Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Pretmonopola politika – Komisija turpina virzīt izmeklēšanas lietas, kurās apgalvots, ka Google salīdzinošās iepirkšanās pakalpojums un prakse reklāmas jomā, iespējams, ir pretrunā ES noteikumiem*

Briselē, 2016. gada 14. jūlijā

Komisija uzņēmumam Google ir nosūtījusi divus iebildumu paziņojumus. Ar papildu iebildumu paziņojumu Komisija pastiprināja provizorisko secinājumu, ka Google ļaunprātīgi izmantojis dominējošo stāvokli tirgū, Google meklēšanas rezultātu lapās sistemātiski izvirzot priekšplānā savu salīdzinošās iepirkšanās pakalpojumu.

Neatkarīgi no minētā paziņojuma Komisija, uzņēmumam Google nosūtot iebildumu paziņojumu, arī darīja zināmu savu provizorisko viedokli, ka uzņēmums ļaunprātīgi izmantojis dominējošo stāvokli, mākslīgi ierobežojot trešo personu tīmekļa vietņu iespējas izvietot tā sauktās “meklēšanas reklāmas” (reklāmas, kas parādās atkarībā no meklētājā ievadītajiem vaicājumiem), kuras piedāvā Google konkurenti.

Par konkurences politiku atbildīgā komisāre Margrēte Vestagere sacīja: “Google ir devis daudzus inovatīvus produktus, kas būtiski mainījuši mūsu dzīvi. Taču tas nenozīmē, ka Google ir tiesības liegt citiem uzņēmumiem iespēju konkurēt un būt inovatīviem. Šodien Komisija ir pastiprinājusi pret Google ierosināto lietu, kurā tiek izmeklēts, vai uzņēmums savās vispārējās meklēšanas rezultātu lapās saviem salīdzinošās iepirkšanās pakalpojumiem nav nepamatoti nodrošinājis labvēlīgākus nosacījumus. Tas nozīmē, ka patērētāji, iespējams, neredz savu vaicājumu būtiskākos rezultātus. Turklāt mums ir pamats uzskatīt, ka Google ir kavējis konkurenci, ierobežojot konkurentu spēju izvietot meklēšanas reklāmas trešo personu tīmekļa vietnēs, tādējādi nedodot brīvu izvēli patērētājiem un apslāpējot inovācijas.

Uzņēmumam Google ir dota iespēja kliedēt Komisijas bažas. Es rūpīgi apsvēršu uzņēmuma argumentus pirms tiks pieņemts lēmums, kā abas lietas virzīt tālāk. Tomēr, ja mūsu izmeklēšanas lietās tiks noskaidrots, ka Google ir pārkāpis ES pretmonopola noteikumus, Komisijas pienākums būs rīkoties, aizsargājot Eiropas patērētājus un godīgu konkurenci Eiropas tirgos.

Papildu iebildumu paziņojums par salīdzinošo iepirkšanos seko iebildumu paziņojumam, kas tika nosūtīts 2015. gada aprīlī. Abi iebildumu paziņojumi ir adresēti Google un tā mātesuzņēmumam Alphabet. Iebildumu paziņojuma nosūtīšana neskar izmeklēšanas rezultātu.

Salīdzinošās iepirkšanās pakalpojums

Pēc tam, kad 2015. gada aprīlī tika izdots iebildumu paziņojums un 2015. gada augusts* saņemta Google atbilde, Komisija ir turpinājusi izmeklēšanu. Šodien izdotajā papildu iebildumu paziņojumā izklāstīti daudzi papildu pierādījumi un dati, kas pastiprina Komisijas provizorisko secinājumu, ka Google ļaunprātīgi izmantojis dominējošo stāvokli, vispārējās meklēšanas rezultātu lapās sistemātiski izvirzot priekšplānā savu salīdzinošās iepirkšanās pakalpojumu. Papildu pierādījumi cita starpā attiecas uz veidu, kā Google izvirza priekšplānā savu salīdzinošās iepirkšanās pakalpojumu attiecībā pret konkurentiem, kā datplūsmu ietekmē tas, cik redzami kāda tīmekļa vietne ir izcelta Google meklēšanas rezultātos, kā arī kāda ir datplūsmas uz Google salīdzinošās iepirkšanās pakalpojumu dinamika, salīdzinot ar uzņēmuma konkurentiem. Komisija pauž bažas, ka lietotāji ne vienmēr redz būtiskākos savu vaicājumu rezultātus — tas kaitē patērētājiem un kavē inovāciju.

Turklāt Komisija ir detalizēti pārbaudījusi Google apgalvojumu, ka salīdzinošās iepirkšanās pakalpojumus nedrīkstētu aplūkot izolēti, bet gan vienīgi kopā ar tirdzniecības platformu, piemēram Amazon un eBay, piedāvātajiem pakalpojumiem. Komisija joprojām uzskata, ka salīdzinošās iepirkšanās pakalpojumi un tirdzniecības platformas pieder pie atsevišķiem tirgiem. Jebkurā gadījumā šodien izdotajā papildu iebildumu paziņojumā konstatēts, ka pat tad, ja tirgū, kuru skāra Google negodprātīgā prakse, tirdzniecības platformas iekļauj, salīdzinošās iepirkšanās pakalpojumi veido ievērojamu minētā tirgus daļu un Google rīcība ir vājinājusi vai pat marginalizējusi uzņēmuma sīvākos konkurentus.

Ar papildu iebildumu paziņojumu Komisija ir pastiprinājusi savu provizorisko secinājumu, vienlaikus saglabājot Google tiesības uz aizstāvību un sniedzot uzņēmumam iespēju oficiāli atbildēt uz papildu pierādījumiem. Uzņēmumiem Google un Alphabet ir astoņas nedēļas laika, lai atbildētu uz papildu iebildumu paziņojumu.

AdSense

Komisija turklāt ir nosūtījusi Google iebildumu paziņojumu par ierobežojumiem, ko tas noteicis zināmu trešo personu tīmekļa vietnēm attiecībā uz iespēju izvietot Google konkurentu piedāvātās reklāmas.

Šodien nosūtītajā iebildumu paziņojumā pausts Komisijas provizoriskais viedoklis, ka minētā prakse ļāvusi Google aizsargāt savu dominējošo stāvokli interneta meklēšanas pakalpojumu reklāmas tirgū. Tādējādi esošie un potenciālie konkurenti, tostarp citu meklēšanas pakalpojumu sniedzēji un tiešsaistes reklāmas platformas, tika atturēti no ienākšanas tirgū, un tiem tika liegta iespēja gūt panākumus šajā komerciāli nozīmīgajā jomā.

Uzņēmums Google meklēšanas reklāmas izvieto gan tieši savā meklētājvietnē, gan trešo personu tīmekļa vietnēs — kā starpnieks, izmantojot platformu AdSense for Search ("meklēšanas reklāmu starpniecība"). Trešo personu tīmekļa vietnes ir, piemēram, mazumtirgotāju, kas veic uzņēmējdarbību tiešsaistē, telekomunikāciju operatoru un laikrakstu mājaslapas. Tajās ir pieejams meklēšanas logs, kas lietotājiem ļauj atrast vajadzīgo informāciju. Tiklīdz lietotājs ir ievadījis kādu meklēšanas vaicājumu, līdztekus meklēšanas rezultātiem tiek parādītas meklēšanas reklāmas. Ja lietotājs uzklikšķina uz piedāvātās meklēšanas reklāmas, komisiju saņem gan Google, gan attiecīgā trešā persona.

Šajā posmā Komisija uzskata, ka Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) tirgū attiecībā uz meklēšanas reklāmas starpniecību Google ieņem dominējošu pozīciju, pēdējo desmit gadu laikā tā tirgus daļas ir aptuveni 80 %. Liela daļa no Google ieņēmumiem par meklēšanas reklāmu starpniecību izriet no līgumiem, kurus tas noslēdzis ar nedaudziem, bet lieliem trešo personu uzņēmumiem (tā sauktajiem “tiešajiem partneriem”). Komisijai ir bažas, ka Google ir pārkāpis ES pretmonopola noteikumus, ar tiešajiem partneriem noslēdzot līgumus, kuros tiek pieprasīti turpmāk uzskaitītie nosacījumi.

  • Ekskluzivitāte: trešajām personām tiek prasīts nerādīt meklēšanas reklāmas no Google konkurentiem.
  • Zināms skaits Google meklēšanas reklāmu ir jāeksponē obligāti, turklāt vislabāk redzamajā vietā: trešajām personām tiek izvirzīta prasība obligāti izvietot zināmu skaitu Google meklēšanas reklāmu, kā arī izvirzīt tās meklēšanas rezultātu lapas visredzamākajā vietā. Turklāt konkurējošās meklēšanas reklāmas nedrīkst izvietot virs Google meklēšanas reklāmām vai blakus tām.
  • Konkurējošo reklāmu izvietošanai jāprasa Google atļauja: tiek prasīts, lai trešās personas saņemtu atļauju no Google pirms tiek veiktas jebkādas izmaiņas konkurējošo meklēšanas reklāmu izkārtojumā.

Komisijas provizoriskais viedoklis ir tāds, ka jau desmit gadus pastāvošā prakse kavē konkurenci šajā komerciāli nozīmīgajā tirgus nozarē. Iebildumu paziņojumā teikts, ka ekskluzivitātes prasība tiek praktizēta kopš 2006. gada. Savukārt no 2009. gada lielākajā daļā līgumu ekskluzivitātes prasība pamazām aizstāta ar prasību izvirzīt Google meklēšanas reklāmas visredzamākajā vietā un obligāti eksponēt zināmu skaitu šādu reklāmu, kā arī ar Google tiesībām piešķirt vai nepiešķirt atļauju konkurējošo reklāmu publicēšanai. Komisijai ir bažas, ka šāda rīcība visā minētajā periodā ir mākslīgi samazinājusi izvēli un apslāpējusi tirgus inovācijas. Google īstenotā prakse mākslīgi samazinājusi konkurentu iespējas komerciāli nozīmīgā tirgū, un tādējādi arī trešo personu tīmekļuzņēmumu spēju investēt inovatīvos pakalpojumos, kas patērētājiem piedāvā brīvu izvēli.

Komisija uzsver, ka tās īstenoto pretmonopola procedūru kontekstā Google nesen izlēma mainīt nosacījumus AdSense līgumos ar tiešajiem partneriem, dodot tiem vairāk brīvības attiecībā uz konkurējošo meklēšanas reklāmu izvietošanu. Komisija rūpīgi sekos Google īstenotajām pārmaiņām, lai novērtētu, kā tās ietekmē tirgu.  

Uzņēmumiem Google un Alphabet ir desmit nedēļas laika, lai atbildētu uz iebildumu paziņojumu.

Konteksts

Populārākais Google produkts ir vispārējā interneta meklētājprogramma. Tā patērētājiem piedāvā meklēšanas rezultātus, tostarp no ievadītajiem vaicājumiem atkarīgas tiešsaistes reklāmas. Nozīmīga daļa no Google ienākumiem ir komisijas, ko tas saņem par meklēšanas reklāmām. Tāpēc Google ir ieinteresēts palielināt to lietotāju skaitu, kuri redz uzņēmuma izvietotās reklāmas gan tam piederošajās, gan trešajām personām piederošās tīmekļa vietnēs.

Komisija uzskata, ka uzņēmumam Google visā EEZ ir dominējošs stāvoklis vispārējās meklēšanas pakalpojumu jomā un attiecībā uz trešo personu tīmekļa vietnēs izvietotajām meklēšanas reklāmām, tā tirgus daļām sasniedzot attiecīgi vairāk nekā 90 % un 80 %. Dominējošs stāvoklis tirgū pats par sevi nav problēma ES konkurences tiesību izpratnē. Tomēr dominējošie uzņēmumi ir atbildīgi, lai to spēcīgā tirgus pozīcija netiktu izmantota ļaunprātīgi, ierobežojot konkurenci tirgos, kur tie ir dominējoši, vai saistītajos blakustirgos.

2010. gada novembrī Komisija sāka procedūras pret labvēlīgākiem nosacījumiem, ko Google piemēroja saviem salīdzinošās iepirkšanās pakalpojumiem, kā arī pret ierobežojumiem, ko uzņēmums noteica dažu trešo personu tīmekļa vietnēm attiecībā uz Google konkurentu meklēšanas reklāmu izvietošanu. Šodienas iebildumu paziņojumā izklāstīts Komisijas provizoriskais viedoklis, ka veids, kādā Google mēģinājis paaugstināt datplūsmu uz savām tīmekļa vietnēm un ierobežot konkurentu spēju izvietot meklēšanas reklāmas trešo personu tīmekļa vietnēs, ir ES pretmonopola noteikumu pārkāpums.

Savulaik Komisija jau ir sākusi procedūras pret labvēlīgākiem nosacījumiem, ko Google savos vispārējās meklēšanas rezultātos piemēro citiem saviem specializētajiem meklēšanas pakalpojumiem, bažām attiecībā uz konkurentu tīmekļa satura kopēšanu (tā saukto “rasmošanu”, angļu val. “scraping”) un reklāmdevējiem piemērotiem nepamatotiem ierobežojumiem, un tā turpinās izmeklēt minētos gadījumus.

Turklāt šodienas iebildumu paziņojumi tiek sniegti neatkarīgi no Komisijas veiktās pretmonopola izmeklēšanas, kas attiecas uz Google Android operētājsistēmām un dažām mobilajām lietojumprogrammām. Šajā sakarā Komisija 2016. gada aprīlī nosūtīja iebildumu paziņojumu uzņēmumiem Google un Alphabet.

Pamatfakti par procedūru

Šodien Komisija pieņēma lēmumu uzsākt procedūras arī pret Google mātesuzņēmumu Alphabet, kas tika izveidots pēc tam, kad Komisija cēla prasību pret Google. Abi iebildumu paziņojumi ir adresēti abiem uzņēmumiem — gan Google, gan Alphabet. Turklāt uzņēmumam Alphabet ir nosūtīts arī 2015. gada aprīļa iebildumu paziņojums.

Ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 102. pantu ir aizliegts ļaunprātīgi izmantot dominējošu stāvokli, ja tādējādi tiek ietekmēta tirdzniecība un nepieļauta vai ierobežota konkurence. Šā noteikuma īstenošana ir definēta Pretmonopola regulā (Padomes Regula Nr. 1/2003), kuru var piemērot Komisija un ES dalībvalstu konkurences iestādes.

Iebildumu paziņojums ir oficiāls posms Komisijas izmeklēšanā par iespējamiem ES pretmonopola noteikumu pārkāpumiem. Komisija rakstveidā informē attiecīgo uzņēmumu par iebildumiem, kas pret tiem vērsti. Tādējādi uzņēmums var pārbaudīt Komisijas izmeklēšanas lietas materiālos iekļautos dokumentus, rakstveidā atbildēt un pieprasīt mutisku uzklausīšanu, lai Komisijas un dalībvalstu konkurences iestāžu pārstāvjiem sniegtu savus komentārus par attiecīgo lietu.

Papildu iebildumu paziņojums Komisijai ļauj pastiprināt provizoriskos secinājumus un atbildēt uz apsvērumiem, kurus uzņēmums minējis atbildē uz pirmo iebildumu paziņojumu. Turklāt šāds paziņojums aizsargā uzņēmuma tiesības uz aizstāvību, dodot tam iespēju oficiāli atbildēt uz papildu pierādījumiem.

(Papildu) iebildumu paziņojuma nosūtīšana neskar izmeklēšanas rezultātu, jo Komisija galīgo lēmumu pieņem tikai pēc tam, kad lietas dalībnieki ir izmantojuši savas tiesības uz aizstāvību.

Tiesību aktos nav noteikts termiņš, kurā Komisijai ir jāpabeidz pretmonopola izmeklēšana par rīcību, kas vērsta pret konkurenci. Pretmonopola izmeklēšanas ilgums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp lietas sarežģītības, no tā, kādā apmērā attiecīgais uzņēmums sadarbojas ar Komisiju, un tiesību uz aizstāvību īstenošanas.

Plašāka informācija pieejama Komisijas tīmekļa vietnē par konkurenci un publiskajā lietu reģistrā ar lietas numuru 39740 (Google salīdzinošās iepirkšanās pakalpojums) un 40411 (Google AdSense).

 

*Papildināts 2016.gada 14.jūlijā, plkst. 18.00 (CEL): aizstājot vārdus no "2015.gada septembris" uz "2015.gada augusts"

IP/16/2532

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar