Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Jačanje pravnih mogućnosti: Komisija predlaže uspostavljanje zajedničkog okvira EU-a za preseljenje

Bruxelles, 13. srpnja 2016.

Europska komisija danas iznosi prijedlog okvira EU-a za preseljenje radi uspostave zajedničke europske politike preseljenja kojom će se osigurati zakonite i sigurne rute prema Europi za osobe u potrazi za međunarodnom zaštitom.

Europska komisija danas iznosi prijedlog okvira EU-a za preseljenje radi uspostave zajedničke europske politike preseljenja kojom će se osigurati regularne i sigurne rute prema Europi za osobe u potrazi za međunarodnom zaštitom. Prijedlog je dio Komisijine reforme zajedničkog europskog sustava azila te dugoročne politike boljeg upravljanja migracijama koja je utvrđena u Europskom migracijskom programu. Pridonijet će i provedbi novog partnerskog okvira za suradnju s najvažnijim trećim zemljama podrijetla i tranzita usmjerenog na rezultate, koji je Komisija predstavila 7. lipnja.

Prvi potpredsjednik Komisije Frans Timmermans izjavio je: Moramo ubrzati naša nastojanja u pogledu pružanja međunarodne zaštite, što uključuje preseljenje izbjeglica u Europu na siguran i uređen način. Ad hoc programi dosad su dali određene rezultate, ali zahvaljujući novim postupcima koje smo danas predložili moći ćemo surađivati s nacionalnim vladama u ranoj fazi. Na taj ćemo način potaknuti jačanje i udruživanje napora kako bismo bolje obavljali ovaj posao. Države članice odlučivat će o broju ljudi koji će se svake godine preseliti, a uz to će dobiti financijsku potporu iz proračuna EU-a za provedbu odluka. To će omogućiti EU-u da na učinkovit način postupi u skladu sa svojom kolektivnom odgovornošću i pokaže solidarnost sa zemljama koje nisu članice EU-a i pruži im potporu u pomaganju brojnim osobama u bijegu od rata i progona.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos, poručio je: Današnji prijedlog odlučujući je korak u našim nastojanjima da pronađemo zakonska rješenja za omogućavanje sigurnog dolaska i zaštite osoba kojima je potrebna pomoć. On je sastavni dio većeg cilja osiguranja zaštite onima kojima je potrebna, odvraćanja od nezakonite migracije te čuvanja migranata od opasnosti koje im prijete od mreža krijumčara i na pogibeljnim putovima u Europu. Uspostavom trajnog okvira s usklađenim praksama možemo ubrzati postupke, što će nam omogućiti da postupno povećamo svoje zajedničke obveze u pogledu preseljenja. EU razvija nove pravne mogućnosti za naša nastojanja na obustavljanju nezakonite migracije.

Današnjim će se prijedlogom oomogućiti uspostava stalnog okvira s jedinstvenim postupkom preseljenja u cijeloj Uniji. Iako će države članice i dalje odlučivati o broju osoba koji će se svake godine preseliti, koordiniranjem nacionalnih napora i zajedničkim nastupom EU će u cjelini postići znatno bolje rezultate. Budući okvir preseljenja provodit će se putem EU-ovih godišnjih planova preseljenja, koje donosi Vijeće, te ostvarivati putem ciljanih EU-ovih programa preseljenja, koje donosi Komisija. U EU-ovim godišnjim planovima preseljenja utvrđivat će se opći prioriteti u pogledu zemljopisnih područja iz kojih se odvija preseljenje, najvećeg ukupnog broja osoba koje je potrebno preseliti u narednoj godini na temelju sudjelovanja i doprinosa država članica i pridruženih zemalja schengenskog prostora određenom godišnjem planu preseljenja.

Okvirom EU-a za preseljenje utvrđuju se kriteriji koje bi trebalo uzeti u obzir pri određivanju područja ili trećih zemalja iz kojih se planira preseljenje, kao što su broj osoba u trećim zemljama kojima je potrebna međunarodna zaštita, globalni odnosi EU-a s trećim zemljama te učinkovitost njihove suradnje u području azila i migracija, uključujući razvoj njihovog sustava azila i suradnje u području nezakonite migracije, ponovnog prihvata i vraćanja.

Novim okvirom EU-a za preseljenje uvest će se zajednički skup standardnih postupaka za odabir i postupanje prema kandidatima za preseljenje. Njime su utvrđeni zajednički kriteriji za preseljenje kandidata u EU u skladu s ciljanim EU-ovim programima preseljenja te zajednička osnova za isključenje kandidata te odlučivanje o tome koji će se postupak preseljenja primijeniti (redovni ili ubrzani postupak).

Komisija će za potporu državama članicama u provođenju ciljanih EU-ovih programa za svaku preseljenu osobu iz proračuna EU-a osigurati €10 000 EUR. Sredstva će se dodjeljivati iz Fonda za azil, migracije i integraciju (FAMI). Sredstvima iz proračuna EU-a neće se podupirati preseljenja izvan okvira EU-a za preseljenje.

Ujedinjena Kraljevina i Irska mogu sudjelovati u provedbi Uredbe ako tako odluče, u skladu s relevantnim protokolima koji su priloženi Ugovorima. Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

Kontekst

Europska komisija je 13. svibnja 2015. predložila dalekosežnu strategiju u okviru Europskog migracijskog programa, čime su položeni temelji za kontinuirani rad Komisije u suočavanju s neposrednim i dugoročnim izazovima učinkovitog i sveobuhvatnog upravljanja migracijskim tokovima te utvrđivanju potrebe za zajedničkim pristupom odobravanju zaštite raseljenim osobama kojima je potrebna zaštita putem preseljenja.

Europska komisija je 8. lipnja 2015. izdala Preporuku o Europskom programu preseljenja, nakon koje su doneseni Zaključci predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća 20. srpnja 2015. u cilju preseljenja, u okviru multilateralnih i nacionalnih programa, 22 504 osobe kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita.

Komisija je 15. prosinca 2015. izdala Preporuku o dobrovoljnom humanitarnom programu prihvata s Turskom. U skladu s Izjavom EU-a i Turske od 18. ožujka 2016., dobrovoljni humanitarni program prihvata s Turskom aktivirat će se nakon što se zaustave nezakoniti prelasci iz Turske u EU ili u znatnoj mjeri i trajno smanji njihov broj.

Dana 6. travnja 2016. Europska komisija objavila je Komunikaciju kojom je pokrenut proces reforme zajedničkog europskog sustava azila i uspostave strukturiranog sustava preseljenja, kojim je uspostavljen okvir politike Unije u području preseljenja te zajednički pristup pitanju sigurnog i zakonitog dolaska osoba u potrazi za međunarodnom zaštitom u Uniju.

Nakon toga Komisija je 4. svibnja 2016. predstavila prvi paket reformi. Paket uključuje prijedloge uspostave održivog i pravednog Dublinskog sustava, jačanja sustava Eurodac i uspostave punopravne Europske agencije za azil.

Komisija redovito izvještava o napretku u pogledu preseljenja. Prvo izvješće o premještanju i preseljenju doneseno je 16. ožujka. Drugo, treće i četvrto izvješće doneseno je 12. travnja, 18. svibnja i 15. lipnja. Peto izvješće o premještanju i preseljenju doneseno je danas.

Dodatne informacije

Najčešća pitanja: Uspostavljanje okvira EU-a za preseljenje:

Uredba o uspostaviokvira Unije za preseljenje i izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

Priopćenje za tisak: Dovršetak reforme zajedničkog europskog sustava azila: prema učinkovitoj, pravednoj i humanoj politici azila

Najčešća pitanja: Reforma zajedničkog europskog sustava azila

INFORMATIVNI ČLANAK – Postupci azila: reforma zajedničkog europskog sustava azila

INFORMATIVNI ČLANAK – Kvalifikacija: reforma zajedničkog europskog sustava azila

INFORMATIVNI ČLANAK – Uvjeti prihvata: reforma zajedničkog europskog sustava azila

INFORMATIVNI ČLANAK – Zajednički europski sustav azila

Priopćenje za tisak: Premještanje i preseljenje: pozitivna kretanja se nastavljaju, ali potrebno je uložiti dodatne napore

Priopćenje za tisak: Komisija najavljuje novi partnerski okvir za migracije: jača suradnja s trećim zemljama radi boljeg upravljanja migracijama

Priopćenje za tisak: Prema održivom i poštenom zajedničkom europskom sustavu azila

Priopćenje za tisak:Komisija predstavlja mogućnosti reforme zajedničkog europskog sustava azila te razvoja sigurnih i zakonitih načina dolaska u Europu

Zaključci Vijeća o preseljenju 20 000 osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita

Priopćenje za tisak: Dobrovoljni humanitarni program prihvata s Turskom za izbjeglice iz Sirije

Preporuka Komisije za dobrovoljni humanitarni program prihvata za izbjeglice iz Sirije koje ostaju u Turskoj

Izjava EU-a i Turske od 18. ožujka 2016.

Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća (EU) 2015/1601 od 22. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke

IP/16/2434

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar