Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europska komisija uvodi europsko-američki sustav zaštite privatnosti: Bolja zaštita transatlantskog protoka podataka

Bruxelles, 12. srpnja 2016.

Europska komisija danas je donijela europsko-američki sustav zaštite privatnosti.

Tim će se novim okvirom zaštititi temeljna prava svih u Europskoj uniji čiji se osobni podaci prenose u SAD te osigurati pravna jasnoća poduzećima koja se u poslovanju oslanjaju na transatlantski protok podataka.

Andrus Ansip, potpredsjednik Komisije nadležan za jedinstveno digitalno tržište, izjavio je: Danas smo odobrili novi europsko-američki sustav zaštite privatnosti. Njime će se zaštiti osobni podaci naših građana, a poduzećima osigurati pravna jasnoća. Naporno smo radili sa svim svojim partnerima u Europi i SAD-u kako bismo što prije sklopili odgovarajući sporazum. Protok podataka između dvaju kontinenata ključan je za naše društvo i gospodarstvo – sad imamo čvrst okvir kojim se osigurava da se prijenos podataka odvija u najboljim i najsigurnijim uvjetima.

Vĕra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, izjavila je: Europsko-američki sustav zaštite privatnosti čvrst je novi sustav za zaštitu osobnih podataka Europljana i osiguravanje pravne jasnoće poduzećima. Uključuje snažnije i bolje provedene standarde zaštite podataka, zaštitne mjere povezane s pristupom vlade te lakše dostupnu pravnu zaštitu pojedinaca u slučaju pritužbi. Novim će se okvirom vratiti povjerenje potrošača u prijenos njihovih podataka preko Atlantika. Surađivali smo s europskim tijelima za zaštitu podataka, Europskim parlamentom, državama članicama i našim kolegama u SAD-u kako bismo uspostavili mehanizam s najvišim standardima zaštite osobnih podataka Europljana.

Europsko-američki sustav zaštite privatnosti temelji se na sljedećim načelima:

  • čvrstim obvezama za poduzeća koja obrađuju podatke: na temelju novog sporazuma američko Ministarstvo trgovine redovito će ažurirati i revidirati popis poduzeća koja sudjeluju u sustavu kako bi se osiguralo da poštuju pravila na koja su se obvezala. Ako poduzeće ne ispuni svoje obveze u praksi, uslijedit će sankcije i bit će uklonjeno s popisa. Strožim uvjetima za daljnji prijenos podataka trećim osobama jamčit će se jednaka razina zaštite u slučaju prijenosa iz poduzeća u sustavu zaštite privatnosti.
  • jasnim zaštitnim mjerama i obvezama transparentnosti za pristup vlade SAD-a: SAD je EU-u dao jamstvo da se na pristup tijela javne vlasti za kazneni progon i nacionalnu sigurnost primjenjuju jasna ograničenja, zaštitne mjere i nadzorni mehanizmi. Mehanizmi pravne zaštite u tom području prvi put će biti na raspolaganju svima u EU-u. SAD je isključio mogućnost neselektivnog masovnog nadziranja osobnih podataka koji se prenose u SAD u okviru sporazuma između EU-a i SAD-a o sustavu zaštite privatnosti. Ured direktora nacionalne obavještajne službe pojasnio je da se skupno prikupljanje podataka može primijeniti samo u određenim uvjetima te da ono treba biti što je više moguće ciljano i usmjereno. Uspostavljene su i zaštitne mjere za upotrebu podataka u takvim iznimnim uvjetima. U području nacionalnih obavještajnih aktivnosti američki ministar vanjskih poslova uspostavio je mogućnost pravne zaštite za Europljane putem mehanizma pravobranitelja u okviru Ministarstva vanjskih poslova.
  • djelotvornom zaštitom prava pojedinaca: svaki građanin koji smatra da su njegovi podaci zloupotrijebljeni u okviru programa zaštite privatnosti imat će na raspolaganju nekoliko dostupnih i pristupačnih mehanizama za rješavanje sporova. U idealnom slučaju pritužbu će riješiti samo poduzeće. Dostupne će biti i mogućnosti besplatnog alternativnog rješavanja sporova. Pojedinci se mogu obratiti svojim nacionalnim tijelima za zaštitu podataka, koja će surađivati sa Saveznom trgovinskom komisijom kako bi se osiguralo da se pritužbe građana EU-a istraže i riješe. Ako se predmet ne može riješiti drugim sredstvima, kao krajnja mjera postojat će mehanizam arbitraže. Pravnom zaštitom građana EU-a u području nacionalne sigurnosti bavit će se pravobranitelj, koji će biti neovisan o američkim obavještajnim službama.
  • mehanizmu zajedničkog godišnjeg preispitivanja: tim će se mehanizmom nadzirati funkcioniranje sustava zaštite privatnosti, uključujući obveze i jamstva u pogledu pristupa podacima za potrebe kaznenog progona i nacionalne sigurnosti. Europska komisija i Ministarstvo trgovine SAD-a provest će preispitivanje u kojem će sudjelovati nacionalni obavještajni stručnjaci iz američkih i europskih tijela za zaštitu podataka. Komisija će se koristiti svim drugim dostupnim informacijama te podnijeti javno izvješće Europskom parlamentu i Vijeću.

Od predstavljanja nacrta sustava zaštite privatnosti u veljači Komisija je uvažila mišljenja europskih tijela za zaštitu podataka (Radna skupina prema članku 29.) i Europskog nadzornika za zaštitu podataka te rezoluciju Europskog parlamenta kako bi dodatno pojasnila i poboljšala sustav. Europska komisija i SAD dogovorili su se da će dodatno pojasniti skupno prikupljanje podataka, ojačati mehanizam pravobranitelja te jasnije istaknuti obveze za poduzeća u pogledu ograničenja zadržavanja i daljnjeg prijenosa podataka.

Daljnji koraci: „Odluka o primjerenosti” danas će biti dostavljena državama članicama te odmah stupiti na snagu. Okvir sustava zaštite privatnosti objavit će se u Saveznom registru, američkom ekvivalentu Službenog lista. Američko Ministarstvo trgovine počet će s primjenom sustava zaštite privatnosti. Nakon što su imala priliku pregledati pravni okvir i ažurirati svoju usklađenost, od 1. kolovoza poduzeća će se moći certificirati pri Ministarstvu trgovine. Komisija će usto objaviti kratak vodič za građane u kojem objašnjava dostupne oblike pravne zaštite u slučaju da osoba smatra da pri upotrebi njezinih osobnih podataka nisu uzeta u obzir pravila o zaštiti podataka.

Kontekst

Europska komisija i američka vlada su 2. veljače 2016. postigle politički sporazum o novom okviru za transatlantsku razmjenu osobnih podataka u komercijalne svrhe: europsko-američki sustav zaštite privatnosti (IP/16/26). Komisija je predstavila nacrt odluke 29. veljače 2016. Uzevši u obzir mišljenje Radne skupine prema članku 29. (tijela za zaštitu podataka) od 13. travnja i rezoluciju Europskog parlamenta od 26. svibnja, Komisija je okončala postupak donošenja 12. srpnja 2016.

Europsko-američki sustav zaštite privatnosti odražava zahtjeve koje je Europski sud utvrdio u svojoj presudi od 6. listopada 2015., kojom je stari okvir „sigurne luke” proglašen nevažećim.

Dodatne informacije

Odluka o primjerenosti

Prilozi

Pitanja i odgovori

Informativni članak

Komunikacija: Transatlantski protok podataka: primjena jakih zaštitnih mjera radi vraćanja povjerenja

IP/16/2461

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar