Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kevään 2016 Eurobarometri-kyselyssä vahva tuki komission poliittisille painopisteille

Bryssel 29. heinäkuuta 2016

Kansalaisten mielestä EU:n suurimmat haasteet tällä hetkellä ovat maahanmuutto ja terrorismi. He myös tukevat Euroopan komission poliittisia painopisteitä. Nämä ovat tänään julkaistun uusimman Eurobarometri-kyselyn keskeiset tulokset. Kysely toteutettiin 21.–31. toukokuuta 2016, ja se kattoi 34 maata tai aluetta [1].

 

Maahanmuutto ja terrorismi ovat EU:n suurimmat haasteet:

Kansalaisten huolenaiheista EU:n tason ongelmana mainittiin edelleen useimmiten maahanmuutto (48 prosenttia, –10 prosenttiyksikköä). Toiseksi yleisimpänä huolenaiheena mainittiin terrorismi (39 prosenttia, +14 prosenttiyksikköä), selvästi useammin kuin edellisessä kyselyssä syksyllä 2015. Se on selvästi suurempi huolenaihe kuin taloustilanne (19 prosenttia, –2 prosenttiyksikköä), jäsenvaltioiden julkisen talouden tilanne (16 prosenttia, –1 prosenttiyksikkö) ja työttömyys (15 prosenttia, –2 prosenttiyksikköä). Maahanmuutto on EU:n suurin huolenaihe 20 jäsenvaltiossa ja kahden suurimman huolenaiheen joukossa kaikissa maissa Portugalia lukuun ottamatta. Terrorismi on suurin huolenaihe kahdeksassa jäsenvaltiossa ja kahden suurimman huolenaiheen joukossa kaikissa maissa Kreikkaa lukuun ottamatta.

Kansallisella tasolla eniten huolta herättävät työttömyys (33 prosenttia, –3 prosenttiyksikköä) ja maahanmuutto (28 prosenttia, –8 prosenttiyksikköä). Kolmannella sijalla on taloustilanne (19 prosenttia, tilanne ennallaan).

Tuki Euroopan komission poliittisille painopisteille:

Samoin kuin marraskuussa 2015 tehdyssä edellisessä kyselyssä, kansalaiset antavat vahvan tuen Euroopan komission keskeisille aiheille.

- Yhteistä eurooppalaista muuttoliikepolitiikkaa kannattaa 67 prosenttia eurooppalaisista. Lähes 6 eurooppalaista kymmenestä (58 prosenttia) suhtautuu myönteisesti maahanmuuttoon toisista jäsenvaltioista. Yhtä moni kuitenkin suhtautuu kielteisesti EU:n ulkopuolelta tulevaan maahanmuuttoon.

- Eurooppalaisista 79 prosenttia kannattaa EU:n kansalaisten vapaata liikkuvuutta eli oikeutta asua, tehdä työtä, opiskella ja harjoittaa liiketoimintaa kaikkialla EU:ssa. Vapaata liikkuvuutta kannattaa valtaosa vastaajista kaikissa maissa Isosta-Britanniasta (63 prosenttia) Latviaan (95 prosenttia). Lisäksi enemmistö eurooppalaisista (56 prosenttia) pitää ihmisten, tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta EU:n hyödyllisimpänä saavutuksena. Lähes yhtä paljon arvostetaan jäsenvaltioiden välistä rauhaa (55 prosenttia).

- Useimpien eurooppalaisten (68 prosenttia) mielestä EU on maailmassa tärkeä toimija, jonka näkemyksiä kuunnellaan.

- Eurooppalaisista 56 prosenttia on sitä mieltä, että EU:ssa olisi käytettävä julkisia varoja yksityisen sektorin investointien tukemiseen.

- Niin ikään 56 prosenttia eurooppalaisista kannattaa EU:n digitaalisia sisämarkkinoita.

- EU:n jäsenvaltioiden yhteistä energiapolitiikkaa kannattaa 70 prosenttia eurooppalaisista.

- Myönteinen suhtautuminen euroon on pysynyt vakaana (55 prosenttia koko EU:ssa ja 68 prosenttia euroalueella). Yhteistä rahayksikköä kannattaa enemmistö eurooppalaisista 22 jäsenvaltiossa, muun muassa kaikissa euroalueen maissa.

- Vapaakauppa- ja investointisopimusta EU:n ja Yhdysvaltojen välillä kannattaa enemmistö 24 jäsenvaltiossa. Sopimusta kannattaa kaiken kaikkiaan 51 prosenttia vastaajista.

Luottamus EU:hun on suurempi kuin luottamus kansallisiin hallituksiin; EU:n kansalaisuus on yhä korkeassa kurssissa

Niiden osuus, jotka sanovat luottavansa Euroopan unioniin, on noussut 33 prosenttiin. Kansallisiin hallituksiin luottaa edelleen keskimäärin 27 prosenttia kansalaisista.

Eurooppalaisista 38 prosenttia eli yhtä moni kuin ennenkin sanoo suhtautuvansa EU:hun neutraalisti. Eurooppalaisista 34 prosenttia sanoo suhtautuvansa EU:hun myönteisesti ja 27 prosenttia kielteisesti.

Niiden ihmisten osuus, jotka kokevat, että heidän mielipiteellään on merkitystä EU:ssa, on edelleen 38 prosenttia (–1 prosenttiyksikkö), eli osuus on säilynyt lukemissa, jotka saavutettiin toukokuussa 2014 järjestettyjen Euroopan parlamentin vaalien jälkeen.

Eurooppalaisista kaksi kolmasosaa (66 prosenttia, +2 prosenttiyksikköä) tuntee itsensä EU:n kansalaisiksi. Tätä mieltä on enemmistö vastaajista 26 jäsenvaltiossa.

Tausta

Kevään 2016 Eurobarometri-kysely perustuu henkilökohtaisiin haastatteluihin, jotka tehtiin 21.–31. toukokuuta 2016. Haastatteluihin osallistui EU:n jäsenvaltioissa ja ehdokasmaissa yhteensä 31 946 henkilöä.

Lisätietoja

Tänään julkaistu ensimmäinen tulosraportti antaa kuvan siitä, mitä mieltä eurooppalaiset ovat EU:sta, sekä kansalaisten vakavimmista huolenaiheista ja taloustilannetta koskevista näkemyksistä. Se on saatavilla verkossa täällä.

[1]EU:n 28 jäsenvaltiota, viisi ehdokasmaata (Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki) sekä Kyproksen turkkilainen yhteisö maan siinä osassa, joka ei ole Kyproksen tasavallan hallituksen hallinnassa.

 

IP/16/2665

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar