Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

EL loob hädaolukordadele kiiremaks reageerimiseks uue Euroopa meditsiinikorpuse

Brüssel, 15. veebruar 2016

Volinik Christos Stylianides kuulutab välja Euroopa meditsiinikorpuse loomise

Euroopa Liit loob täna Euroopa meditsiinikorpuse, et hädaolukorra puhul nii ELis kui ka väljaspool oleks võimalik kiiresti kokku kutsuda meditsiinitöötajate meeskonnad ja rahvatervise rühmad ning koguda kokku meditsiinivahendid.

Süsteemis osalevad ELi liikmesriigid ja muud Euroopa riigid annavad Euroopa meditsiinikorpuse käsutusse meditsiinitöötajate meeskonnad ja meditsiinivahendid, mis saadetakse kiiresti piirkonda, mida ähvardab hädaolukord. Sel viisil on reageerimine olukorrale kiirem ja prognoositavam. Meditsiinikorpusse võivad kuuluda erakorralise meditsiini rühmad, rahvatervise ja arstiabi koordineerimise eksperdid, mobiilsed bioohutuse laborid, lennukid meditsiiniliseks evakueerimiseks ja logistika tugimeeskonnad.

Euroopa meditsiinikorpuse eesmärk on kiirendada ja tõhustada ELi tegutsemist tervishoiualase kriisiolukorra tekkimise korral. Meil tuleb õppida ebolapuhangule reageerimisest, mille kõige keerulisem osa oli meditsiinitöötajate meeskondade mobiliseerimine. Ma tänan kõiki juba osalenud liikmesriike ja kutsun ka teisi üles andma oma panust, et EL suudaks vastata üha kasvavale vajadusele ning et katastroofide korral oleksime paremini ette valmistatud", ütles volinik Christos Stylianides, kes võõrustab täna korpuse kõrgetasemelist avaüritust Brüsselis.

Euroopa meditsiinikorpus on osa ELi kodanikukaitse mehhanismi uuest Euroopa hädaolukordadele reageerimise suutlikkusest (nn vabatahtlik reserv). Tänaseks on oma meeskondi ja vahendeid vabatahtlikku reservi suunanud Belgia, Tšehhi Vabariik, Soome, Prantsusmaa, Luksemburg, Saksamaa, Hispaania, Rootsi ja Madalmaad.

 

Taust

Ebolaviiruse puhangu puhul olid põhiprobleemiks meditsiinitöötajate kiire kriisipiirkonda saatmine ning selle tulemusena suurenenud logistika- ja juhtimisprobleemid. Seepärast tegid Saksamaa ja Prantsusmaa 2014. aasta lõpus ettepaneku nn valgekiivrite algatuse kohta, mis lõi aluse korpuse moodustamiseks. Nüüdseks on Euroopa meditsiinikorpus osa Euroopa hädaolukordadele reageerimise suutlikkusest.

ELi kodanikukaitse mehhanism hõlbustab 33 Euroopa riigi (28 ELi liikmesriiki, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Island, Montenegro, Norra ja Serbia) koostööd kriisiolukorras. Mehhanismiga on liitumas ka Türgi. Osalevad riigid koondavad vahendid, mida saab teha kättesaadavaks kõigi katastroofist mõjutatud riikide jaoks kogu maailmas. Mehhanismi rakendamise korral koordineeritakse selle abil abi andmist nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda. Euroopa Komisjon haldab mehhanismi hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskuse kaudu.

Selleks et parandada ELi valmisolekut katastroofidele reageerida, loodi 2014. aastal Euroopa hädaolukordadele reageerimise suutlikkus (nn vabatahtlik reserv), mis koondab eelnevalt kindlaks määratud abimeeskondi ja varustust, mida saab saata katastroofipiirkondadesse kogu maailmas.

Euroopa meditsiinikorpusega osaleb Euroopa WHO juhtimisel loodavas tervisealase hädaolukorra ülemaailmses töötajaskonnas (Global Health Emergency Workforce).

 

For more information:

MEMO/16/276 - EU launches new European Medical Corps to respond faster to emergencies

IP/16/263

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar