Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Pravidelný Eurobarometr z jara 2016: Veřejnost vyjadřuje silnou podporu politickým prioritám Komise

Brusel 29. července 2016

Evropané považují za nejvážnější problémy, s nimiž se EU v současné době potýká, migraci a terorismus a podporují politické priority Evropské komise. To jsou dva nejpodstatnější výsledky dnes zveřejněného nejnovějšího pravidelného Eurobarometru. Průzkumu, který probíhal od 21. do 31. května 2016, se účastnili respondenti z 34 zemí a území [1].

Migrace a terorismus jsou považovány za největší problémy, kterým EU čelí:

Občané, kteří byli dotázáni na největší problémy na úrovni EU, uváděli podobně jako v předchozím průzkumu nejčastěji přistěhovalectví (48 %, -10). Druhým nejčastěji uváděným problémem zůstává terorismus, kterého se nyní obává mnohem více lidí než při průzkumu z podzimu 2015 (39 %, +14). Se značným odstupem následuje hospodářská situace (19 %, -2), stav veřejných financí v členských státech (16 %, -1) a nezaměstnanost (15 %, -2). Přistěhovalectví je jako hlavní problém vnímáno ve 20 členských státech EU a mezi dva nejvážnější problémy jej zařadili respondenti ve všech členských státech s výjimkou Portugalska. Terorismus za hlavní problém považovali občané v osmi členských státech EU a jako jeden ze dvou nejvážnějších problémů jej uvedli respondenti ve všech členských státech kromě Řecka.

Pokud jde o situaci uvnitř členských států, představuje podle dotázaných největší problém nezaměstnanost (33 %, -3) a přistěhovalectví (28 %, -8). Třetí nejčastější odpovědí byla hospodářská situace (19 %, beze změn).

Podpora politických priorit Evropské komise:

Podobně jako v předchozím průzkumu, který se uskutečnil v listopadu 2015, občané vyjadřují pozitivní postoj k prioritním tématům, která stanovila Evropská komise.

– V souvislosti s problematikou migrace 67 % Evropanů uvádí, že jsou zastánci společné evropské migrační politiky. Takřka tři pětiny Evropanů (58 %) se staví pozitivně k migraci osob z ostatních zemí EU. Nicméně stejný podíl dotázaných se staví negativně k přistěhovalectví osob pocházejících ze zemí mimo EU.

– 79 % Evropanů schvaluje „volný pohyb občanů EU, kteří mohou žít, pracovat, studovat a podnikat kdekoliv v Unii“. Podporu volnému pohybu vyjádřila většina respondentů ve všech zemích od Spojeného království (63 %) až po Lotyšsko (95 %). Navíc většina Evropanů považuje za nejpozitivnější přínosy EU volný pohyb osob, zboží a služeb v Unii (56 %) a mír mezi členskými státy (55 %).

– Evropané vnímají EU jako globálního hráče: 68 % z nich si myslí, že s hlasem EU se ve světě počítá.

– V otázce investic v rámci EU se 56 % Evropanů přiklání k názoru, že veřejné finance by měly být využívány ke stimulaci investic soukromého sektoru na úrovni EU.

– Stejný podíl (56 %) Evropanů se rovněž vyslovil pro vytvoření jednotného digitálního trhu v rámci EU.

– Pokud jde o energetiku, 70 % Evropanů podporuje společnou energetickou politiku členských států EU.

– Podpora eura zůstává na setrvalé úrovni (55 % v EU jako celku, 68 % v eurozóně). Většinovou podporu společné měně vyjádřili občané ve 22 členských státech, včetně všech zemí eurozóny.

Dohodu o volném obchodu a o investicích mezi EU a USA podporuje nadpoloviční většina dotázaných ve 24 členských státech. Celkově jí vyjádřilo podporu 51 % dotázaných v EU.

Důvěra v EU je vyšší než důvěra v národní vlády; občanství EU má trvalou podporu

Zvýšil se podíl Evropanů, kteří uvedli, že Evropské unii důvěřují, a to na 33 %. Průměrná úroveň důvěry v národní vlády zůstává stejná: 27 %.

Podíl občanů EU, kteří vnímají EU neutrálně, se nezměnil (38 %). Počet Evropanů, kteří vnímají EU pozitivně, je na setrvalé 34% úrovni, zatímco 27 % dotázaných vnímá EU negativně.

Podíl občanů, kteří tvrdí, že se s jejich hlasem v EU počítá, zůstává na stabilní úrovni (38 %, -1 procentní bod), což odpovídá pozitivnímu trendu, který přetrvává od voleb do Evropského parlamentu v roce 2014.

Dvě třetiny Evropanů (66 %, +2) se cítí být občany EU. Tento názor sdílí většina respondentů ve 26 členských státech.

Souvislosti

Pravidelný Eurobarometr z jara 2016 byl proveden prostřednictvím osobních rozhovorů ve dnech 21.–31. května 2016. V členských státech a kandidátských zemích bylo osloveno celkem 31 946 osob.

Další informace

Dnes zveřejněná zpráva o prvních výsledcích přehledně přibližuje postoje Evropanů k EU a také největší

Migrace a terorismus jsou považovány za největší problémy, kterým EU čelí:

Občané, kteří byli dotázáni na největší problémy na úrovni EU, uváděli podobně jako v předchozím průzkumu nejčastěji přistěhovalectví (48 %, -10). Druhým nejčastěji uváděným problémem zůstává terorismus, kterého se nyní obává mnohem více lidí než při průzkumu z podzimu 2015 (39 %, +14). Se značným odstupem následuje hospodářská situace (19 %, -2), stav veřejných financí v členských státech (16 %, -1) a nezaměstnanost (15 %, -2). Přistěhovalectví je jako hlavní problém vnímáno ve 20 členských státech EU a mezi dva nejvážnější problémy jej zařadili respondenti ve všech členských státech s výjimkou Portugalska. Terorismus za hlavní problém považovali občané v osmi členských státech EU a jako jeden ze dvou nejvážnějších problémů jej uvedli respondenti ve všech členských státech kromě Řecka.

Pokud jde o situaci uvnitř členských států, představuje podle dotázaných největší problém nezaměstnanost (33 %, -3) a přistěhovalectví (28 %, -8). Třetí nejčastější odpovědí byla hospodářská situace (19 %, beze změn).

Podpora politických priorit Evropské komise:

Podobně jako v předchozím průzkumu, který se uskutečnil v listopadu 2015, občané vyjadřují pozitivní postoj k prioritním tématům, která stanovila Evropská komise.

– V souvislosti s problematikou migrace 67 % Evropanů uvádí, že jsou zastánci společné evropské migrační politiky. Takřka tři pětiny Evropanů (58 %) se staví pozitivně k migraci osob z ostatních zemí EU. Nicméně stejný podíl dotázaných se staví negativně k přistěhovalectví osob pocházejících ze zemí mimo EU.

– 79 % Evropanů schvaluje „volný pohyb občanů EU, kteří mohou žít, pracovat, studovat a podnikat kdekoliv v Unii“. Podporu volnému pohybu vyjádřila většina respondentů ve všech zemích od Spojeného království (63 %) až po Lotyšsko (95 %). Navíc většina Evropanů považuje za nejpozitivnější přínosy EU volný pohyb osob, zboží a služeb v Unii (56 %) a mír mezi členskými státy (55 %).

– Evropané vnímají EU jako globálního hráče: 68 % z nich si myslí, že s hlasem EU se ve světě počítá.

– V otázce investic v rámci EU se 56 % Evropanů přiklání k názoru, že veřejné finance by měly být využívány ke stimulaci investic soukromého sektoru na úrovni EU.

– Stejný podíl (56 %) Evropanů se rovněž vyslovil pro vytvoření jednotného digitálního trhu v rámci EU.

– Pokud jde o energetiku, 70 % Evropanů podporuje společnou energetickou politiku členských států EU.

– Podpora eura zůstává na setrvalé úrovni (55 % v EU jako celku, 68 % v eurozóně). Většinovou podporu společné měně vyjádřili občané ve 22 členských státech, včetně všech zemí eurozóny.

Dohodu o volném obchodu a o investicích mezi EU a USA podporuje nadpoloviční většina dotázaných ve 24 členských státech. Celkově jí vyjádřilo podporu 51 % dotázaných v EU.

Důvěra v EU je vyšší než důvěra v národní vlády; občanství EU má trvalou podporu

Zvýšil se podíl Evropanů, kteří uvedli, že Evropské unii důvěřují, a to na 33 %. Průměrná úroveň důvěry v národní vlády zůstává stejná: 27 %.

Podíl občanů EU, kteří vnímají EU neutrálně, se nezměnil (38 %). Počet Evropanů, kteří vnímají EU pozitivně, je na setrvalé 34% úrovni, zatímco 27 % dotázaných vnímá EU negativně.

Podíl občanů, kteří tvrdí, že se s jejich hlasem v EU počítá, zůstává na stabilní úrovni (38 %, -1 procentní bod), což odpovídá pozitivnímu trendu, který přetrvává od voleb do Evropského parlamentu v roce 2014.

Dvě třetiny Evropanů (66 %, +2) se cítí být občany EU. Tento názor sdílí většina respondentů ve 26 členských státech.

Souvislosti

Pravidelný Eurobarometr z jara 2016 byl proveden prostřednictvím osobních rozhovorů ve dnech 21.–31. května 2016. V členských státech a kandidátských zemích bylo osloveno celkem 31 946 osob.

Další informace

Dnes zveřejněná zpráva o prvních výsledcích přehledně přibližuje postoje Evropanů k EU a také největší obavy občanů a jejich vnímání hospodářské situace. Zpráva je k dispozici online.

[1]28 členských států Evropské unie, pět kandidátských zemí (Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko, Černá Hora, Srbsko a Albánie) a společenství kyperských Turků v části země, která není kontrolována vládou Kyperské republiky.

IP/16/2665

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar