Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Pravedno oporezivanje: Komisija utvrđuje nove mjere za povećanje porezne transparentnosti i suzbijanje zlouporaba poreznog sustava

Strasbourg, 5. srpnja 2016.

Komisija je danas iznijela nove mjere u sklopu kampanje za povećanje porezne transparentnosti radi suzbijanja utaje i izbjegavanja plaćanja poreza u EU-u, kao odgovor na probleme koji su otkriveni nakon što su u medijima nedavno procurile povjerljive informacije u slučaju „Panamski dokumenti”.

Tada je razotkriveno kako su se fiktivna off-shore poduzeća i računi koristili za prikrivanje prihoda i imovine, često radi utaje poreza i drugih nezakonitih aktivnosti. Na razini EU-a već je ostvaren znatan napredak u suzbijanju takvih nezakonitih radnji, među ostalim uvođenjem novih pravila za blokiranje umjetnih poreznih dogovora te za zahtjeve u pogledu transparentnosti financijskih računa, porezna mišljenja i aktivnosti multinationacionalnih poduzeća. Međutim, još uvijek postoje nedostaci u poreznom okviru koje treba ukloniti kako bi se spriječile zlouporabe poreznog sustava i zatvorili nezakoniti financijski tokovi.

Komisija uz današnji prijedlog izmjene Četvrte direktive za sprečavanje pranja novca predstavlja i komunikaciju u kojoj se utvrđuju prioriteti u njezinu radu na ostvarenju pravednijeg, transparentnijeg i učinkovitijeg oporezivanja.

Potpredsjednik Valdis Dombrovskis, nadležan za euro i socijalni dijalog, izjavio je: Zbog izbjegavanja plaćanja poreza državna blagajna može svake godine ostajati bez milijuna eura. Razumljivo je da građani i poduzeća žele pravednije i učinkovitije oporezivanje. Zbog toga na europskoj razini zajednički nastojimo sustav učiniti transparentnijim, što će potencijalnim utajivačima poreza otežati prebacivanje dobiti u druge zemlje. Skandal s Panamskim dokumentima omogućio nam je da se bolje usredotočimo na rad i ubrzamo aktivnosti.

Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: Nedavno curenje informacija razotkrilo je rupe u zakonu kojima se utajivači poreza još uvijek služe za skrivanje imovine u inozemstvu. Te rupe u zakonu treba ukloniti te intenzivirati naše mjere za iskorjenjivanje zlouporaba poreznog sustava. Komisija je odlučna u namjeri da u sustave oporezivanja unese više otvorenosti i povjerenja. Ostvarili smo velik napredak, međutim vrijeme je da krenemo dalje. EU-ova kampanja za povećanje porezne transparentnosti nastavlja se.

Ključne aktivnosti su sljedeće:

Pružanje potrebnih informacija poreznim tijelima: Kako bi se otkrili utajivači poreza, porezna tijela moraju znati tko je krajnji korisnik svakog poduzeća, zaklade i fonda. Međutim, te informacije nisu uvijek dostupne poreznim tijelima država članica u cijelom EU-u. Prema današnjem prijedlogu Komisije, porezna tijela trebala bi imati pristup informacijama nacionalnih tijela prikupljenima u borbi protiv pranja novca, posebno informacijama o stvarnom vlasništvu i informacijama dobivenima dubinskom analizom. Zakonodavni prijedlog iznesen je u obliku izmjene Direktive o administrativnoj suradnji u području oporezivanja.

Širenje informacija dostupnih nadležnim tijelima: Komisija je predložila da se mjere dubinske analize primjenjuju na postojeće i nove račune. Na taj bi se način osiguralo da računi koji bi se mogli upotrebljavati za nezakonite aktivnosti ne izbjegnu nadzoru. Stroži nadzor i pravila primjenjivat će se i na pasivna poduzeća i zaklade, kao što su ona iz slučaja Panamskih dokumenata. Europski parlament i Vijeće trebali bi u redovnom zakonodavnom postupku prihvatiti predložene izmjene Direktive za sprečavanje pranja novca.

Povećanje prekogranične transparentnosti u pogledu stvarnog vlasništva: Zbog međunarodne prirode problema utaje i izbjegavanja plaćanja poreza potrebna je prekogranična porezna transparentnost. Komisija će ispitati načine na koje bi države članice mogle automatski razmjenjivati informacije o stvarnom vlasništvu poduzeća i zaklada s mogućim poreznim učinkom.

Poboljšanje nadzora aktivnosti poreznih savjetnika: Danas je jasno da su neki porezni savjetnici i financijski posrednici imali glavnu ulogu u omogućavanju utaje poreza. Komisija će razmotriti načine za povećanje transparentnosti djelovanja poreznih savjetnika, kao i uvođenje učinkovitih odvraćajućih mjera za one koji promiču i omogućuju agresivno porezno planiranje.

Promicanje dobrog upravljanja u području oporezivanja u cijelom svijetu te postupanje prema nekooperativnim poreznim jurisdikcijama:EU raspolaže nizom alata za promicanje dobrog upravljanja u području oporezivanja u cijelom svijetu, kao što su sporazumi s trećim zemljama i razvojna pomoć. Države članice već su podržale ideju uspostavljanja EU-ova popisa trećih zemalja koje ne poštuju standarde dobrog upravljanja na području oporezivanja, koje je Komisija utvrdila u svojoj vanjskoj strategiji za učinkovito oporezivanje. Očekuje se da će priprema tog popisa imati jaki odvraćajući učinak na treće zemlje koje aktivno potiču porezne prakse zlouporabe ili se ne pridržavaju međunarodnih standarda dobrog upravljanja. Komisija surađuje sa Skupinom Vijeća za Kodeks o postupanju na utvrđivanju najvažnijih zemalja za provjeru u okviru navedenog postupka u cilju izrade prvog popisa EU-a 2017.

Zaštita zviždača: Nedavno su zahvaljujući zviždačima otkriveni brojni slučajevi utaje i izbjegavanja plaćanja poreza. Europski parlament i druge skupine civilnog društva traže strože mjere zaštite onih koji u javnom interesu otkrivaju nezakonite radnje. Važeće pravo EU-a obuhvaća zaštitu zviždača u sektorskom zakonodavstvu, primjerice zakonodavstvu o zlouporabi tržišta. Komisija će procijeniti potrebu za horizontalnim ili dodatnim sektorskim mjerama kako bi se povećala zaštita zviždača.

Sljedeći koraci

Prijedlog za pristup poreznih tijela informacijama (izmjena Direktive o administrativnoj suradnji u području oporezivanja) podnijet će se Europskom parlamentu radi savjetovanja te Vijeću na usvajanje. Europski parlament i Vijeće trebali bi kao suzakonodavci prihvatiti predložene izmjene Direktive za sprečavanje pranja novca. Komisija će tijekom sljedećih mjeseci nastaviti rad na mjerama navedenima u komunikaciji te će odrediti najprikladnije djelovanje na razini EU-a za njihovo provođenje.

Za više informacija vidjeti:

Komunikacija o daljnjim mjerama za jačanje transparentnosti i borbe protiv utaje i izbjegavanja plaćanja poreza

Pitanja i odgovori  u vezi s današnjom komunikacijom

Dodatne informacije o poreznoj transparentnosti

 

IP/16/2354

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar