Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Пролетно издание на проучването „Стандартен Евробарометър“ за 2016 г.: силна обществена подкрепа за политическите приоритети на Комисията

Брюксел, 29 юли 2016 r.

Европейските граждани определят имиграцията и тероризма като основните предизвикателства, пред които е изправен ЕС в момента, и подкрепят политическите приоритети на Европейската комисия. Това са два от основните резултати от последното проучване „Стандартен Евробарометър“, публикувано днес. Проучването беше проведено между 21 и 31 май 2016 г. в 34 държави и територии [1].

Имиграцията и тероризмът са смятани за най-големите предизвикателства пред ЕС

Според отговорите на въпроса кои са главните източници на безпокойство за гражданите, имиграцията продължава да бъде най-често посочваният проблем, пред който е изправен ЕС (48 %, -10). Тероризмът (39 %, + 14) остава на второ място след рязкото увеличение в сравнение с предходното проучване, извършено през есента на 2015 г. Този проблем изпреварва с голяма разлика икономическото положение (19 %, -2), състоянието на публичните финанси на държавите членки (16 %, -1) и безработицата (15 %, -2). Имиграцията е най-важният проблем за ЕС според гражданите в 20 държави членки и е на първо или второ място във всички страни с изключение на Португалия. Тероризмът е посочен като главен източник на безпокойство от гражданите в осем държави членки и е на първо или второ място във всички държави с изключение на Гърция.

Основните проблеми, будещи загриженост на национално равнище, са безработицата (33 %, -3) и имиграцията (28 %, -8). Икономическото положение е на трето място (19 %, без промяна).

Подкрепа за политическите приоритети на Европейската комисия

Както при предишното проучване от ноември 2015 г., гражданите одобряват приоритетните теми, определени от Европейската комисия.

- По въпроса за миграцията 67 % от европейците посочват, че подкрепят обща европейска политика в областта на миграцията. Близо шест от всеки десет европейски граждани (58 %) са с положителна нагласа към миграцията на хора от други държави — членки на ЕС. Въпреки това същият процент са с отрицателна нагласа по отношение на имиграцията на хора от страни извън ЕС.

- 79 % от европейците подкрепят идеята за „свободно движение, което позволява на гражданите на ЕС да живеят, работят, учат и извършват стопанска дейност навсякъде в ЕС“. Мнозинството от интервюираните подкрепят свободното движение във всички страни, като тяхната подкрепа варира от 63 % в Обединеното кралство до 95 % в Латвия. Освен това за повечето европейци свободното движение на хора, стоки и услуги в рамките на ЕС е най-положителното постижение на ЕС (56 %), заедно с мира между държавите членки (55 %).

- Европейските граждани гледат на ЕС като на участник на световната сцена: 68 % смятат, че ЕС е важен международен фактор.

- По отношение на инвестициите в ЕС 56 % от европейските граждани са съгласни, че за стимулиране на инвестициите на частния сектор на равнище ЕС трябва да се използват публични средства.

- 56 % от европейците подкрепят също и цифровия единен пазар в рамките на ЕС.

- В областта на енергетиката 70 % от европейските граждани подкрепят идеята за обща политика в областта на енергетиката на държавите — членки на ЕС.

- Подкрепата за еврото остава непроменена (55 % в ЕС като цяло, 68 % в еврозоната). Мнозинството от гражданите в 22 държави членки подкрепят единната валута, в това число всички принадлежащи към еврозоната държави.

- Мнозинството от запитаните в 24 държави членки подкрепят споразумение за свободна търговия и инвестиции между ЕС и САЩ. Като цяло, 51 % от анкетираните в ЕС са „за“ неговото подписване.

Доверието в ЕС е по-голямо от доверието в националните правителства; стабилна подкрепа за гражданството на ЕС

Броят на европейските граждани, които заявяват, че имат доверие в Европейския съюз, се е увеличил на 33 %. Средното равнище на доверие в националните правителства е стабилно и възлиза на 27 %.

Остава без промяна процентът на европейците (38 %), които заявяват, че имат неутрално мнение за ЕС. Броят на европейските граждани, заявили, че имат положително мнение за ЕС, е 34 %, а мнението на 27 % от интервюираните е отрицателно.

Броят на гражданите, които смятат, че гласът им има значение в ЕС, остава стабилен — 38 % (-1 пункт), с което се запазва положителната тенденция след европейските избори през 2014 г.

Две трети от европейците (66 %, +2) се чувстват граждани на ЕС. Това мнение се споделя от мнозинството от отговорилите в 26 държави членки.

Контекст

Пролетното издание на проучването „Стандартен Евробарометър“ за 2016 г. беше проведено чрез интервюта на живо в периода от 21 до 31 май 2016 г. Интервюирани бяха общо 31 946 души в държавите — членки на ЕС, и в страните кандидатки.

Допълнителна информация

В доклада с първите резултати от проучването, публикуван днес, са отразени нагласите на европейските граждани към ЕС, както и основните тревоги на гражданите и възприятията им във връзка с икономическото положение. Той е достъпен онлайн тук.

[1]28-те държави — членки на Европейския съюз, пет страни кандидатки (бивша югославска република Македония, Турция, Черна гора, Сърбия и Албания) и общността на кипърските турци в частта от страната, която не е контролирана от правителството на Република Кипър.

IP/16/2665

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar