Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija s panogo podpisala dogovor o kibernetski varnosti in okrepila prizadevanja za boj proti kibernetskim grožnjam

Bruselj, 5. julija 2016

Komisija začenja danes novo javno-zasebno partnerstvo za kibernetsko varnost, ki naj bi spodbudilo 1,8 milijarde EUR naložb do leta 2020. To spada v vrsto novih pobud, s katerimi se bo Evropa lažje branila pred kibernetskimi napadi in s tem povečala konkurenčnost sektorja kibernetske varnosti.

Nedavna raziskava je pokazala, da je v zadnjem letu vsaj 80 % evropskih podjetij imelo vsaj en incident v zvezi s kibernetsko varnostjo ter da se je leta 2015 število varnostnih incidentov v vseh gospodarskih panogah po vsem svetu povečalo za 38 %.To škoduje brez razlike velikim in malim evropskim podjetjem in spodkopava zaupanje v digitalno gospodarstvo. Kot del strategije za enotni digitalni trg Komisija želi okrepiti sodelovanje preko mej ter med vsemi akterji in sektorji, ki se ukvarjajo s kibernetsko varnostjo, pa tudi pomagati pri razvoju inovativnih in varnih tehnologij, izdelkov in storitev po vsej EU.

Podpredsednik Komisije in komisar za enotni digitalni trg Andrus Ansip je dejal: „Brez zaupanja in varnosti ne more biti enotnega digitalnega trga. Evropa mora biti pripravljena za boj proti kibernetskim grožnjam, ki so vse zahtevnejše in ne poznajo meja. Danes predlagamo otipljive ukrepe za krepitev odpornosti Evrope proti takim napadom ter ustvarjanje potrebnih zmogljivosti za graditev in širitev našega digitalnega gospodarstva.“

Komisar za digitalno gospodarstvo in družbo Günther H. Oettinger pa je menil: „Evropa potrebuje visokokakovostne, cenovno dostopne ter interoperabilne izdelke in storitve kibernetske varnosti. Naša industrija kibernetske varnosti ima veliko priložnost za konkuriranje na hitro rastočem svetovnem trgu. Zato pozivamo države članice in vse organizacije kibernetske varnosti, da še poglobijo sodelovanje ter združijo svoje znanje, informacije in strokovne izkušnje za večjo kibernetsko odpornost Evrope. Prelomno partnerstvo za kibernetsko varnost, ki smo ga danes podpisali s panogo, je pomemben korak.“

Današnji akcijski načrt vključuje začetek prvega evropskega javno-zasebnega partnerstva za kibernetsko varnost. EU bo v to partnerstvo vložila 450 milijonov EUR v programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Udeleženci na trgu kibernetske varnosti, ki jih zastopa Evropska organizacija za kibernetsko varnost (ECSO), bodo predvidoma vložili trikrat več. To partnerstvo bo vključevalo tudi člane iz nacionalnih, regionalnih in lokalnih javnih uprav, raziskovalnih središč in akademskih krogov. Cilj partnerstva je spodbujati sodelovanje na zgodnjih stopnjah raziskovalnega in inovacijskega procesa ter ustvariti rešitve za večjo kibernetsko varrnost v različnih sektorjih, kot so energetika, zdravstvo, prevoz in finance. Komisar Oettinger je danes podpisal partnerstvo z ECSO v Strasbourgu (fotografije in videoposnetki bodo na voljo približno ob 12.00 po srednjeevropskem času).

Komisija določa tudi razne ukrepe za odpravo razdrobljenosti trga kibernetske varnosti v EU. Lahko se namreč zgodi, da mora podjetje IKT opraviti več certifikacijskih postopkov, da lahko prodaja svoje izdelke in storitve v več državah članicah. Komisija bo zato preučila možnosti za morebiten evropski okvir za certificiranje varnostnih izdelkov IKT.

Številna inovativna MSP so nastala na nišnih (npr. kriptografija) in uveljavljenih trgih z novimi poslovnimi modeli (npr. protivirusno programje), vendar pogosto ne morejo povečati obsega svojih dejavnosti. Komisija želi olajšati dostop do financiranja za manjša podjetja, ki delujejo na področju kibernetske varnosti, in bo preučila različne možnosti v naložbenem načrtu EU.

Z Direktivo o varnosti omrežij in informacij, ki jo bo Evropski parlament predvidoma sprejel že jutri, se že oblikuje mreža skupin za odzivanje na incidente na področju računalniške varnosti po vsej EU, ki bo omogočila hitro ukrepanje ob kibernetskih grožnjah in incidentih. Prav tako se z njo vzpostavlja „skupina za sodelovanje“ med državami članicami, ki bo podpirala in olajševala strateško sodelovanje in izmenjavo informacij med njimi ter krepila njihovo medsebojno zaupanje. Danes Komisija poziva države članice, naj čim bolje izkoristijo te nove mehanizme in se čim bolj usklajujejo, kadar koli in kjer koli je to mogoče. Komisija bo predlagala, kako okrepiti čezmejno sodelovanje ob večjih kibernetskih incidentih. Ker se okolje kibernetske varnosti hitro razvija, bo Komisija predstavila tudi oceno Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA). Z njo bo presodila, ali naloge in zmogljivosti agencije ENISA še vedno zadostujejo za opravljanje njenega poslanstva, tj. podporo državam članicam EU pri spodbujanju njihove kibernetske odpornosti. Komisija prav tako preučuje, kako bi lahko okrepili in poenostavili sodelovanje pri kibernetski varnosti v različnih gospodarskih sektorjih, vključno z usposabljanjem in izobraževanjem za kibernetsko varnost.

Ozadje

Današnji akcijski načrt izhaja predvsem iz strategije za enotni digitalni trg iz leta 2015, strategije EU za kibernetsko varnost iz leta 2013 in prihodnje direktive o varnosti omrežij in informacij (NIS). Načrt nadgrajuje nedavni sporočili o izvajanju evropske agende o varnosti in preprečevanju hibridnih groženj.

Več informacij

Vprašanja in odgovori

Kibernetska varnost

Industrija kibernetske varnosti

ENISA

Rezultati javnega posvetovanja o pogodbenem javno-zasebnem partnerstu in spremljevalnih ukrepih

Danes sprejeti dokumenti (na spletu na voljo približno ob 10.00 po srednjeevropskem času):

Sporočilo: Krepitev odpornosti evropskega sistema kibernetske varnosti ter spodbujanje konkurenčne in inovativne industrije kibernetske varnosti

Sklep Komisije o pogodbenem javno-zasebnem partnerstvu za kibernetsko varnost

Delovni dokument služb Komisije o pogodbenem javno-zasebnem partnerstvu in spremljevalnih ukrepih

Delovni dokument služb Komisije o oceni kibernetske varnosti v sedmem okvirnem programu EU za raziskave in tehnološki razvoj ter okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost

Delovni dokument služb Komisije o postopku posvetovanja

 

V družbenih medijih

#DigitalSingleMarket; #cybersecurity; #PPP; #NIS

IP/16/2321

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar