett Eurobarométer felmérés 2016. május 21. és 31. között folytatott személyes beszélgetések alapján készült. Az uniós tagállamokban és a tagjelölt országokban összesen 31 946 válaszadó vett részt a felmérésben.

További információk

Az eredményeket összegző, ma nyilvánosságra hozott első jelentés ismerteti, hogyan vélekednek az európai polgárok az EU-ról, mely témák foglalkoztatják az embereket leginkább, és mik a benyomásaik a gazdasági helyzetről. Online változata ezen az oldalon érhető el.

[1] Az Európai Unió (EU) 28 tagállama, az öt tagjelölt ország (Albánia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország), valamint a Ciprusi Köztársaság kormánya által nem ellenőrzött területeken élő ciprusi török közösség.

IP/16/2665

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar