Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság új szabályokat javasol a határokon átnyúló családjogi eljárásokban érintett gyermekek védelmének javítása érdekében

Brüsszel, 2016. június 30.

Az Európai Bizottság a mai napon javaslatot tett azon uniós szabályok módosítására, amelyek a gyermekek védelmét szolgálják a szülői felelősséggel kapcsolatos határokon átnyúló jogvitákban, a felügyeleti és láthatási joggal, valamint a gyermek jogellenes elvitelével összefüggésben.

Az új szabályok felgyorsítják a bírósági és közigazgatási eljárásokat, és biztosítják a gyermek mindenek felett álló érdekének következetes figyelembevételét.

A családi viták során vagy a nemzetközi párok válása esetén rendkívül fontos a határokon átnyúló igazságügyi együttműködés, hogy a gyermekek számára biztosítható legyen a biztonságos jogi környezet és a mindkét szülővel (és a gyámokkal) való kapcsolattartás, akik esetleg Európa különböző országaiban élnek.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „Kevés dolog jelenthet nagyobb traumát a gyermekek számára, mint az, amikor szüleiket vitatkozni látják. Amikor az ilyen viták határokon átnyúló dimenziót öltő bírósági eljárásokba torkollanak, az EU-nak gondoskodnia kell ezek lehető legzökkenőmentesebb és leghatékonyabb megoldásáról. A Bizottság által elfogadott új, egyszerűsített szabályok a családok és a gyermekek javát szolgálják majd. Előnyös lesz számukra az eljárások rövidebb átfutási ideje, és elkerülhetik azokat a súlyos anyagi terheket, amelyekkel általában az ilyen eljárások járnak. A bonyodalmak, a késedelem és a bizonytalanság minimálisra csökkentése érdekében biztosítanunk kell a különböző jogrendszerek összeegyeztethetőségét. ”

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős uniós biztos a következőket mondta: „E reform középpontjában a gyermekek állnak, akik számára már a szüleik válása is komoly megrázkódtatás. Az érintett gyermekek olyan bírósági eljárást érdemelnek, amely a lehető leghamarabb tisztázza helyzetüket és figyelembe veszi a gyermek mindenek felett álló érdekét. A mai napon javaslatot teszünk a meglévő szabályok továbbfejlesztésére az elmúlt tíz év során szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján. Egyértelmű, hogy mi áll e reform középpontjában: a határokon átnyúló ügyek kezelésének felgyorsítása. Az idő meghatározó tényező a gyermekek jóléte szempontjából, ezért az új szabályokat mielőbb át kell ültetni a gyakorlatba.”

A továbbfejlesztett szabályok a meglévő szabályok értékelésén alapulnak, és céljuk a feltárt hiányosságok orvosolása. A legfontosabb célok egyike az általános eljárások gyorsabb lefolytatása, tekintettel arra, hogy az ilyen szülői felelősséggel kapcsolatos határokon átnyúló jogviták során az idő rendkívül lényeges a gyermek mindenek felett álló érdekének védelme szempontjából. A Bizottság konkrétan a következő célzott változásokat javasolja:

  • Hatékonyabb eljárások a gyermekek szülő általi jogellenes külföldre vitelének megakadályozására

A gyermekek visszaviteli eljárásának különböző szakaszaira vonatkozó határidőket legfeljebb 18 hétre korlátozzák (legfeljebb hat hét áll a fogadó központi hatóság rendelkezésére a kérelem feldolgozására, illetve hat hét az elsőfokú bíróság és hat hét a fellebbviteli bíróság számára). A visszavitelt elrendelő határozat mindössze egy alkalommal támadható meg fellebbezés útján, és a bírónak mérlegelnie kell, hogy ez idő alatt helyénvaló-e végrehajtani a gyermek visszavitelét elrendelő ítéletet.

A nemzeti jogrendszerek teljes tiszteletben tartása mellett biztosítani fogják, hogy a gyermek szülő általi jogellenes elvitelével kapcsolatos ügyekkel csak korlátozott számú bíróság foglalkozzon, így a bírák megfelelő szakértelemre tehetnek szert.

  • A gyermek meghallgatásának biztosítása

Az önálló véleményalkotásra képes gyermekek számára biztosított lesz annak lehetősége, hogy az ügyüket érintő valamennyi eljárás során kifejezzék álláspontjukat. Ez különösen a felügyeletről és a láthatásról, valamint az egyik szülő által jogellenesen elvitt gyermekek visszaviteléről szóló eljárások esetében érvényes.

  • A határozatok mielőbbi végrehajtása más tagállamokban

Jelenleg a szülők gyakran kénytelenek kérelmezni, hogy a felügyeletről vagy láthatásról szóló határozat más tagállamban végrehajtható legyen. Az új szabályok értelmében a végrehajthatóvá nyilvánítási (exequatur) eljárás – a valamely ítélet más országban való végrehajtásához szükséges közbenső eljárás – megszűnik. Amennyiben a végrehajtásra hat héten belül nem kerül sor, a bíróság tájékoztatja a származási tagállamban lévő kérelmező központi hatóságot vagy közvetlenül a kérelmezőt a kellő időben történő végrehajtás elmulasztásának okairól. Továbbá a végrehajtás felgyorsítása érdekében az ítéletet kibocsátó bíróság kinyilváníthatja, hogy az ítélet ideiglenesen végrehajtható.

  • A tagállami hatóságok közötti együttműködés fokozása

A gyermekkel kapcsolatos ügyek kezelése során a központi hatóságok közötti hatékony együttműködés a különböző tagállamok hatóságai közötti kölcsönös bizalom egyik nélkülözhetetlenelőfeltétele. Az új szabályok előmozdítják a központi hatóságok közötti hatékonyabb együttműködést, mivel ezek a hatóságok jelentik a közvetlen kapcsolattartó pontot a szülők számára és kulcsszerepet játszanak a bírák támogatásában a szabályok alkalmazása során. Emellett a gyermekjóléti hatóságokat is jobban bevonják a határokon átnyúló együttműködésbe.

Az új szabályok a családok és a gyermekek javát szolgálják. Előnyös lesz számukra az eljárások rövidebb átfutási ideje, és elkerülhetik azokat a magas költségeket, amelyekkel általában az ilyen eljárások járnak. Például a visszaviteli eljárások esetében világosabb szabályok állnak majd a szülők rendelkezésére, akiket közvetítés igénybevételére ösztönöznek majd, aminek köszönhetően megtakaríthatják a teljes eljárásra vonatkozóan átlagosan mintegy 2 200 euró összegű perköltséget. A végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás megszüntetése egyes tagállamokban esetenként mintegy 1 100–4 000 euró megtakarítást fog eredményezni. Ezenfelül a családok a gyorsabb végrehajtásnak köszönhetően kevesebb tiszteletdíjat fizetnek majd a szakjogász munkájáért, melynek összege tagállamtól függően mintegy 1 000 és 4 000 euró között mozog minden további 10 munkaórára számítva.

A következő lépések

A Bizottság által a mai napon elfogadott javaslatot az EU Tanácsa elé terjesztik. A Tanács egyhangúlag hozza meg határozatát, a családjogi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó különleges jogalkotási eljárás keretében (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikkének (3) bekezdése). A javaslatról konzultálnak az Európai Parlamenttel.

Háttér-információk

Házassági ügyekben és a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben – ideértve a felügyeleti és láthatási jogot, valamint a gyermek szülő általi jogellenes elvitelét – a Brüsszel IIa. rendelet jelenti az uniós igazságügyi együttműködés sarokkövét. Ez a rendelet a tagállamok közötti joghatósági összeütközések rendezésére szolgál, és megkönnyíti az ítéletek Unión belüli szabad áramlását, mivel rendelkezéseket tartalmaz az ítéletek más tagállamban történő elismeréséről és végrehajtásáról. A gyermek szülő általi jogellenes külföldre vitelével kapcsolatos esetekben meghatározza azt az eljárást, amely szerint a gyermeket vissza kell vinni a szokásos lakóhelye szerinti tagállamba. A rendelet alkalmazásának kezdete 2005. március 1-je, és azt Dánia kivételével valamennyi tagállamban alkalmazzák.

Az EU-ban emelkedett a családjogi ügyekben folytatott határokon átnyúló jogviták száma, ami összhangban áll a nemzetközi családok számának emelkedésével; a becslések szerint jelenleg 16 millió ilyen uniós család van, és ez a szám növekvő tendenciát mutat. A nemzetközi válások száma jelenleg eléri az évi 140 000-et az EU-ban. A nem házastársi kapcsolatban élő nemzetközi párok gyermekeinek száma ugyancsak emelkedett, és a gyermek szülő általi jogellenes elvitelével kapcsolatos Unión belüli ügyek száma évente mintegy 1 800-at tesz ki.

A szabályok hatékonyságának értékelése céljából a Bizottság 2014 áprilisában elfogadta a rendelet gyakorlati működéséről szóló jelentést, valamint nyilvános konzultációt indított, amelynek során kikérte a szakértők véleményét a meglévő szabályok hatékonyabbá tétele érdekében szükséges módosításokról.

További információk

Rendeletjavaslat

Kérdések és válaszok

Tájékoztató – konkrét példákkal

Tájékoztató füzet: A gyermek szülő általi jogellenes elvitelének határokon átnyúló esetei

Tájékoztató füzet: Az uniós határokon átnyúló gyermekfelügyelet és láthatási jog

Európai igazságügyi portál: gyermekfelügyelet és láthatási jog

Európai igazságügyi portál: a gyermek jogellenes elvitelének határokon átnyúló esetei

See video on child custody and visiting rights across EU borders

 

 

IP/16/2351

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar