Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Protimonopolna politika: dodatni ukrepi Komisije v preiskavi domnevne kršitve pravil EU zaradi Googlove primerjave cen in oglaševalskih praks*

Bruselj, 14. julija 2016

Evropska komisija je Googlu poslala dve obvestili o nasprotovanju. Komisija je v dodatnem obvestilu o nasprotovanju podkrepila svoj predhodni sklep, da je Google zlorabil svoj prevladujoč položaj s sistematičnim favoriziranjem svoje storitve primerjave cen na svojih straneh z rezultati iskanja.

Ločeno je Komisija Google v obvestilu o nasprotovanju tudi obvestila o svojem predhodnem stališču, da je podjetje zlorabilo svoj prevladujoč položaj z umetnim omejevanjem možnosti za spletišča tretjih strani, da med spletnim iskanjem prikazujejo oglase Googlovih konkurentov.

Evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager je povedala: „Google je uvedel mnogo inovativnih proizvodov, ki so spremenili naša življenja. Toda to mu ne daje pravice, da drugim podjetjem odreka možnost konkuriranja in uvajanja inovacij. Danes smo dodatno podkrepili naše argumente, da je Google neupravičeno favoriziral svojo storitev primerjave cen na svojih splošnih straneh z rezultati iskanja. To pomeni, da potrošniki ne vidijo nujno najrelevantnejših rezultatov iskalnih poizvedb. Izrazili smo tudi pomisleke, da je Google oviral konkurenčnost z omejevanjem zmožnosti tekmecev, da postavljajo oglase na spletišča tretjih strani, kar omejuje izbiro potrošnikov in duši inovacije.

Google ima zdaj priložnost, da se odzove na naše pomisleke. Argumente Googla bom pred odločitvijo o nadaljnjem postopku pozorno preučila. A če se bo v naši preiskavi izkazalo, da je Google kršil protimonopolna pravila EU, ima Komisija dolžnost, da zavaruje evropske potrošnike in pošteno konkurenco na evropskih trgih.“

Dodatno obvestilo o nasprotovanju v zvezi s primerjavo cen sledi obvestilu o nasprotovanju, ki je bilo v okviru iste zadeve poslano aprila 2015. Obe obvestili o nasprotovanju sta naslovljeni na Google in njegovo matično družbo Alphabet. Poslano obvestilo o nasprotovanju ne prejudicira izida preiskave.

Primerjava cen nakupov

Po poslanem obvestilu o nasprotovanju aprila 2015 in Googlovem odzivu Avgusta 2015* je Komisija izvedla dodatne preiskovalne ukrepe. Današnje dodatno obvestilo o nasprotovanju predstavlja obsežne dodatne dokaze in podatke, ki dodatno potrjujejo predhodni sklep Komisije, da je Google zlorabil svoj prevladujoč položaj, tako da je sistematično favoriziral lastno storitev primerjave cen v splošnih rezultatih iskanja. Dodatni dokazi se med drugim nanašajo na Googlovo favoriziranje lastne storitve za primerjavo cen pred storitvami konkurentov, vpliv prestižnosti prikazovanja spletišča v Googlovih rezultatih iskanja na njegov promet in razvoj prometa na Googlovi storitvi za primerjavo cen glede na konkurente. Komisija je zaskrbljena, da uporabnikom niso nujno prikazani najrelevantnejši rezultati iskalne poizvedbe – to je v škodo potrošnikov in duši inovacije.

Poleg tega je Komisija podrobno preučila Googlov argument, da se storitev za primerjavo cen ne bi smelo obravnavati ločeno, ampak skupaj s storitvami, ki jih opravljajo trgovalne platforme kot sta Amazon in eBay. Komisija še vedno meni, da so storitve za primerjavo cen in trgovalne platforme dva različna trga. Današnje dodatno obvestilo o nasprotovanju v vsakem primeru ugotavlja, da so storitve za primerjavo cen pomemben del trga, četudi se vanj vključijo trgovalne platforme, ter da je ravnanje Googla oslabilo oziroma celo marginaliziralo konkurenco njegovih najbližjih tekmecev.

Komisija je s poslanim dodatnim obvestilom o nasprotovanju podkrepila svoj predhodni sklep in hkrati zavarovala pravice Googla do obrambe, saj mu je dala priložnost, da se formalno odzove na dodatne dokaze. Google in Alphabet imata 8 tednov za odziv na dodatno obvestilo o nasprotovanju.

AdSense

Komisija je Googlu poslala tudi obvestilo o nasprotovanju glede omejitev zmožnosti, ki jih je podjetje uvedlo za določena spletišča tretjih strani, kot so spletni trgovci, telekomunikacijski operaterji in časopisna spletišča, da med iskanjem prikazujejo oglase Googlovih tekmecev.

Predhodno stališče Komisije iz današnjega obvestila o nasprotovanju je, da je Google s temi praksami lahko zavaroval svoj prevladujoč položaj na področju oglaševanja med spletnim iskanjem. Obstoječim in potencialnim konkurentom, vključno z drugimi ponudniki iskanja in platformami za spletno oglaševanje, je preprečil vstop in rast na tem komercialno pomembnem področju.

Google oglase med spletnim iskanjem postavlja neposredno na svoje iskalno spletišče in tudi kot posrednik na spletišča tretjih strani prek svoje platforme „AdSense for Search“ („posredovanje oglasov med spletnim iskanjem“). Ta vključujejo spletišča spletnih trgovcev, telekomunikacijskih operaterjev in časopisov. Z iskalnim poljem na teh spletiščih lahko uporabniki iščejo informacije. Vsakič ko uporabnik vnese iskalno poizvedbo, se pri iskanju poleg zadetkov iskanja prikažejo oglasi. Če uporabnik klikne na te oglase, tako Google kot tretja stran prejmeta provizijo.

Komisija v tej fazi meni, da ima Google prevladujoč položaj na trgu posredovanja oglaševanja med spletnim iskanjem v Evropskem gospodarskem prostoru, pri čemer se tržni deleži v zadnjih desetih letih gibljejo okoli 80 %. Velik delež prihodkov Googla iz naslova posredovanja oglaševanja med spletnim iskanjem izvira iz njegovih dogovorov z omejenim številom velikih tretjih strani, t. i. „neposrednih partnerjev“. Komisija ima pomisleke, da je Google v teh dogovorih z neposrednimi partnerji kršil protimonopolna pravila EU z vsiljevanjem naslednjih pogojev:

  • izključnost: od tretjih strani zahteva, da ne pridobivajo oglasov med spletnim iskanjem od Googlovih konkurentov;
  • premijsko razvrščanje minimalnega števila Googlovih oglasov med spletnim iskanjem: od tretjih strani zahteva, da od Googla sprejmejo minimalno število oglasov med spletnim iskanjem in najprestižnejši prostor na svojih straneh z rezultati iskanja rezervirajo za Googlove oglase. Poleg tega konkurenčnih oglasov ne morejo postaviti nad Googlove ali poleg njih;
  • pravica do odobritve konkurenčnih oglasov: tretje strani morajo pred kakršno koli spremembo prikazovanja konkurenčnih oglasov med spletnim iskanjem od Googla pridobiti odobritev.

Komisija zavzema predhodno stališče, da te prakse, ki so v veljavi deset let, ovirajo konkurenco na tem komercialno pomembnem trgu. Obvestilo o nasprotovanju obravnava prakso izključnosti od leta 2006. Od leta 2009 sta jo v večini pogodb postopno nadomestili zahteva po premijskem razvrščanju/minimalnih oglasih in pravica Googla do odobritve konkurenčnih oglasov. Komisijo skrbi, da so prakse v tem obdobju umetno zmanjšale izbiro na trgu in dušile inovacije. Umetno so zmanjšale priložnosti na tem komercialno pomembnem trgu za Googlove tekmece in s tem zmožnost spletišč tretjih strani za vlaganje ter ponujanje izbire ter inovativnih storitev potrošnikom.

Komisija ugotavlja, da se je Google v okviru njenih protimonopolnih postopkov nedavno odločil spremeniti pogoje v svojih pogodbah AdSense z neposrednimi partnerji, da bi jim dal več svobode pri prikazovanju konkurenčnih oglasov med iskanjem. Komisija bo te spremembe Googlovih praks pozorno spremljala, da bi ocenila, kako bodo vplivale na trg.  

Google in Alphabet imata 10 tednov za odziv na obvestilo o nasprotovanju.

Ozadje

Googlov vodilni proizvod je splošno internetno iskanje. Potrošnikom ponuja rezultate iskanja, vključno s spletnimi oglasi, ki ustrezajo iskalnim poizvedbam. Google pomemben pretežni delež svojega prihodka ustvari z oglasi med spletnim iskanjem. Zato ima interes, da čim bolj poveča število uporabnikov, ki vidijo njegove postavljene oglase, bodisi na lastnih spletiščih ali spletiščih tretjih strani.

Komisija meni, da ima Google prevladujoč položaj pri opravljanju splošnih storitev internetnega iskanja ter postavljanju oglaševanja pri spletnem iskanju na spletiščih tretjih strani v Evropskem gospodarskem prostoru, pri čemer so tržni deleži nad 90 % oz. 80 %. Prevladujoč položaj sam po sebi po konkurenčnem pravu EU ni problematičen. Vendar imajo podjetja s prevladujočim položajem odgovornost, da svojega močnega položaja ne zlorabljajo z omejevanjem konkurence na trgu, kjer imajo prevladujoč položaj ali na sosednjih trgih.

Komisija je novembra 2010 začela postopke glede Googlovega favoriziranja lastne storitve primerjave cen in omejitev, ki jih je uvedel v zvezi z zmožnostmi določenih spletišč tretjih strani, da med spletnim iskanjem prikazujejo oglase Googlovih tekmecev. Današnji obvestili o nasprotovanju predstavljata predhodna stališča Komisije, da je Googlov način za čim večje privabljanje prometa na lastna spletišča in omejevanje zmožnosti konkurentov, da postavljajo oglase na spletiščih tretjih strani, v nasprotju s protimonopolnimi pravili EU.

Komisija je takrat tudi sprožila postopke in bo nadaljevala s preiskavo Googlovega favoriziranja svojih drugih specializiranih storitev iskanja v seznamu zadetkov splošnega iskanja ter pretehtala pomisleke v zvezi s kopiranjem spletnih vsebin konkurentov (t. i. „spletno žetje“) in neupravičenimi omejitvami za oglaševalce.

Današnji obvestili o nasprotovanju nista odvisni od tekoče protimonopolne preiskave Komisije v zvezi z Googlovim operacijskim sistemom Android in nekaterimi mobilnimi aplikacijami. V zvezi s tem je Komisija aprila 2016 na Google in Alphabet naslovila obvestilo o nasprotovanju.

Ozadje postopka

Komisija se je danes odločila začeti postopek tudi proti Alphabetu, ki je matična družba podjetja Google in je bila ustanovljena po tem, ko je Komisija začela postopke proti Googlu. Obe zgoraj povzeti obvestili o nasprotovanju sta naslovljeni tako na Google kot na Alphabet. Poleg tega je bilo obvestilo o nasprotovanju iz aprila 2016 uradno sporočeno Alphabetu.

Člen 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) prepoveduje zlorabo prevladujočega položaja, ki bi lahko prizadela trgovino in preprečila ali omejila konkurenco. Izvajanje te določbe opredeljuje protimonopolna uredba (Uredba Sveta (ES) št. 1/2003), ki jo lahko uporabljajo Komisija in nacionalni organi držav članic EU, pristojni za konkurenco.

Obvestilo o nasprotovanju je uradni korak v preiskavi Komisije o domnevnih kršitvah protimonopolnih pravil EU. Komisija pisno obvesti zadevno podjetje o očitkih zoper njega. Podjetje lahko nato preuči dokumente v preiskovalnem spisu Komisije, pisno odgovori in zahteva ustno zaslišanje, da predstavi svoje pripombe o zadevi pred predstavniki Komisije in nacionalnih organov, pristojnih za konkurenco.

Dodatno obvestilo o nasprotovanju Komisiji omogoča, da podkrepi svoje predhodne sklepe in odgovori na ugovore, ki jih je podjetje navedlo v odgovoru na prvo obvestilo o nasprotovanju. Varuje tudi pravice podjetja do obrambe, saj mu daje priložnost, da se formalno odzove na dodatne dokaze.

Poslano (dodatno) obvestilo o nasprotovanju ne prejudicira izida preiskave, saj Komisija končno odločitev sprejme šele po tem, ko stranke izkoristijo svojo pravico do obrambe.

Ni zakonskega roka, v katerem bi morala Komisija zaključiti protimonopolno preiskavo o protikonkurenčnem ravnanju. Trajanje protimonopolne preiskave je odvisno od številnih dejavnikov, vključno s kompleksnostjo zadeve, obsegom, v katerem zadevno podjetje sodeluje s Komisijo, in uporabo pravice do obrambe.

Več informacij je na voljo na spletišču Komisije o konkurenci, in sicer v javnem registru zadev pod številko zadeve 39740 (Googlova primerjava cen) in 40411 (Google AdSense).

 

*posodobljeno dne 14/07/2016, 17:30 CET: "September 2015" je bil nadomeščen z "Avgust 2015"

IP/16/2532

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar