Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Izboljšanje zakonitih poti: Evropska komisija predlaga oblikovanje skupnega okvira EU za preselitev

Bruselj, 13. julija 2016

Evropska komisija danes predlaga okvir EU za preselitev z namenom vzpostavitve skupne evropske politike na področju preselitve, da bi se osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito, zagotovile zakonite in varne poti v Evropo.

Evropska komisija danes predlaga okvir EU za preselitev z namenom vzpostavitve skupne evropske politike na področju preselitve, da bi se osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito, zagotovile zakonite in varne poti v Evropo. Predlog je del reforme skupnega evropskega azilnega sistema in dolgoročne politike Komisije za boljše upravljanje migracij iz evropske agende o migracijah. Prispeval bo tudi k izvajanju novega, v rezultate usmerjenega partnerskega okvira za sodelovanje s ključnimi tretjimi državami izvora in tranzita, ki ga je Komisija predstavila 7. junija.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je dejal: „Še bolj moramo okrepiti naša skupna prizadevanja za zagotavljanje mednarodne zaščite, kar vključuje varno in zakonito preselitev beguncev v Evropo. Doslej so začasne sheme prinesle nekaj rezultatov, vendar danes predstavljeni novi postopki pomenijo, da bomo sodelovali z nacionalnimi vladami v zgodnji fazi ter s tem okrepili in združili prizadevanja za boljše delovanje tega sistema. Države članice bodo odločale, koliko ljudi je treba preseliti vsako leto, za uresničevanje njihovih odločitev pa jim bo na voljo finančna podpora iz proračuna EU. Tako lahko EU na učinkovit način izpolni svojo kolektivno odgovornost ter izkaže solidarnost z državami, ki niso članice EU, in jim pomaga pri obvladovanju velikega števila ljudi, ki bežijo pred vojno in preganjanjem.“

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je izjavil: „Današnji predlog je pomemben korak v naših prizadevanjih za zagotavljanje zakonitih poti, s katerimi se omogoči varen vstop oseb, ki potrebujejo zaščito, v EU in nudenje te zaščite. Je sestavni del širšega cilja zagotovitve zaščite tistim, ki jo potrebujejo, zmanjšanja spodbud za nedovoljene migracije ter zaščite migrantov pred izkoriščanjem s strani tihotapskih mrež in nevarnimi potovanji v Evropo. Z vzpostavitvijo stalnega okvira z usklajenimi praksami lahko pospešimo postopke, kar bi nam omogočilo, da postopoma okrepimo skupne zaveze na področju preselitve. S tem EU odpira resnično zakonito pot v okviru naših prizadevanj, da zapremo nedovoljena stranska vrata.“

Cilj današnjega predloga je zagotoviti stalen okvir za enotni postopek preselitve po vsej EU. Medtem ko bodo države članice še naprej same odločale o tem, koliko ljudi bo preseljenih vsako leto, pa bo EU skupaj vsako leto dosegla večji učinek, tako da bo usklajevala nacionalna prizadevanja in delovala kot celota. Prihodnji okvir za preselitev se bo izvajal prek letnih načrtov EU za preselitev, ki jih bo sprejemal Svet, in uresničeval s ciljno usmerjenimi programi EU za preselitev, ki jih bo sprejemala Komisija. Z letnimi načrti EU za preselitev bodo določena širša geografska prednostna območja, iz katerih bo potekala preselitev, največje skupno število oseb, ki jih je treba preseliti v naslednjem letu, na podlagi udeležbe in prispevkov držav članic in pridruženih schengenskih držav v okviru določenega letnega načrta za preselitev.

Okvir EU za preselitev določa merila, ki bi jih bilo treba upoštevati pri opredeljevanju regij ali tretjih držav, iz katerih bo potekala preselitev, kot so število oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito v tretjih državah, splošni odnosi med EU in tretjimi državami ter njihovo učinkovito sodelovanje na področju azila in migracij, vključno z razvojem njihovega azilnega sistema in sodelovanjem na področju nedovoljenih migracij, ponovnega sprejema in vračanja.

Novi okvir EU za preselitev bo vzpostavil skupen sklop standardnih postopkov za izbiro in obravnavanje kandidatov za preselitev. Določa tudi skupna merila za upravičenost do preselitve v EU na podlagi ciljno usmerjenih programov EU za preselitev, skupne razloge za izključitev kandidatov in vrsto postopka preselitve, ki jo je možno uporabiti (redni ali hitri postopek).

Komisija bo za podporo državam članicam pri prizadevanjih za preselitev na podlagi ciljno usmerjenih programov EU iz proračuna EU zagotovila 10 000 evrov za vsako preseljeno osebo. Sredstva bodo dodeljena iz Sklada EU za azil, migracije in vključevanje (AMIF). Preselitve zunaj okvira Unije za preselitev ne bodo finančno podprte s sredstvi iz proračuna Unije.

Združeno kraljestvo in Irska lahko sodelujeta pri izvajanju uredbe, če se za to odločita, v skladu z ustreznimi protokoli, ki so priloženi Pogodbama. Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

Ozadje

Evropska komisija je 13. maja 2015 v okviru evropske agende o migracijah predlagala daljnosežno strategijo, ki postavlja temelje za nenehno delo Komisije pri spoprijemanju s perečimi in dolgoročnimi izzivi učinkovitega in celovitega upravljanja migracijskih tokov ter določa potrebo po skupnem pristopu k priznanju zaščite razseljenim osebam, ki jo potrebujejo, prek preselitve.

Evropska komisija je 8. junija 2015 izdala priporočilo o Evropskem programu za ponovno naselitev, na podlagi katerega so bili sprejeti sklepi predstavnikov vlad držav članic, ki so se 20. julija 2015 sestali v okviru Sveta, o preselitvi 22 504 oseb, ki nedvomno potrebujejo mednarodno zaščito, v okviru večstranskih in nacionalnih programov.

Komisija je 15. decembra 2015 izdala priporočilo za prostovoljni program humanitarnega sprejema s Turčijo. V skladu z izjavo EU in Turčije z dne 18. marca 2016 se bo prostovoljni program humanitarnega sprejema aktiviral, ko se bodo nedovoljeni prehodi med Turčijo in EU prenehali ali vsaj bistveno in trajno zmanjšali.

Evropska komisija je 6. aprila 2016 objavila sporočilo, s katerim se je začel proces reforme skupnega evropskega azilnega sistema in vzpostavitev strukturiranega sistema preselitve, ki zagotavlja okvir politike Unije na področju preselitve ter skupni pristop k varnemu in zakonitemu prihodu oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, v Unijo.

Na podlagi navedenega sporočila je Komisija 4. maja 2016 predstavila prvi sveženj reform. Sveženj je vključeval predloge za vzpostavitev trajnostnega in pravičnega dublinskega sistema, okrepitev sistema Eurodac in ustanovitev prave Evropske agencije za azil.

Komisija redno poroča o napredku glede preselitve. Prvo poročilo o premestitvi in preselitvi je bilo sprejeto 16. marca. Drugo, tretje oz. četrto poročilo je bilo sprejeto 12. aprila, 18. maja oz. 15. junija. Peto poročilo o premestitvi in preselitvi je bilo sprejeto danes.

Več informacij

Pogosta vprašanja: Vzpostavitev okvira EU za preselitev:

Uredba o vzpostavitvi okvira Unije za preselitev in o spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

Sporočilo za medije: Dokončanje reforme skupnega evropskega azilnega sistema: za učinkovito, pravično in humano azilno politiko

Pogosta vprašanja: Reforma skupnega evropskega azilnega sistema

Informativni pregled – Azilni postopki: reforma skupnega evropskega azilnega sistema

Informativni pregled – Zahtevani pogoji: reforma skupnega evropskega azilnega sistema

Informativni pregled – Pogoji za sprejem: reforma skupnega evropskega azilnega sistema

Informativni pregled – Skupni evropski azilni sistem

Sporočilo za medije: Premestitev in preselitev: pozitivni trend se nadaljuje, vendar je potrebnih več prizadevanj

Sporočilo za medije: Komisija napoveduje novi okvir za migracijska partnerstva: okrepljeno sodelovanje s tretjimi državami za boljše upravljanje migracij

Sporočilo za medije: Za bolj trajnosten in pravičen skupni evropski azilni sistem

Sporočilo za medije: Evropska komisija predstavlja možnosti za reformo skupnega evropskega azilnega sistema ter oblikovanje varnih in zakonitih poti v Evropo

Sklepi Sveta o preselitvi 20 000 oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito

Sporočilo za medije: Prostovoljni program humanitarnega sprejema s Turčijo za begunce iz Sirije

Priporočilo Komisije za prostovoljni program humanitarnega sprejema s Turčijo za begunce iz Sirije, ki prebivajo v Turčiji

Izjava EU in Turčije z dne 18. marca 2016

Predlog sklepa Sveta o spremembi Sklepa Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije

IP/16/2434

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar