Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija uvaja zasebnostni ščit EU-ZDA: večja zaščita za čezatlantski pretok podatkov

Bruselj, 12. julija 2016

Evropska komisija je danes sprejela zasebnostni ščit EU-ZDA.

Ta novi okvir varuje temeljne pravice vsakega v EU pri prenosih njegovih osebnih podatkov v ZDA, podjetjem, ki so pri poslovanju odvisna od čezatlantskih prenosov podatkov, pa prinaša pravno varnost.

Podpredsednik Komisije za enotni digitalni trg Andrus Ansip je povedal: „Danes smo odobrili novi zasebnostni ščit EU-ZDA, ki bo varoval osebne podatke naših prebivalcev in zagotovil jasnost podjetjem. Z vsemi našimi partnerji v Evropi in ZDA smo si močno prizadevali, da bi bil ta okvir pravilno zasnovan in čim prej vzpostavljen. Pretok podatkov med celinama je bistvenega pomena za našo družbo in gospodarstvo – zdaj imamo zanesljiv okvir, ki zagotavlja, da ti prenosi potekajo v najboljših in najvarnejših pogojih“.

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je povedala: „Zasebnostni ščit EU-ZDA je zanesljiv nov sistem za varstvo osebnih podatkov Evropejcev ter zagotavljanje pravne varnosti za podjetja. Uvaja boljše standarde za varovanje podatkov, ki se tudi bolje izvršujejo, zaščitne ukrepe v zvezi z vladnim dostopom in večje pravno varstvo posameznikov v primeru pritožb. Z novim okvirom se bo povrnilo zaupanje potrošnikov pri prenosu njihovih osebnih podatkov čez Atlantik. Sporazum z najvišjimi standardi za varovanje osebnih podatkov evropskih državljanov smo dosegli v sodelovanju z evropskimi organi za varstvo podatkov, Evropskim parlamentom, državami članicami in našimi ameriškimi kolegi“.

Zasebnostni ščit EU-ZDA temelji na naslednjih načelih:

  • Stroge obveznosti za podjetja, ki uporabljajo podatke: ameriško ministrstvo za trgovino bo v skladu z novo ureditvijo izvajalo redne posodobitve in preglede sodelujočih podjetij, da bo zagotovilo, da podjetja spoštujejo predpise, ki so jih sprejela. Če podjetja teh predpisov ne bodo spoštovala v praksi, se jim lahko naložijo sankcije ali pa se črtajo s seznama. Zaostritev pogojev za nadaljnje prenose podatkov tretjim osebam bo zagotavljala enako raven varstva v primeru prenosa podatkov iz podjetja, ki sodeluje v zasebnostnem ščitu.
  • Jasni zaščitni ukrepi in obveznosti glede preglednosti za dostop vlade ZDA: ZDA so dale EU zagotovilo, da za dostop javnih organov za namene kazenskega pregona in nacionalne varnosti veljajo jasne omejitve, zaščitni ukrepi in nadzorni mehanizmi. Vsakemu v EU bodo na tem področju prvič na voljo mehanizmi pravnega varstva. ZDA so izključile možnost neselektivnega množičnega nadzora osebnih podatkov, prenesenih v ZDA v okviru ureditve zasebnostnega ščita EU-ZDA. Urad direktorja nacionalne obveščevalne službe je nadalje pojasnil, da se bo lahko množično zbiranje podatkov uporabljalo samo pod posebnimi pogoji in mora biti čim bolj ciljno usmerjeno in osredotočeno. Podrobno je tudi opredelil vzpostavljene zaščitne ukrepe za uporabo podatkov v takih izjemnih okoliščinah. Zunanji minister ZDA je dosegel vzpostavitev možnosti pravnega varstva na področju nacionalne obveščevalne dejavnosti za evropske državljane, in sicer prek mehanizma varuha človekovih pravic na ameriškem ministrstvu za zunanje zadeve.
  • Učinkovita zaščita individualnih pravic: vsak državljan, ki meni, da so bili njegovi podatki v okviru ureditve zasebnostnega ščita zlorabljeni, bo imel na voljo več dostopnih in stroškovno sprejemljivih mehanizmov za reševanje sporov. V idealnem primeru bo pritožbo rešilo podjetje samo ali pa bodo na voljo možnosti brezplačnega alternativnega reševanja sporov. Posamezniki se lahko obrnejo tudi na svoje nacionalne organe za varstvo podatkov, ki bodo v sodelovanju z zvezno komisijo ZDA za trgovino zagotavljali, da bodo njihove nerešene pritožbe obravnavne in rešene. Če se zadeva ne bo rešila na noben drug način, se bo v skrajnem primeru lahko uporabil arbitražni mehanizem. Za možnost pravnega varstva na področju nacionalne varnosti za državljane EU bo odgovoren varuh človekovih pravic, ki bo neodvisen od ameriških obveščevalnih služb.
  • Mehanizem skupnega letnega pregleda: mehanizem bo namenjen spremljanju delovanja zasebnostnega ščita, vključno z zavezami in zagotovilom glede dostopa do podatkov za namene kazenskega pregona in nacionalne varnosti. Pregled bosta izvedla Evropska komisija in ameriško ministrstvo za trgovino v sodelovanju z nacionalnimi obveščevalnimi strokovnjaki iz ameriških in evropskih organov za varstvo podatkov. Komisija bo pri tem uporabila vse druge razpoložljive vire informacij ter Evropskemu parlamentu in Svetu predložila javno poročilo.

Komisija je po predstavitvi osnutka zasebnostnega ščita februarja na podlagi mnenj evropskih organov za varstvo podatkov (delovna skupina iz člena 29) in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov ter resolucije Evropskega parlamenta vanj vključila številna dodatna pojasnila in izboljšave. Evropska komisija in ZDA so se zlasti dogovorile o dodatnih pojasnilih v zvezi z množičnim zbiranjem podatkov, krepitvijo mehanizma varuha človekovih pravic ter izrecneje določenimi obveznostmi za podjetja glede omejitev pri hranjenju in nadaljnjem prenosu podatkov.

Naslednji koraki: Danes bo državam članicam priglašen „sklep o ustreznosti“, ki bo tako začel takoj veljati. V ZDA bo v Zveznem registru, ki je ekvivalent našega Uradnega lista, objavljen okvir zasebnostnega ščita. Ameriško ministrstvo za trgovino bo začelo uporabljati zasebnostni ščit. Ko bodo podjetja lahko pregledala okvir in posodobila svoje sisteme, da bodo skladni, jih bo lahko ameriško ministrstvo za trgovino potrdilo od 1. avgusta. Komisija bo hkrati objavila kratek vodnik za državljane o razpoložljivih pravnih sredstvih, kadar posameznik meni, da so bili njegovi osebni podatki uporabljeni brez upoštevanja predpisov o varstvu podatkov.

Ozadje

Evropska komisija in ameriška vlada sta 2. februarja 2016 dosegli politični dogovor o novem okviru za čezatlantsko izmenjavo osebnih podatkov za komercialne namene – o zasebnostnem ščitu EU-ZDA (IP/16/216). Komisija je predstavila predlog besedila sklepa 29. februarja 2016. Komisija je po mnenju delovne skupine iz člena 29 (organi za varstvo podatkov) z dne 13. aprila in resoluciji Evropskega parlamenta z dne 26. maja dokončala postopek sprejetja 12. julija 2016.

Zasebnostni ščit EU-ZDA odraža zahteve iz sodbe Sodišča EU z dne 6. oktobra 2015, s katero je bil razveljavljen prejšnji okvir varnega pristana (Safe Harbour).

Več informacij

Sklep o ustreznosti

Priloge

Vprašanja in odgovori

Informativni pregled

Sporočilo: Čezatlantski pretok podatkov: povrnitev zaupanja z močnimi zaščitnimi ukrepi

IP/16/2461

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar