Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Rahoitusta kulttuurialan pk-yrityksille: Euroopan komissio ja Euroopan investointirahasto perustavat uuden takausjärjestelyn

Bryssel 30. kesäkuuta 2016

Euroopan komissio ja Euroopan investointirahasto (EIR) käynnistävät tänään 121 miljoonan euron takausjärjestelyn, jolla tuetaan kulttuurialan ja luovien toimialojen pk-yrityksiä rahoituslaitosten kautta. Sen avulla on määrä saada liikkeelle yli 600 miljoonan euron arvosta pankkilainoja seuraavien kuuden vuoden aikana.

Järjestelyn puitteissa EIR tarjoaa takauksia ja vastatakauksia veloituksetta rahoituslaitoksille, jotta ne voivat suunnata enemmän velkarahoitusta kulttuurialan ja luovien alojen pienille ja keskisuurille yrityksille. Takausten avulla liike- ja vähittäispankit, kehityspankit ja muut rahoituksen välittäjät voivat tarjota lainoja jopa 10 000 yritykselle.

Takausjärjestelyn kohdealoja ovat esimerkiksi audiovisuaalinen teollisuus (elokuva, televisio, videopelit ja multimedia), festivaalit, musiikki, kirjallisuus, arkkitehtuuri, arkistot, kirjastot ja museot, taidekäsityö, kulttuuriperintö, muotoilu, esittävät taiteet, julkaisutoiminta, radio ja kuvataiteet.

Rahoitusvälinettä hallinnoi Euroopan komission puolesta EIR. Väline kuuluu Luova Eurooppa -ohjelmaan, joka on EU:n tärkein kulttuurialan ja luovien toimialojen tukiohjelma. Takausjärjestelyn avulla myönnettyä rahoitusta on määrä olla eurooppalaisten pk-yritysten saatavilla jo tämän vuoden lopussa.

"Luovien yritysten on tehtävä kokeiluja ja otettava riskejä voidakseen menestyä ja hyödyttää eurooppalaista yhteiskuntaa ja taloutta. Uusi rahoitusväline auttaa niitä saamaan pankkilainoja, joita ei muuten olisi tarjolla", toteaa digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava EU-komissaari Günther H. Oettinger.

"Yritysten kasvun ja markkinarahoituksen saannin tukeminen kuuluu Euroopan komission keskeisiin tavoitteisiin", sanoo EIR:n varatoimitusjohtaja Roger Havenith.

"Parantamalla rahoittajien luottoriskisuojaa ja valmiuksia voimme tukea kulttuurialan ja luovien toimialojen pk-yrityksiä. Kulttuurialan ja luovien toimialojen takausjärjestely, jota koskeva sopimus allekirjoitetaan tänään, auttaa muun muassa elokuva-, musiikki- ja museoalan pk-yrityksiä kaikkialla Euroopassa pääsemään alkuun ja kehittymään", Havenith jatkaa.

Kulttuuriin liittyvillä ja luovilla aloilla on EU:ssa yli 7 miljoonaa työpaikkaa. Niiden osuus EU:n bruttokansantuotteesta on 4,2 prosenttia (lähde: Creating growth -tutkimusraportti).

Luotonsaanti voi näillä aloilla kuitenkin olla vaikeaa, koska yritysten omaisuuserät ja vakuudet ovat luonteeltaan aineettomia, markkinat ovat pienet ja kysyntä epävarmaa. Lisäksi rahoituslaitoksilla ei ole valmiuksia ottaa huomioon luovien alojen erityispiirteitä.

Uusi takausjärjestely tukee myös rahoituslaitoksille suunnattua koulutusta, jonka avulla ne voivat hankkia kulttuurialan ja luovien toimialojen erityisasiantuntemusta. Tietoa tarvitaan muun muassa näiden alojen liiketoimintamalleista ja luottoriskien arviointimenetelmistä.

Valmiuksien parantamisessa on määrä käyttää yhtä tai useampaa koulutustarjoajaa, jotka voivat olla esimerkiksi kohdealojen toimintamalleihin erikoistuneita konsulttiyrityksiä. Valinnan tekee EIR avoimen tarjouskilpailun perusteella. Takausjärjestelyn tuella järjestettävä koulutus on rahoituslaitoksille maksutonta.

EIR julkaisee lähipäivinä kiinnostuksenilmaisupyynnön vaatimukset täyttäville rahoituslaitoksille (pankit, takauslaitokset, rahastot yms.) ja valitsee takauksia saavat laitokset perusteellisen valintamenettelyn avulla. Valitut rahoituksen välittäjät ovat velvollisia raportoimaan siitä, millaisia rahoitustuotteita ne tarjoavat pk-yrityksille ja missä määrin yritykset niitä hyödyntävät.

Tänään käyttöönotettu takausjärjestely on yksi toimista, joilla komissio tukee investointeja ja uusien ja nykyisten rahoitusresurssien tehokkaampaa hyödyntämistä Euroopan investointiohjelman tavoitteiden mukaisesti. Se täydentää myös digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan kuuluvia toimia, joilla pyritään parantamaan kulttuurialan ja luovien alojen yritysten toimintaedellytyksiä digitaaliteknologian aikakaudella.

Euroopan investointirahasto

Euroopan investointirahaston (EIR) päätehtävänä on tukea eurooppalaisia mikroyrityksiä, pienyrityksiä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset) helpottamalla niiden rahoituksen saantia. EIR suunnittelee ja kehittää riskipääoma-, kasvupääoma-, takaus- ja mikrorahoitusvälineitä, jotka kohdennetaan juuri tälle markkinasegmentille. Rahastosta tuetaan toimia, jotka edistävät innovointia, tutkimusta ja kehitystä, yrittäjyyttä, kasvua ja työllisyyttä EU:n tavoitteiden mukaisesti.

Kulttuurialan ja luovien toimialojen takausjärjestely ja Luova Eurooppa -ohjelma

Kulttuurialan ja luovien toimialojen takausjärjestely on ensimmäinen laaja-alainen näitä sektoreita tukeva rahoitusväline. Se kuuluu Luova Eurooppa -puiteohjelman ns. monialaiseen lohkoon. Takausjärjestelyllä on sama tavoite kuin Euroopan strategisten investointien rahastolla (ESIR): lisätä luotonantoa pk-yrityksille. Tavoite perustuu Euroopan investointiohjelmaan.

Luova Eurooppa on seitsemän vuotta kestävä puiteohjelma (2014–2020), josta tuetaan kulttuurialan ja luovien alojen toimijoita. Sen määrärahat koko ohjelmakaudella ovat 1,46 miljardia euroa.

Puiteohjelman Media-alaohjelmasta myönnetään tukea eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämiseen ja levitykseen. Kulttuuri-alaohjelmasta tuetaan muun muassa kaunokirjallisuuden kääntämistä ja kulttuurialan kansainvälistä yhteistyötä. Näiden alaohjelmien lisäksi puiteohjelmassa on monialainen lohko.

Luova Eurooppa -ohjelman yleistavoitteena on edistää kulttuurista monimuotoisuutta ja eurooppalaisen kulttuurin ja taideteosten levitystä sekä parantaa kulttuurialan ja luovien toimialojen kilpailukykyä.

Lisätietoja

Usein kysyttyä

IP/16/2345

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar