Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De EU geeft startsein voor nieuw Europees medisch korps om sneller te reageren op noodsituaties

Brussel, 15 februari 2016

De Europese Unie geeft vandaag het startsein voor het Europees medisch korps om medische en volksgezondheidsteams en uitrusting voor noodsituaties binnen en buiten de EU te helpen mobiliseren.

Via het Europees medisch korps kunnen de deelnemende EU-lidstaten en andere Europese landen medische teams en middelen beschikbaar stellen voor een snelle mobilisatie vóór een noodsituatie zich voordoet - waardoor een snellere en meer voorspelbare respons mogelijk is. Het medisch korps kan onder meer medische noodteams, deskundigen inzake volksgezondheid en medische coördinatie, mobiele laboratoria voor bioveiligheid, medische evacuatievliegtuigen en logistieke ondersteuningsteams omvatten.

"Het Europees medisch korps heeft tot doel te zorgen voor een veel snellere en efficiëntere EU-respons ingeval zich een crisis op gezondheidsgebied voordoet. We moeten lessen trekken uit de strijd tegen het ebola-virus; een belangrijk probleem daarbij was het mobiliseren van medische teams. Ik dank alle lidstaten die tot dusver reeds aan het korps hebben bijgedragen, en moedig de anderen aan zich hierbij aan te sluiten, zodat de EU kan inspelen op de toenemende behoeften en kan zorgen voor een betere planning en voorbereiding voordat een ramp zich voordoet", aldus commissaris Christos Stylianides die vandaag in Brussel de inhuldigingsplechtigheid op hoog niveau organiseert.

Het Europees medisch korps maakt deel uit van de nieuwe Europese responscapaciteit voor noodsituaties (ook bekend als "vrijwillige pool") in het kader van het EU-mechanisme voor civiele bescherming. Tot dusver hebben België, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Spanje, Zweden en Nederland al toegezegd teams en uitrusting voor de vrijwillige pool beschikbaar te zullen stellen.

 

Achtergrond

In de strijd tegen het ebola-virus bleken de snelle inzet van medisch personeel en de daardoor nog vergrote logistieke en beheersproblemen een belangrijk struikelblok te vormen, waardoor de hulpverlening werd bemoeilijkt. Als reactie daarop stelden Frankrijk en Duitsland eind 2014 voor om het initiatief "witte helmen" op te starten, dat de basis heeft gevormd voor het korps. Het Europees medisch korps maakt nu deel uit van de Europese responscapaciteit voor noodsituaties.

Het EU-mechanisme voor civiele bescherming, waaraan 33 Europese landen deelnemen (de 28 EU-lidstaten, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, IJsland, Montenegro, Noorwegen en Servië), vergemakkelijkt de samenwerking bij de rampenbestrijding. Turkije maakt zich eveneens op om aan het mechanisme deel te nemen. Deze deelnemende staten bundelen hun middelen, die in de hele wereld kunnen worden ingezet. Wanneer het mechanisme wordt geactiveerd, verzorgt het de coördinatie van de hulpverlening binnen en buiten de Europese Unie. De Europese Commissie beheert het mechanisme via het Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties.

De Europese responscapaciteit voor noodsituaties (de "vrijwillige pool") werd opgericht in 2014 om de rampenparaatheid en -respons van de EU te versterken. Dit mechanisme bundelt een hele reeks hulpteams en uitrusting die vooraf in paraatheid werden gebracht, om te worden ingezet bij noodhulpoperaties over de hele wereld.

Het Europees medisch korps vormt ook de Europese bijdrage tot de Global Health Emergency Workforce Emergency Response dat wordt opgericht onder de leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie.


For more information:

MEMO/16/276 - EU launches new European Medical Corps to respond faster to emergencies

 

IP/16/263

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar