Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen lancerer to nye finansielle instrumenter til fremme af investeringer i nystartede virksomheder og bæredygtig byudvikling

Bruxelles, den 11. juli 2016

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget to nye finansielle "hyldevare"-instrumenter, dvs. finansielle "klar-til-brug"-instrumenter for ESI-finansierede investeringer for at lette adgangen til finansiering for nystartede virksomheder og byudviklingsprojekter

I perioden 2014-2020 opfordrer Kommissionen medlemsstaterne til at fordoble deres europæiske struktur- og investeringsfondes (ESI-fonde) investeringer anvendt gennem finansielle instrumenter, såsom lån, egenkapital eller garantier i overensstemmelse med målene i investeringsplanen.

EU-kommissær for regionalpolitik Corina Crețu sagde: "Finansielle instrumenter er en effektiv måde at investere i nye idéer, virksomheder og EU-borgernes talent og samtidig anvende færre offentlige midler. Deres potentiale for at mobilisere privat kapital er enormt, og det bør udnyttes fuldt ud, når ESI-midlerne investeres."

"Hyldevare"-instrumenterne er ikke bare i overensstemmelse med forordningen om ESI-fondene og EU-statsstøttereglerne, men har samtidig til formål at øge udnyttelsen i medlemsstaterne af revolverende finansiel støtte i højere grad end traditionelle tilskud og kombinere offentlige og private midler.

Der findes allerede tre instrumenter af denne slags. Et risikodelingslån baseret på fordeling af risici mellem offentlige og private ressourcer og et garantiinstrument med loft, hvor offentlige midler fungerer som garanti for indfrielse i bankens låneportefølje. Begge instrumenter har til formål at give små og mellemstore virksomheder bedre adgang til finansiering. Det tredje instrument er et renoveringslån for projekter inden for energieffektivitet og vedvarende energi i boligsektoren.

Kommissionen lancerer i dag to nye instrumenter:

  • En saminvesteringsfacilitet til finansiering til nystartede virksomheder og SMV'er. Med denne støtte vil de kunne udvikle deres økonomiske modeller og tiltrække yderligere finansiering gennem en kollektiv investeringsordning, som forvaltes af én primær finansiel formidler. Den samlede investering, som er en kombination af offentlige og private midler, kan beløbe sig til helt op til €15 mio. pr. SMV. I perioden 2007-2013 var SAS JEREMIE i den franske region Languedoc-Roussillon et eksempel på sådan en saminvesteringsfacilitet, der anvendte midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til at tiltrække privat kapital og investere i højteknologiske små og mellemstore virksomheder i regionen.
  • Byudviklingsfonde støtter bæredygtige byprojekter, f.eks. i offentlig transport, energieffektivitet i byfornyelsesprogrammer. Projekterne skal være økonomisk levedygtige og en del af en integreret bæredygtig byudviklingsstrategi. Den samlede investering, som er en kombination af offentlige og private midler, kan beløbe sig til helt op til €20 mio. pr. projekt. Støtten vil have form af en låne-fond, som forvaltes af en finansiel formidler af ESI-fond-ressourcer, og et bidrag på mindst 30 % fra privat kapital. Sådan en byudviklingsfond er blevet udviklet i Pomorskie i Polen i perioden 2007-2013.

Baggrund

I sammenligning med tilskud tiltrækker finansielle instrumenter flere private offentlige ressourcer som supplement til den oprindelige offentlige finansiering og kan reinvesteres over flere perioder.

ESI-fondsrammen for 2014-2020 skaber mere fleksibilitet og klarhed samt flere muligheder for at anvende finansielle instrumenter.

Muligheden for at anvende disse instrumenter er blevet udvidet til investeringsområder fra SMV-støtte, energi- og ressourceeffektivitet, digital teknologi, bæredygtig transport, forskning og udvikling samt innovation.

Den nye ramme har også medført disse nye standardiserede finansielle "hyldevare"-instrumenter med vilkår og betingelser, der er fastsat på forhånd, og som er klar til en hurtig udbredelse. Få flere oplysninger om ændringerne i rammen for 2014-2020 vedrørende anvendelsen af ESI-fondene gennem finansielle instrumenter her.

Det er planen, at mere end €20 mia. fra ESI-fondene skal anvendes gennem finansielle instrumenter i løbet af 2014-2020. Kommissionen har ydet bistand til forvaltningsmyndigheder og andre interessenter, særligt gennem lanceringen af onlineplatformen "FI-compass" i januar 2015 i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank. Denne platform stiller praktisk knowhow og læringsværktøjer om finansielle instrumenter til rådighed. 

Yderligere oplysninger

Finansielle instrumenter og samhørighedspolitik:

Gennemførelsesretsakt om de første tre finansielle "hyldevare"-instrumenter til ESI-finansierede investeringer

Gennemførelsesretsakt om de to nye finansielle "hyldevare"-instrumenter

Bilag

 

@EU_Regional@CorinaCretuEU #InvestEU

 

IP/16/2448

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar