Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Антитръстови мерки: Комисията предприема допълнителни стъпки в разследванията, предизвикани от твърденията, че практиките на Гугъл за сравняване на условията за пазаруване и рекламиране нарушават европейските правила*

Брюксел, 14 юли 2016 r.

Комисията изпрати две изложения на възражения на Гугъл. В допълнително изложение на възраженията Комисията потвърди предварителното си заключение, че Гугъл е злоупотребило с господстващото си положение като систематично е давало предимство на своята услуга за сравняване на условията за пазаруване при показване на резултати от търсене в интернет.

В друго изложение на възраженията Комисията уведоми също Гугъл за своето предварително становище, че дружеството е злоупотребило с господстващото си положение, като изкуствено е ограничавало възможността сайтове на трети страни да показват при търсене реклами от конкурентите на Гугъл.

Комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Гугъл представи много иновационни продукти, които промениха живота ни. Но това не дава правото на Гугъл да лишава други дружества от възможността да се конкурират и да създават иновации. Днес ние разполагаме с още по-силни аргументи за това, че Гугъл неоправдано е облагодетелствало собствената си услуга за сравняване на условията за пазаруване при показване на резултати от общо търсене в интернет. Това означава, че потребителите не могат да виждат най-подходящите резултати на своите заявки за търсене. Ние също така изразихме загриженост, че Гугъл е възпрепятствало конкуренцията чрез ограничаване на способността на конкурентите си да поставят реклами при търсене в уебсайтове на трети страни, което задушава избора на потребителите и иновациите.

Гугъл понастоящем има възможност да реагира на нашата загриженост. Ще разгледам неговите доводи внимателно, преди да реша как да продължат действията по двете дела. Но ако нашите разследвания стигнат до заключението, че Гугъл е нарушил антитръстовите правила на ЕС, Комисията е длъжна да действа, за да защити европейските потребители и лоялната конкуренция на европейския пазар."

Това допълнително изложение на възраженията относно сравняване на условията за пазаруване следва изложението на възраженията, издадено по същото дело през април 2015 г. Двете изложения на възраженията са отправени към Гугъл и неговото дружество майка Alphabet. Изпращането на изложение на възраженията не предрешава изхода от разследването.

Сравняване на условията за пазаруване

След изложението на възраженията, издадено през април 2016 г., и отговора на Гугъл, получен през август 2015 г.*, Комисията предприе допълнителни мерки за разследване. В днешното допълнително изложение на възраженията се очертава широк кръг от допълнителни доказателства и данни, които са в подкрепа на предварителното заключение на Комисията, че Гугъл е злоупотребило с господстващото си положение, като систематично е облагодетелствало собствената си услуга за сравняване на условията за пазаруване в своите резултати от общо търсене. Допълнителните доказателства се отнасят, наред с другото, до начина, по който Гугъл облагодетелства собствената си услуга за сравняване на условията за пазаруване в сравнение с предлаганата от неговите конкуренти, въздействието върху трафика на даден уебсайт в зависимост от неговата видимост в резултатите от търсене в Гугъл , както и развитието на трафика по услугата за сравняване на условията за пазаруване на Гугъл в сравнение с неговите конкуренти. Комисията се опасява, че ползвателите не виждат непременно най-подходящите резултати в отговор на заявките за търсене, като това е в ущърб на потребителите и задушава иновациите.

В допълнение Комисията разгледа в детайли довода на Гугъл, че услугата за сравняване на условията за пазаруване не следва да се разглежда изолирано, а заедно с услугите, предоставяни от търговски платформи като Amazon и eBay. Комисията продължава да счита, че услугите за сравнително пазаруване и търговските платформи спадат към различни пазари. Във всеки случай, в днешното допълнително изложение на възражения се посочва, че дори и ако търговските платформи са включени в пазара, засегнат от практиките на „Гугъл“, услугите за сравнително пазаруване са значителна част от този пазар и поведението на Гугъл е отслабило или дори е свело до минимум конкуренцията от страна на най-близките му конкуренти.

Като изпраща допълнително изложение на възраженията, Комисията потвърди своето предварително заключение, и същевременно зачита правата на защита на Гугъл, като му дава възможност да отговори официално на допълнителните доказателства. Гугъл и Alphabet разполагат с 8 седмици, за да отговорят на допълнителното изложение на възраженията.

AdSense

Също така, Европейската комисия изпрати изложение на възраженията до Гугъл относно ограниченията, които дружеството е поставило върху способността на някои уебсайтове на трети страни да показват реклами при търсене от конкурентите на Гугъл.

Предварителното становище на Комисията, посочено в днешното изложение на възраженията, е че тези практики са дали възможност на Гугъл да запази господстващото си положение в рекламирането при онлайн търсене. Това е попречило на съществуващи и потенциални конкуренти, включително други търсачки и рекламни онлайн платформи, да навлизат и да се разрастват на пазара в тази област с важно търговско значение.

Гугъл поставя рекламите при търсенето направо на своя уебсайт за търсене, но също и като посредник на уебсайтовете на трети страни чрез своята платформа AdSense for Search („посредничество за рекламиране при онлайн търсене“). Те включват уебсайтове на търговци на дребно, телекомуникационни оператори и вестници с дейност онлайн. Уебсайтовете предлагат поле за търсене, което позволява на потребителите да търсят информация. Когато потребителят прави заявка за търсене, в допълнение към резултатите от търсенето се показват също и реклами при търсенето. Ако той щракне върху рекламата, появила се при търсене, Гугъл и третата страна получават комисиона.

На този етап Комисията счита, че Гугъл има господстващо положение на пазара за посредничество за рекламиране при онлайн търсене в Европейското икономическо пространство (ЕИП), с пазарен дял от около 80 % през последните десет години. Голяма част от приходите от посредничество за рекламиране при онлайн търсене на Гугъл произхожда от неговите споразумения с ограничен брой големи трети страни, така наречените „преки партньори“. Комисията има опасения, че в тези споразумения с преките партньори Гугъл е нарушило антитръстовите правила на ЕС, като е наложило следните условия:

  • Изключителност: от третите страни се изисква да не предоставят реклами при търсене от конкурентите на Гугъл.
  • Запазване за Гугъл на привилегировано място за минимален брой негови реклами при търсене: от третите страни се изисква да вземат от Гугъл минимален брой реклами при търсене и да запазят за тях най-видното място от страниците с резултати от търсенето . Освен това рекламите при търсенето от конкурентите не могат да бъдат поставени над или близо до рекламите при търсене на Гугъл.
  • Правото на разрешаване на конкурентни реклами: от третите страни се изисква да получат одобрение от „Гугъл“, преди да извършат каквато и да е промяна в показването на конкурентни реклами при търсене .

Предварителното мнение на Комисията е, че практиките, които са били в сила в продължение на десет години, възпрепятстват конкуренцията на този пазар с важно търговско значение. В изложението на възраженията практиките за изключителност се оспорват, считано от 2006 г. насам. Те бяха постепенно заменени от 2009 г. насам в повечето от договорите с изискването за привилегировано място/минимален брой реклами и правото на Гугъл да разрешава конкурентни реклами. Комисията се опасява, че тези практики изкуствено са намалили избора и са задушавали иновациите на пазара през целия период. Те изкуствено са намалили възможностите за конкурентите на Гугъл на този важен от търговска гледна точка пазар и следователно способността на уебсайтове на трети страни да инвестират в предоставянето на избор на потребителите и предоставянето на иновационни услуги.

Комисията отбелязва, че в контекста на антитръстовите производства Гугъл наскоро реши да промени условията на своите договори AdSense с преките партньори, за да им предостави по-голяма свобода да показват конкурентни реклами при търсене. Комисията ще следи отблизо тези промени в практиките на Гугъл, за да оцени въздействието им върху пазара.  

Гугъл и Alphabet разполагат с 10 седмици, за да отговорят на изложението на възраженията.

 

Контекст

Водещият продукт на Гугъл е общото търсене в интернет. С него се предоставят резултати от търсенето за потребители, включително онлайн реклами, които отговарят на заявките за търсене. Гугъл генерира значителна част от своите приходи от реклами при търсене. Ето защо в интерес на Гугъл е да увеличи максимално броя на потребителите, които виждат рекламите, които дружеството поставя както на своите собствени уебсайтове, така и на тези на трети страни.

Комисията счита, че Гугъл се намира е господстващо положение при предоставянето на услуги за общо търсене в интернет, както и при поставянето на реклами при търсене на уебсайтове на трети страни в цялото ЕИП, с пазарен дял съответно над 90 % и 80 %. Господстващото положение само по себе си не представлява проблем по нормативната уредба на ЕС за конкуренцията. Предприятията с господстващо положение обаче носят отговорност за това да не злоупотребяват със своята мощна пазарна позиция, като ограничават конкуренцията както на пазара, на който те са с господстващо положение, така и на съседните пазари.

През ноември 2010 г. Комисията откри производство относно благоприятното третиране от страна на Гугъл на неговото собствено сравняване на условията за пазаруване, както и относно ограниченията, които то е поставило върху способността на някои уебсайтове на трети страни да показват реклами при търсенето от конкурентите на Гугъл. В днешните изложения на възраженията се представя предварителното становище на Комисията, че начинът, по който Гугъл е искал да увеличи максимално трафика към своите собствени уебсайтове и да ограничи способността на конкурентите да поставят реклами при търсене на уебсайтове на трети страни, нарушава антитръстовите правила на ЕС.

В същото време Комисията е открила също така производство и ще продължи да разследва благоприятното третиране от страна на Гугъл при резултатите от общо търсене на неговите други специализирани услуги за търсене, както и опасенията, свързани с копирането на уеб съдържание на конкурентите (известно като „scraping“), както и неоправданите ограничения, наложени на рекламодателите.

Освен това днешните изложенията на възраженията не са свързани с текущото антитръстово разследване на Комисията във връзка с операционната система Андроид на Гугъл и някои мобилни приложения. В тази връзка, през април 2016 г. Комисията изпрати Изложение на възраженията на Гугъл и Alphabet

 

Контекст на производството

Днес Комисията реши да образува производство и срещу Alphabet, дружеството майка на Гугъл, което бе създадено, след като Комисията започна производство срещу Гугъл. Двете изложения на възраженията обобщени по-горе, са адресирани до Гугъл и Alphabet. Освен това изложението на възраженията от април 2015 г. бе изпратено на Alphabet.

С член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се забранява злоупотребата с господстващо положение, с която може да се засегне търговията и да се предотврати или ограничи конкуренцията. Начинът на прилагане на тази разпоредба е посочен в Регламента за антитръстовата политика (Регламент № 1/2003 на Съвета), който може да се прилага както от Комисията, така и от националните органи за защита на конкуренцията на държавите — членки на ЕС.

Изложението на възраженията е официален етап от разследването на Комисията на предполагаеми нарушения на антитръстовите правила на ЕС. Комисията уведомява писмено засегнатото дружество за повдигнатите срещу него възражения. Тогава дружеството може да провери документите в преписката по разследването на Комисията, да отговори в писмена форма и да поиска устно изслушване, за да представи мнението си по делото пред представители на Комисията и на националните органи за защита на конкуренцията.

С допълнителното изложение на възраженията на Комисията се дава възможност да подсили своите предварителни заключения и да разгледа въпроси, които дружеството е повдигнало в отговора си на първото изложение на възраженията. Допълнителното изложение на възраженията спазва правото на защита на дружеството, като му дава възможност да отговори официално на допълнителните доказателства.

Изпращането на (допълнително) изложение на възраженията не предрешава изхода от разследването, тъй като Комисията взема окончателно решение, след като страните са упражнили правото си на защита.

Няма законоустановен срок, в който Комисията следва да приключи антитръстовите разследвания на антиконкурентно поведение. Продължителността на разследванията в областта на антитръстовата политика зависи от редица фактори като сложността на случая, степента, до която въпросното предприятие съдейства на Комисията, както и от упражняването на правото на защита.

Повече информация може да бъде намерена на уебсайта на Комисията по въпросите на конкуренцията, в публичния регистър на делата под дело № 39740 (сравняване на условията за пазаруване на Гугъл ) и 40411 (Гугъл AdSense).

 

* Обновено на 14.07.2016 г., 17:30 CET – замяна на "септември 2015 г." с "август 2015 г."

IP/16/2532

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar