Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija uvodi dva nova financijska instrumenta za povećanje ulaganja u novoosnovana poduzeća i održiv urbani razvoj.

Bruxelles, 11. srpnja 2016.

Kako bi se novim poduzećima i promicateljima projekata urbanog razvoja olakšao pristup financijskim sredstvima, Europska komisija danas je donijela dva nova, lako dostupna instrumenta koji se odmah mogu koristiti za ulaganja iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova.

Komisija potiče države članice da u razdoblju 2014. – 2020. udvostruče svoja ulaganja iz europskih strukturnih i investicijskih fondova koja se koriste u okviru financijskih instrumenata kao što su zajmovi, vlasnički udjeli i jamstva, u skladu s ciljevima Plana ulaganja.

Povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu izjavila je: Financijski instrumenti učinkovit su način ulaganja u nove ideje, poduzeća i talent građana EU-a uz istovremeno korištenje manje javnih sredstava. Ti instrumenti imaju golem potencijal za mobilizaciju privatnog kapitala i to treba iskoristiti prilikom ulaganja sredstava iz ESI fondova.

Lako dostupni financijski instrumenti već su sukladni s Uredbom o ESI fondovima i propisima o državnoj pomoći te su osmišljeni u cilju povećanja prihvaćenosti obnovljive financijske potpore umjesto tradicionalnih bespovratnih sredstava u državama članicama te kombiniranja javnih i privatnih sredstava.

Već postoje tri instrumenta takve vrste: zajam na temelju podjele rizika, koji se temelji na podjeli rizika između javnih i privatnih sredstava, te instrument za ograničeno jamstvo, u okviru kojeg javni novac služi kao jamstvo u slučaju neispunjavanja obveza unutar kreditnog portfelja banke. Cilj je tih dvaju instrumenata omogućiti MSP-ovima bolji pristup financiranju. Treći je instrument zajam za obnovu, za projekte energetske učinkovitosti i energije iz obnovljivih izvora u sektoru stambenih zgrada.

Danas Komisija pokreće dva nova instrumenta:

  • Instrument za zajedničko ulaganje, koji će omogućiti financiranje novoosnovanim poduzećima te malim i srednjim poduzećima. Ta će im potpora omogućiti da razviju svoje poslovne modele i privuku dodatna financijska sredstva putem programa zajedničkog ulaganja kojim upravlja jedan glavni financijski posrednik. Ukupan iznos ulaganja u kojem se kombiniraju javna i privatna sredstva može biti i do 15 milijuna € po MSP-u. Primjer takvog instrumenta za zajedničko ulaganje u razdoblju 2007. – 2013. bio je SAS JEREMIE u francuskoj regiji Languedoc-Roussillon, u okviru kojeg su se sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) koristila za privlačenje privatnog kapitala i ulaganje u visokotehnološke MSP-ove u regiji.
  • Fondovi za urbani razvoj podupirat će održive urbane projekte, primjerice u područjima javnog prijevoza, energetske učinkovitosti ili revitalizacije urbanih područja. Projekti moraju biti financijski održivi i dio strategije integriranog održivog urbanog razvoja. Ukupan iznos ulaganja u kojem se kombiniraju javna i privatna sredstva može biti i do 20 milijuna € po projektu. Potpora će biti u obliku fonda za zajmove kojim će upravljati financijski posrednik, sa sredstvima iz ESI fondova i doprinosom od najmanje 30 % iz privatnog kapitala. Takav Fond za urbani razvoj razvijen je u Pomorju u Poljskoj u razdoblju 2007. –2013.

Kontekst

Financijski instrumenti, u odnosu na bespovratna sredstva, privlače više privatnih i javnih sredstava za nadopunu početnog javnog financiranja i mogu se ponovno uložiti u nekoliko ciklusa.

Okvirom ESI fondova za razdoblje 2014. – 2020. povećane su fleksibilnost i jasnoća te mogućnosti upotrebe financijskih instrumenata.

Prvo je područje primjene tih instrumenata prošireno na područja ulaganja kao što su potpora MSP-ovima, energetska učinkovitost i učinkovitost resursa, digitalne tehnologije, održivi prijevoz, istraživanje i razvoj te inovacije.

Novim okvirom uvedeni su i spomenuti novi standardizirani, lako dostupni financijski instrumenti, za koje su uvjeti korištenja unaprijed definirani i koji su osmišljeni za brzu primjenu. Više informacija o promjenama u okviru za razdoblje 2014. – 2020. u pogledu upotrebe ESI fondova putem financijskih instrumenata dostupno je ovdje.

Planira se da se u razdoblju 2014. – 2020. putem financijskih instrumenata upotrijebi više od 20 milijardi € iz ESI fondova. Komisija trajno pruža pomoć upravljačkim tijelima i drugim dionicima, a posebno je to bio slučaj u fazi pokretanja internetske platforme „FI-compass” u siječnju 2015., u partnerstvu s Europskom investicijskom bankom. Na toj platformi dostupno je praktično znanje i alati za učenje o financijskim instrumentima. 

Dodatne informacije

Financijski instrumenti i politika kohezije:

Provedbeni akt o uspostavljanju prvih triju lako dostupnih financijskih instrumenata za ulaganja iz ESI fondova

Provedbeni akt o uspostavljanju dvaju novih, lako dostupnih financijskih instrumenata

Prilog

 

@EU_Regional @CorinaCretuEU #InvestEU

 

IP/16/2448

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar