Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija sprejela dva nova finančna instrumenta za spodbujanje naložb v zagonska podjetja in trajnostni razvoj mest

Bruselj, 11. julija 2016

Evropska komisija je danes sprejela dva nova standardna finančna instrumenta, pripravljena za uporabo, za naložbe v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov, da se olajša dostop do financiranja za mlada podjetja in nosilce projektov za razvoj mest.

Komisija v obdobju 2014–2020 spodbuja države članice, da podvojijo svoje naložbe v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI), ki se v skladu s cilji naložbenega načrta uporabljajo prek finančnih instrumentov, kot so posojila, lastniški kapital in jamstva.

Komisarka za regionalno politiko Corina Crețu je povedala: „Finančni instrumenti so učinkovit način za vlaganje v nove ideje, podjetja in talent državljanov EU ob zmanjšanju uporabe javnih sredstev. Imajo ogromen potencial za mobilizacijo zasebnega kapitala, ki bi ga bilo treba v celoti izkoristiti pri vlaganju v okviru skladov ESI.“

Standardni finančni instrumenti, ki so že skladni z uredbo o skladih ESI in s pravili o državni pomoči, so namenjeni povečanju uporabe obnovljive finančne podpore namesto običajnih nepovratnih sredstev s strani držav članic ter združevanju javnih in zasebnih virov.

Obstajajo že trije taki instrumenti: posojilo s porazdelitvijo tveganja, ki temelji na porazdelitvi tveganja med javnimi in zasebnimi viri, in instrument omejenega jamstva, pri katerem javna sredstva delujejo kot jamstvo za prevzem tveganja v primeru neplačil v okviru kreditnega portfelja banke. Oba instrumenta zagotavljata boljši dostop malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja. Tretji instrument je posojilo za obnovo, namenjeno projektom za energijsko učinkovitost in obnovljive vire energije v sektorju stanovanjskih stavb.

Komisija je danes sprejela dva nova instrumenta:

  • Instrument za sovlaganje zagotavlja financiranje za zagonska podjetja in MSP. Ta podpora jim bo omogočila, da razvijejo svoje poslovne modele in privabijo dodatno financiranje prek kolektivne naložbene sheme, ki jo upravlja en glavni finančni posrednik. Skupne naložbe, ki združujejo javna in zasebna sredstva, lahko znašajo do 15 milijonov € na MSP. V obdobju 2007–2013 je bil SAS JEREMIE v francoski regiji Languedoc-Roussillon primer takšnega instrumenta za sovlaganje, v okviru katerega so se uporabljala sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za privabljanje zasebnega kapitala in naložb v visokotehnološka MSP v regiji.
  • Skladi za razvoj mestnih območij bodo podprli projekte za trajnostna mesta, na primer na področju javnega prevoza in energijske učinkovitosti ali ponovne oživitve mestnih območij. Projekti morajo biti finančno vzdržni in morajo biti del celostne strategije trajnostnega razvoja mestnih območij. Skupne naložbe, ki združujejo javna in zasebna sredstva, lahko znašajo do 20 milijonov € na projekt. Podpora bo v obliki posojilnega sklada, ki ga upravlja finančni posrednik s sredstvi iz sklada ESI, in prispevka v višini vsaj 30 % zasebnega kapitala. Takšen sklad za razvoj mestnih območij je bil razvit v obdobju 2007–2013 v poljski regiji Pomorskie.

Ozadje

Finančni instrumenti v primerjavi z nepovratnimi sredstvi privabljajo več zasebnih in javnih sredstev za dopolnitev začetnega javnega financiranja ter se lahko ponovno vlagajo v več ciklih.

Okvir za sklade ESI za obdobje 2014–2020 omogoča večjo prožnost, jasnost in možnosti za uporabo finančnih instrumentov.

Prvič, področje uporabe teh instrumentov je bilo razširjeno na področja naložb, ki zajemajo podporo MSP, energijsko učinkovitost in učinkovitost rabe virov, digitalno tehnologijo, trajnostni promet, raziskave in razvoj ter inovacije.

Novi okvir je prinesel tudi ta nova standardna finančna instrumenta, pri katerih so pogoji vnaprej določeni in ki sta zasnovana za hitro izvajanje. Več informacij o spremembah v okviru 2014–2020 v zvezi z uporabo skladov ESI prek finančnih instrumentov je na voljo tukaj.

Več kot 20 milijard € iz skladov ESI naj bi se uporabilo prek finančnih instrumentov v celotnem obdobju 2014–2020. Komisija je zagotavljala pomoč organom za upravljanje in drugim deležnikom, zlasti z vzpostavitvijo spletne platforme „FI-compass“ januarja 2015 v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko (EIB). Platforma zagotavlja praktično strokovno znanje in orodja za učenje v zvezi s finančnimi instrumenti. 

Več informacij

Finančni instrumenti in kohezijska politika:

Izvedbeni akt o vzpostavitvi prvih treh standardnih finančnih instrumentov za naložbe v okviru skladov ESI

Izvedbeni akt o vzpostavitvi dveh novih standardnih finančnih instrumentov

Priloga

 

@EU_Regional@CorinaCretuEU #InvestEU

 

IP/16/2448

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar