Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Mededinging: Commissie opent een formeel onderzoek naar de praktijken van AB InBev op de Belgische biermarkt

Brussel, 30 juni 2016

De Europese Commissie heeft op eigen initiatief een onderzoek geopend om na te gaan of Anheuser-Busch InBev N.V. (AB InBev) haar machtspositie op de Belgische biermarkt heeft misbruikt om de invoer van haar bier uit buurlanden te belemmeren, wat in strijd is met de EU-mededingingsregels.

Commissaris Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid: "De sterke positie van AB InBev op de Belgische biermarkt is geen probleem. We willen er echter voor zorgen dat er binnen de Europese eengemaakte markt geen mededingingsbelemmeringen zijn voor de handel in bier. Goedkopere invoer van haar bier uit buurlanden buitenhouden zou niet alleen indruisen tegen de belangen van de EU-consumenten, maar ook de mededinging beperken."

De Commissie zal een verder onderzoek voeren om na te gaan of haar initiële bezorgdheid wordt bevestigd: zij is voorlopig van mening dat AB InBev mogelijk een bewuste strategie voert om de zogenaamde "parallelle handel" van haar bier uit minder dure landen, zoals Nederland en Frankrijk, naar de duurdere Belgische markt te beperken.

De Commissie zal meer bepaald onderzoeken of AB InBev zich schuldig maakt aan bepaalde praktijken die de mededinging kunnen beperken zoals:

  • de verpakking van bierblikjes of -flessen veranderen zodat het moeilijker wordt om ze in andere landen te verkopen
  • “niet-Belgische” detailhandelaren minder toegang geven tot kortingen en belangrijke producten om te voorkomen dat zij minder dure bierproducten naar België brengen.

Dergelijke gedragingen, als ze worden bewezen, zouden mededingingsbeperkende belemmeringen vormen voor de handel binnen de eengemaakte markt van de EU en in strijd zijn met artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

 

Achtergrond

Consumenten, nationale mededingingsautoriteiten en het Europees Parlement hebben er herhaaldelijk op gewezen dat de prijzen voor gebruikelijke voedingsproducten en dranken soms aanzienlijk uiteenlopen tussen (aangrenzende) EU-lidstaten, zonder enige objectieve of gerechtvaardigde reden. Zij voeren ook aan dat bedrijven de handel belemmeren tussen minder dure landen en duurdere landen (de zogenaamde "parallelle handel") en hebben de Commissie gevraagd om tegen die belemmeringen op te treden en te zorgen voor meer convergentie tussen de prijzen binnen de Europese interne markt.

Artikel 102 VWEU verbiedt het misbruik van een machtspositie op de markt, voor zover de handel tussen lidstaten daardoor ongunstig wordt beïnvloed. Die bepaling is uitgevoerd in de mededingingsverordening (Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad), die ook door de nationale mededingingsautoriteiten kan worden toegepast.

Door de procedure te starten, worden de mededingingsautoriteiten van de lidstaten door de Commissie ontheven van hun bevoegdheid om de EU-mededingingsregels toe te passen op de betrokken praktijken.

De Commissie heeft AB InBev en de mededingingsautoriteiten van de betrokken lidstaten meegedeeld dat zij in deze zaak een procedure heeft geopend.

Er is geen wettelijke termijn om een mededingingsonderzoek af te ronden. De duur van een onderzoek hangt af van een aantal factoren, zoals de complexiteit van de zaak, de medewerking van de ondernemingen met de Commissie en de uitoefening van de rechten van verdediging.

Meer informatie over het onderzoek komt op de website van DG Concurrentie van de Commissie beschikbaar in het publieke zaakregister, onder zaaknummer 40134.

 

IP/16/2361

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar