Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie lanceert twee nieuwe financieringsinstrumenten om investeringen in start-ups en duurzame stadsontwikkeling te stimuleren

Brussel, 11 juli 2016

Vandaag heeft de Europese Commissie twee nieuwe gestandaardiseerde, dus vlot inzetbare financieringsinstrumenten voor investeringen van de ESI-fondsen goedgekeurd, waardoor startende ondernemingen en promotoren van stadsontwikkelingsprojecten gemakkelijker toegang krijgen tot financiering.

De Commissie moedigt de lidstaten aan om in de periode 2014-2020 dubbel zoveel investeringen van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) in de vorm van financieringsinstrumenten zoals leningen, kapitaalinbreng en garanties aan te bieden, wat overeenstemt met de doelstellingen van het Investeringsplan.

EU-commissaris voor Regionaal Beleid Corina Crețu zei hierover het volgende: "Met financieringsinstrumenten kan op een efficiënte manier met minder publieke middelen meer worden geïnvesteerd in nieuwe ideeën, in ondernemingen en in het talent van EU-burgers. Financieringsinstrumenten hebben een enorm potentieel voor het mobiliseren van particulier kapitaal. Dat moet ten volle worden benut bij de investeringen van de ESI-fondsen.”

De gestandaardiseerde financieringsinstrumenten, die in overeenstemming zijn met de structuurfondsverordening en de staatssteunregels zijn zo ontworpen dat zij de lidstaten ertoe aanzetten om gebruik te maken van revolverende financiële steun in plaats van de traditionele subsidies en publieke en particuliere middelen te combineren.

Er bestaan al drie instrumenten van deze aard.Om te beginnen zijn er de risicodelende lening, waarbij het risico wordt gespreid over publieke en particuliere middelen, en de geplafonneerde portefeuillegarantie, waarbij publieke middelen als waarborg tegen wanbetaling dienen in de kredietportefeuille van banken. Deze twee instrumenten zijn bedoeld om kleine en middelgrote ondernemingen gemakkelijker toegang tot financiering te bieden. Het derde instrument is een renovatielening voor projecten op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in de woningbouwsector.

Vandaag lanceert de Commissie twee nieuwe instrumenten:

  • Een co-investeringsfaciliteit om start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen aan financiering te helpen. Deze ondersteuning biedt hen de kans om hun bedrijfsmodellen te ontwikkelen en bijkomende financiering aan te trekken via een regeling voor collectieve investeringen die door één centrale financieel intermediair worden beheerd. De totale omvang van de investeringen, publieke en particuliere middelen samen, kan oplopen tot 15 miljoen euro per onderneming. In de periode 2007-2013 was SAS JEREMIE in de Franse regio Languedoc-Roussillon een voorbeeld van een dergelijke co-investeringsfaciliteit, waarbij middelen van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) werden gebruikt om particulier kapitaal aan te trekken en te investeren in kleine en middelgrote hightech-ondernemingen in de regio.
  • Stadsontwikkelingsfondsen ondersteunen duurzame stedelijke projecten op gebieden zoals openbaar vervoer, energie-efficiëntie en de opwaardering van stedelijke gebieden. De projecten moeten financieel haalbaar zijn en deel uitmaken van een geïntegreerde strategie voor duurzame stadsontwikkeling. De totale omvang van de investeringen, publieke en particuliere middelen samen, kan oplopen tot 20 miljoen euro per project. De steun zal worden verstrekt in de vorm van een leningenfonds dat wordt beheerd door een financieel intermediair en wordt samengesteld uit middelen van de ESI-fondsen en ten minste 30 % particulier kapitaal. Een dergelijk stadsontwikkelingsfonds is in de periode 2007-2013 in de Poolse provincie Pomorskie opgezet.

Achtergrond

In vergelijking met subsidies trekken financieringsinstrumenten meer publieke en particuliere middelen aan die een aanvulling vormen op de initiële publieke middelen. Bovendien kunnen zij over verscheidene cycli worden geherinvesteerd.

Het kader van de ESI-fondsen voor 2014-2020 voorziet in meer flexibiliteit, duidelijkheid en mogelijkheden voor het gebruik van financieringsinstrumenten.

Allereerst is het gebruik van deze instrumenten uitgebreid tot investeringen op gebieden zoals steun aan kleine en middelgrote ondernemingen, energie- en hulpbronnenefficiëntie, digitale technologieën, duurzaam vervoer, onderzoek en ontwikkeling, en innovatie.

Het nieuwe kader biedt ook deze nieuwe gestandaardiseerde, vlot inzetbare financieringsinstrumenten aan met vooraf gedefinieerde voorwaarden en de mogelijkheid van een snelle uitrol. Meer informatie over de veranderingen met betrekking tot het gebruik van de ESI-fondsen via financieringsinstrumenten in het kader voor 2014-2020 is hier beschikbaar.

In de periode 2014-2020 zal meer dan 20 miljard euro uit de ESI-fondsen via financieringsinstrumenten worden ingezet. De Commissie biedt ondersteuning aan de beheersautoriteiten en andere belanghebbenden, met name door de lancering in januari 2015 van het online platform "fi-compass" in samenwerking met de Europese Investeringsbank. Dit platform biedt praktische knowhow en leerinstrumenten met betrekking tot de financieringsinstrumenten. 

Meer informatie

Financieringsinstrumenten en het cohesiebeleid:

Uitvoeringshandeling tot vaststelling van de eerste drie gestandaardiseerde financieringsinstrumenten voor investeringen van de ESI-fondsen

Uitvoeringshandeling tot vaststelling van de twee nieuwe gestandaardiseerde financieringsinstrumenten

Bijlage

 

@EU_Regional@CorinaCretuEU #InvestEU

 

IP/16/2448

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar