Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT BG

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia Europeană își consolidează conducerea de nivel superior prin numirea a patru directori generali adjuncți

Bruxelles, 27 iulie 2016

Comisia Europeană și-a consolidat astăzi conducerea de nivel superior prin numirea a patru directori generali adjuncți, care urmează să își preia noile funcții la 1 septembrie 2016.

Comisia Europeană și-a consolidat astăzi conducerea de nivel superior prin numirea a patru directori generali adjuncți începând cu data de 1 septembrie 2016: Dna Charlina Vitcheva la Centrul Comun de Cercetare (DG JRC), dna Ruxandra Draghia-Akli la Direcția Generală Cercetare și Inovare (DG RTD), dl Mario Campolargo la Direcția Generală Informatică (DG DIGIT) și dl Carlos Alegria la Direcția Generală Interpretare (SCIC).

Dna Charlina Vitcheva, care are cetățenie bulgară, s-a alăturat Comisiei Europene în 2009, pe postul de director în cadrul Direcției Generale Politică Regională și Urbană. Anterior, aceasta a lucrat timp de 15 ani în administrația publică din Bulgaria, unde s-a ocupat în principal de agricultură. În această perioadă a fost implicată activ în negocierile de aderare ale Bulgariei și a condus, între 2000 și 2004, echipa de negociere din domeniile agriculturii și dezvoltării rurale, siguranței alimentare și pescuitului. Dna Vitcheva ocupă actualmente poziția de Director pentru creștere inteligentă și durabilă și Europa de Sud și supervizează gestionarea fondurilor UE într-o serie de state membre ale UE.

Dna Ruxandra Draghia-Akli, care are cetățenie română, s-a alăturat Comisiei Europene în 2009 în cadrul Direcției Generale Cercetare și Inovare. Anterior, aceasta a desfășurat timp de aproape 20 de ani o activitate de medic și cercetător în România, Franța și SUA. Ultimul post ocupat a fost cel de vicepreședinte pentru cercetare al unei companii de cercetare din domeniul biotehnologiei. În cadrul Comisiei ocupă actualmente poziția de Director în Direcția Sănătate din DG Cercetare și Inovare, unde conduce o echipă de circa 150 de persoane și gestionează un buget de aproximativ 1,3 miliarde EUR.

Dl Mario Campolargo, care are cetățenie portugheză, s-a alăturat Comisiei Europene în 1990 după 12 de ani de activitate ca cercetător în domeniul telecomunicațiilor. Întreaga sa carieră din cadrul Comisiei s-a desfășurat în domeniul cercetării și politicilor în materie de tehnologii ale informației și comunicațiilor. Actualmente ocupă postul de Director pentru rețelele viitorului în cadrul direcției generale a Comisiei responsabile cu tehnologiile informațiilor și comunicațiilor (DG CONNECT), conducând o echipă de 110 persoane și gestionând un portofoliu de 250 de proiecte active, cu un buget anual de 950 de milioane EUR.

Dl Carlos Alegria, care are cetățenie portugheză, lucrează la Comisia Europeană din 1985. A lucrat timp de opt ani și jumătate ca interpret, după care a ocupat funcții de conducere în domeniul interpretariatului. A fost director în cadrul DG SCIC din 2004, responsabil cu resursele și asistența din 2011 și director general interimar din 2015 până în iunie 2016, când în funcția de director general a fost numită dna Florika Fink-Hooijer.

Informații suplimentare:

- CV-urile personalului de conducere de nivel superior din Comisia Europeană

IP/16/2623

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar