Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU perustaa eurooppalaiset lääkintäapujoukot hätätilanteiden nopeaa toimintaa varten

Bryssel 15. helmikuuta 2016

Euroopan unioni on tänään perustanut eurooppalaiset lääkintäapujoukot. Unionin hätäapujärjestelmään osallistuvat jäsenvaltiot ja muut Euroopan maat antavat näiden joukkojen käyttöön terveydenhuollon henkilöstöä ja varusteita, joita voidaan lähettää nopeasti hätätilanteen uhkaamiin paikkoihin.

Tämän avulla kriiseihin voidaan reagoida nopeammin ja ennakoitavammin. Joukkoihin voi kuulua ensiaputiimejä, kansanterveyden ja lääkintäavun koordinoinnin asiantuntijoita, bioturvallisia siirrettäviä laboratorioita, lentokoneita lääkinnällisiä evakuointeja varten ja logistiikan tukitiimejä.

"Näiden joukkojen tarkoitus on nopeuttaa ja tehostaa EU:n reagointia terveyskriiseihin. Olemme oppineet ebolakriisistä, jossa oli olennaisena vaikeutena lääkintätiimien liikkeelle saaminen. Kiitän kaikkia hankkeeseen jo osallistuneita jäsenvaltioita, ja kannustan toisia liittymään mukaan, jotta EU pystyisi vastaamaan kasvaviin tarpeisiin ja katastrofeihin voitaisiin valmistautua paremmin ennalta", sanoi terveysasioista vastaava komissaari Christos Stylianides, joka isännöi Brysselissä tänään järjestettävää perustamistilaisuutta.

Eurooppalaiset lääkintäapujoukot kuuluvat unionin pelastuspalvelumekanismin uusiin eurooppalaisiin hätäapuvalmiuksiin (”vapaaehtoinen reservi”). Suomi ja kahdeksan muuta EU-maata (Alankomaat, Belgia, Espanja, Luxemburg, Ranska, Ruotsi, Saksa ja Tšekki) ovat jo luvanneet vapaaehtoiseen reserviin henkilöstöä ja varusteita.

 

Tausta

Ratkaisevat ongelmat reagoinnissa ebolaepidemiaan liittyivät hoitohenkilöstön saamiseen nopeasti paikalle sekä sen vuoksi kasvaneisiin logistisiin ja hallinnollisiin haasteisiin. Tämän vuoksi Saksa ja Ranska ehdottivat vuoden 2014 lopulla ns. valkokypärät-aloitetta, joka muodosti perustan joukoille. Eurooppalaiset lääkintäapujoukot ovat nyt osa eurooppalaisia hätäapuvalmiuksia.

Unionin pelastuspalvelumekanismi helpottaa 33:n Euroopan valtion (28 EU:n jäsenvaltiota, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Islanti, Montenegro, Norja ja Serbia) yhteistyötä kriisitoimissa. Turkki on myös liittymässä mekanismiin. Osallistujamaiden resursseista muodostetaan reservi, jota voidaan käyttää katastrofin kohteeksi joutuneissa maissa kaikkialla maailmassa. Kun mekanismi aktivoidaan, se koordinoi avun antamista sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella. Euroopan komissio hallinnoi mekanismia EU:n hätäavun koordinointikeskuksen kautta.

EU:n katastrofivalmiuden parantamiseksi perustettiin vuonna 2014 eurooppalaiset hätäapuvalmiudet, jonka vapaaehtoiseen reserviin kootaan monenlaisia ennalta käyttöön luvattuja hätäaputiimejä ja varusteita, jotta niitä voidaan lähettää nopeasti minne päin maailmaa tahansa.

Eurooppalaisilla lääkintäapujoukoillaan Eurooppa osallistuu myös kansainvälisiin terveysalan hätäapujoukkoihin (Global Health Emergency Workforce), joita ollaan perustamassa Maailman terveysjärjestön (WHO) alaisuuteen.

 

For more information:

MEMO/16/276 - EU launches new European Medical Corps to respond faster to emergencies

IP/16/263

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar