Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Antitrust: Comisia continuă investigațiile privind presupusa încălcare a normelor UE de către compania Google prin practicile sale de comparare a produselor și de publicitate*

Bruxelles, 14 iulie 2016

Comisia a transmis Google două comunicări privind obiecțiunile. Printr-o comunicare suplimentară privind obiecțiunile, Comisia și-a consolidat concluzia preliminară conform căreia compania Google a abuzat de poziția sa dominantă prin favorizarea sistematică a propriului serviciu de comparare a produselor în cadrul paginilor sale cu rezultatele căutării.

Într-o comunicare privind obiecțiunile separată, Comisia a notificat, de asemenea, companiei Google opinia sa preliminară conform căreia compania a abuzat de poziția sa dominantă prin limitarea artificială a posibilității de afișare pe site-urile web ale părților terțe a anunțurilor publicitare generate de motoarele de căutare ale concurenților Google.

Comisarul Margrethe Vestager, care se ocupă de politica în domeniul concurenței, a declarat: „Google a prezentat numeroase produse inovatoare care au avut un impact în viața noastră. Acest fapt nu îi oferă însă dreptul de a priva alte companii de șansa de a concura și de a inova. Astăzi, am prezentat argumente suplimentare care arată că Google a favorizat în mod nejustificat propriul serviciu de comparare a produselor în cadrul paginilor cu rezultatele căutării generale. Astfel, consumatorii ar putea să nu vadă rezultatele cele mai relevante ale căutărilor lor. De asemenea, ne-am exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că Google a împiedicat concurența prin limitarea capacității concurenților săi de a plasa anunțuri publicitare generate de motoarele de căutare pe site­urile web ale unei părți terțe, ceea ce diminuează posibilitatea de alegere a consumatorului și inovarea.

Google are acum posibilitatea să răspundă la preocupările noastre. Voi analiza cu atenție argumentele sale înainte de a decide etapele viitoare în ambele cazuri. Însă, dacă investigațiile noastre ajung la concluzia că Google a încălcat normele antitrust ale UE, Comisia are datoria de a acționa pentru a proteja consumatorii europeni și concurența loială pe piețele europene.

Comunicarea suplimentară privind obiecțiunile care se referă la serviciul de comparare a produselor survine ulterior comunicării privind obiecțiunile prezentată în același caz în aprilie 2015. Ambele comunicări privind obiecțiunile sunt adresate companiei Google și societății-mamă a acesteia, Alphabet. Transmiterea unei comunicări privind obiecțiunile nu aduce atingere rezultatului investigației.

Compararea produselor

Ca urmare a comunicării privind obiecțiunile din luna aprilie 2015 și a răspunsului companiei Google din august 2015*, Comisia a efectuat investigații suplimentare. Comunicarea suplimentară privind obiecțiunile de astăzi prezintă o serie amplă de date și elemente de probă suplimentare care consolidează concluzia preliminară a Comisiei conform căreia Google a abuzat de poziția sa dominantă prin favorizarea sistematică a propriului serviciu de comparare a produselor în cadrul rezultatelor căutării generale. Elementele de probă suplimentare se referă, printre altele, la modul în care Google favorizează propriul serviciu de comparare a produselor în detrimentul concurenților, la impactul vizibilității sporite a unui site în rezultatele căutării cu motorul Google asupra traficului de internet al acestuia, precum și la evoluția traficului în cazul serviciului Google de comparare a produselor în raport cu concurenții săi. Comisia este preocupată de faptul că utilizatorii nu văd neapărat rezultatele cele mai relevante ale căutărilor lor – acest lucru fiind în detrimentul consumatorilor și frânând inovarea.

În plus, Comisia a examinat în detaliu argumentul invocat de Google potrivit căruia serviciile de comparare a produselor nu ar trebui analizate izolat, ci împreună cu serviciile furnizate de platformele comerciale, cum ar fi Amazon și eBay. Comisia consideră în continuare că serviciile de comparare a produselor și platformele comerciale aparțin unor piețe distincte. În orice caz, comunicarea suplimentară privind obiecțiunile de astăzi constată că, deși platformele comerciale sunt incluse în segmentul de piață afectat de practicile folosite de Google, serviciile de comparare a produselor reprezintă o parte semnificativă a pieței respective și comportamentul companiei Google a condus la slăbirea sau chiar marginalizarea concurenței din partea principalilor săi rivali.

Prin trimiterea unei comunicări suplimentare privind obiecțiunile, Comisia și-a consolidat concluzia preliminară, protejând totodată dreptul la apărare al companiei Google prin faptul că i-a oferit posibilitatea de a răspunde oficial la elementele de probă suplimentare. Companiile Google și Alphabet au la dispoziție 8 săptămâni pentru a răspunde la comunicarea suplimentară privind obiecțiunile.

AdSense

Comisia a transmis, de asemenea, companiei Google o comunicare privind obiecțiunile care se referă la restricțiile pe care această societate le-a introdus cu privire la posibilitatea ca site-urile web ale anumitor părți terțe să afișeze anunțuri publicitare generate de motoarele de căutare ale concurenților Google.

Opinia preliminară a Comisiei prezentată în comunicarea privind obiecțiunile de astăzi este că aceste practici i-au permis companiei Google își protejeze poziția dominantă pe piața publicității prin motoare de căutare. Această societate a împiedicat concurenții actuali și potențiali, inclusiv alți furnizori de motoare de căutare și alte platforme de publicitate online, să pătrundă și să se dezvolte în acest sector comercial important.

Google plasează anunțuri publicitare direct pe site-ul motorului său de căutare, dar și pe site-urile părților terțe cu ajutorul platformei „AdSense for Search” („intermedierea publicității prin motoare de căutare”), ca intermediar. Printre acestea se numără site-urile web ale comercianților cu amănuntul, ale operatorilor de telecomunicații și ale ziarelor din mediul online. Site-urile web oferă o căsuță de căutare care le permite utilizatorilor să caute informații. Ori de câte ori un utilizator efectuează o căutare, pe lângă rezultatele căutării sunt afișate și anunțuri publicitare generate de motoarele de căutare. Dacă utilizatorul face clic pe anunțul publicitar, atât Google, cât și partea terță primesc un comision.

În această etapă, Comisia consideră că Google deține o poziție dominantă pe piața de intermediere a publicității prin motoare de căutare din Spațiul Economic European (SEE), cu o cotă de piață de aproximativ 80 % în ultimii zece ani. O mare parte din veniturile companiei Google din intermedierea publicității prin motorul său de căutare provin din acordurile încheiate cu un număr limitat de părți terțe reprezentând companii mari, așa-numiții „parteneri direcți”. Comisia este preocupată de faptul că, în aceste acorduri cu partenerii direcți, compania Google a încălcat normele antitrust ale UE impunând următoarele condiții:

  • exclusivitate: prin care se solicită părților terțe să nu afișeze anunțuri publicitare generate de motoarele de căutare ale concurenților Google;
  • plasarea privilegiată a unui număr minim de anunțuri publicitare generate de motorul de căutare Google: prin care se solicită părților terțe să preia un număr minim de anunțuri publicitare generate de motorul de căutare Google și să rezerve spațiul cel mai mare, în cadrul paginilor cu rezultatele căutării, pentru anunțurile publicitare generate de Google. În plus, anunțurile publicitare generate de motoarele de căutare ale concurenților nu pot fi amplasate deasupra sau lângă anunțurile publicitare generate de motorul de căutare Google;
  • dreptul de a autoriza anunțurile publicitare generate de serviciile concurente: prin care se solicită părților terțe să obțină aprobarea Google înainte de aduce orice schimbare în modul de afișare a anunțurilor publicitare generate de motoarele de căutare ale concurenților.

Opinia preliminară a Comisiei este că aceste practici, aplicate deja de zece ani, constituie un obstacol în calea concurenței pe această piață importantă din punct de vedere comercial. Comunicarea privind obiecțiunile contestă această practică de exclusivitate aplicată din 2006. Începând cu 2009, aceasta a fost înlocuită treptat, în majoritatea contractelor, de clauza privind plasarea privilegiată/numărul minim de anunțuri publicitare și de dreptul companiei Google de a autoriza anunțurile concurenților. Comisia este îngrijorată de faptul că, în această perioadă, practicile susmenționate au redus artificial opțiunile utilizatorilor și au frânat inovarea. În plus, acestea au redus artificial oportunitățile concurenților Google de pe piață și, implicit, capacitatea site-urilor web ale părților terțe de a investi pentru le oferi consumatorilor posibilitatea de a alege, precum și servicii inovatoare.

Comisia ia act de faptul că, în contextul procedurilor sale antitrust, Google a decis recent să modifice condițiile stipulate în contractele AdSense încheiate cu partenerii săi direcți în scopul de a le conferi o mai mare libertate în ceea ce privește afișarea anunțurilor publicitare generate de motoarele de căutare ale concurenților. Comisia va monitoriza îndeaproape aceste schimbări aduse practicilor folosite de Google pentru a evalua impactul pe care îl vor avea pe piață.

Google și Alfabet au la dispoziție 10 săptămâni pentru a răspunde comunicării privind obiecțiunile.

Context

Căutarea generală pe internet este principalul produs oferit de compania Google. În urma căutării, consumatorii primesc o serie de rezultate, inclusiv anunțuri online care corespund criteriilor de căutare. O proporție semnificativă a veniturilor companiei Google provine din anunțurile publicitare generate de motoare de căutare. În consecință, Google are interesul de a maximiza numărul de utilizatori care vizualizează anunțurile pe care le plasează, fie pe site-urile proprii, fie pe cele ale părților terțe.

Comisia consideră că Google deține o poziție dominantă, în întregul SEE, în ceea ce privește furnizarea de servicii de căutare generală pe internet, precum și plasarea anunțurilor publicitare generate de motoare de căutare pe site-urile web ale părților terțe, cu o cotă de piață de peste 90 %, respectiv 80 %. Ocuparea unei poziții dominante nu reprezintă, în sine, o problemă din punctul de vedere al legislației UE în materie de concurență. Cu toate acestea, companiile care dețin poziții dominante au responsabilitatea de a nu abuza de poziția puternică pe care o dețin prin restricționarea concurenței pe piața respectivă sau pe piețele învecinate.

Comisia a deschis, în noiembrie 2010, procedura privind tratamentul favorabil acordat de compania Google propriului serviciu de comparare a produselor, precum și privind restricțiile pe care această societate le-a introdus cu privire la posibilitatea ca site-urile web ale anumitor părți terțe să afișeze anunțuri publicitare generate prin motoarele de căutare ale concurenților Google. Comunicarea privind obiecțiunile de astăzi prezintă opiniile preliminare ale Comisiei conform cărora modul în care Google a încercat să maximizeze traficul către propriile site-uri web și să limiteze capacitatea concurenților de a plasa anunțuri publicitare generate de motoare de căutare pe site-urile web ale părților terțe încalcă normele antitrust ale UE.

În acel moment, Comisia a inițiat și proceduri și va continua să investigheze tratamentul preferențial acordat de Google, în rezultatele căutării generale generate de alte servicii proprii de căutare specializată. Aceasta își exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la copierea conținutului web al rivalilor (cunoscută sub numele de „scraping”) și la restricționarea nejustificată a difuzorilor de publicitate.

În plus, comunicările privind obiecțiunile prezentate astăzi sunt independente de investigația antitrust în curs efectuată de Comisie privind sistemul de operare Android al Google și anumite aplicații mobile. În acest sens, în aprilie 2016, Comisia a adresat companiilor Google și Alphabet o comunicare privind obiecțiunile.

Cadrul procedural

Astăzi, Comisia a decis să inițieze proceduri și împotriva Alphabet, societatea-mamă a companiei Google, care a fost creată după ce Comisia a inițiat proceduri împotriva Google. Cele două comunicări privind obiecțiunile rezumate mai sus sunt adresate companiilor Google și Alphabet. În plus, comunicarea privind obiecțiunile din aprilie 2015 a fost notificată companiei Alphabet.

Articolul 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) interzice abuzul de poziție dominantă în măsura în care poate afecta comerțul și poate împiedica sau restricționa concurența. Punerea în aplicare a acestei dispoziții este definită în Regulamentul antitrust [Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului], care poate fi aplicat de către Comisie și de către autoritățile naționale de concurență din statele membre ale UE.

Comunicarea privind obiecțiunile reprezintă o etapă oficială a investigațiilor realizate de Comisie în cazurile în care suspectează încălcarea normelor antitrust ale UE. Comisia informează compania respectivă în scris cu privire la obiecțiunile formulate împotriva sa. Compania poate apoi să analizeze documentele din dosarul de investigație întocmit de Comisie, să răspundă în scris și să solicite o audiere în vederea expunerii observațiilor sale cu privire la acest caz în fața reprezentanților Comisiei și ai autorităților naționale în domeniul concurenței.

O comunicare suplimentară privind obiecțiunile îi permite Comisiei să își consolideze concluziile preliminare și să abordeze observațiile prezentate de companie în răspunsul la prima comunicare a Comisiei privind obiecțiunile. Aceasta protejează, de asemenea, dreptul la apărare al companiei, oferindu-i posibilitatea de a răspunde în mod oficial la noi elemente de probă.

Trimiterea unei comunicări (suplimentare) privind obiecțiunile nu aduce atingere rezultatului investigației, întrucât Comisia ia o decizie finală numai după ce părțile și-au exercitat drepturile la apărare.

Nu există niciun termen legal care trebuie respectat de serviciile Comisiei pentru finalizarea investigațiilor antitrust în cazurile de practici anticoncurențiale. Durata unei investigații antitrust depinde de o serie de factori, printre care se numără complexitatea cazului, măsura în care întreprinderea în cauză cooperează cu Comisia și exercitarea dreptului la apărare.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul internet al Comisiei dedicat concurenței, în registrul public al cazurilor, la numărul de caz 39740 (serviciul Google de comparare a produselor) și 40411 (Google AdSense).

 

*actualizat la 14/07/2016, 18:30 CET: înlocuirea "septembrie 2015" cu "august 2015"

IP/16/2532

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar