Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ny europeisk sjukvårdsstyrka för snabba insatser i nödsituationer

Bryssel den 15 februari 2016

Kommissionären Christos Stylianides inviger Europeiska sjukvårdsstyrkan

Europeiska unionen har i dag infört Europeiska sjukvårdsstyrkan som ska bidra till att få fram läkarteam, folkhälsoexperter och utrustning för nödsituationer inom och utanför EU.

Via Europeiska sjukvårsstyrkan kan EU:s medlemsstater, och andra europeiska länder som deltar, ställa sjukvårdsteam och utrutning till förfogande för snabba insatser innan en nödsituation uppstår. På så sätt kan man planera och genomföra insatserna snabbare och bättre. Sjukvårdsstyrkan kan omfatta akutläkarteam, folkhälsoexperter och medi­cinska samordningsexperter, mobila biosäkerhetslaboratorier, medicinska evakuerings­plan och logistiska stödteam.

– Syftet med Europeiska sjukvårdsstyrkan är att EU ska kunna reagera mycket snabbare och effektivare än nu när hälsorelaterade kriser uppstår. Vi måste lära oss läxan från ebolakrisen. En avgörande svårighet då var att få fram läkarteam. Jag vill rikta ett tack till alla medlemsländer som redan har lämnat bidrag och uppmuntra de övriga att ansluta sig, så att EU får kapacitet att möta de växande behoven och bättre kan planera och förbereda sig inför eventuella katastrofer, säger kommissionären Christos Stylianides som fungerar som värd för invigningen i Bryssel.

Europeiska sjukvårdsstyrkan ingår som en del i EU:s civilskyddsmekanismens nya insatskapacitet vid nödsituationer (även kallad den frivilliga poolen). Hittills har Belgien, Tjeckien, Finland, Frankrike, Luxemburg, Spanien, Sverige, Tyskland och Nederländerna redan lovat att ställa insatsstyrkor och utrustning till den frivilliga poolens förfogande.

 

Bakgrund

Ett avgörande problem i samband med utbrottet av ebola var att snabbt få ut sjukvårdspersonal, och även att hantera de logistiska och ledningsmässiga svårigheterna i samband med detta. Detta fick Tyskland och Frankrike att i slutet av 2014 att föreslå initiativet ”vita hjälmar”, som kan sägas vara grundstenen. Europeiska sjukvårdsstyrkan ingår nu i den europeiska insatskapaciteten vid nödsituationer.

EU:s civilskyddsmekanism underlättar samarbetet vid katastrofinsatser mellan 33 europeiska stater (EU:s 28 medlemsstater, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Montenegro, Norge och Serbien). Turkiet håller också på att ansluta sig till mekanismen. Dessa deltagande länder sammanför resurser som kan ställas till förfogande för katastrofdrabbade länder världen över. Mekanismen används för att samordna assistansen både inom och utanför EU. Europeiska kommissionen förvaltar mekanismen via Centrumet för samordning av katastrofberedskap.

För att öka EU:s beredskap och insatser vid katastrofer skapades den europeiska insatskapaciteten vid nödsituationer (”den frivilliga poolen”) 2014. Här sammanförs de sjukvårdsteam och den utrustning som kan tas till användning vid nödinsatser över hela världen.

Europeiska sjukvårdsstyrkan kommer också att vara EU:s bidrag till den arbetsstyrka för globala hot mot människors hälsa som håller på att inrättas under WHO:s ledning.

 

For more information:

MEMO/16/276 - EU launches new European Medical Corps to respond faster to emergencies

IP/16/263

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar