Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia semnează un acord privind securitatea cibernetică cu sectorul de profil și intensifică eforturile de gestionare a amenințărilor cibernetice

Bruxelles, 5 iulie 2016

Comisia lansează astăzi un nou parteneriat public-privat în domeniul securității cibernetice, care se așteaptă să genereze până în 2020 investiții de 1,8 miliarde EUR. Acesta se înscrie într-o serie de noi inițiative destinate să pregătească Europa pentru a face față mai bine atacurilor cibernetice și să consolideze competitivitatea sectorului securității cibernetice.

Potrivit unui sondaj recent, cel puțin 80 % dintre societățile europene s-au confruntat în ultimul an cu unul sau mai multe incidente din domeniul securității cibernetice, iar numărul incidentelor de securitate din toate sectoarele economice a crescut la nivel mondial cu 38 % în 2015. Această situație afectează companiile europene, indiferent de dimensiune, și amenință să submineze încrederea în economia digitală. Ca parte a Strategiei sale privind piața unică digitală pentru Europa, Comisia dorește să consolideze cooperarea transfrontalieră, precum și între toate entitățile și toate sectoarele active în domeniul securității cibernetice, și să contribuie la dezvoltarea unor tehnologii, produse și servicii inovatoare și sigure în întreaga UE.

Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală, a declarat: „În absența încrederii și a securității, nu poate exista o piață unică digitală. Europa trebuie să fie gata să gestioneze atacuri cibernetice care sunt tot mai sofisticate și care nu țin cont de granițe. Astăzi propunem măsuri concrete pentru consolidarea rezistenței Europei la astfel de atacuri și pentru a asigura capacitatea necesară construirii și extinderii economiei noastre digitale.”

Günther H. Oettinger, comisar pentru economie digitală și societate digitală, a adăugat: „Europa are nevoie de produse și servicii de securitate cibernetică de calitate, abordabile și interoperabile. Posibilitatea de a concura pe piața globală a securității cibernetice, aflată în creștere rapidă, reprezintă o oportunitate majoră pentru sectorul de profil din UE. Facem apel la statele membre și la toate organismele din domeniul securității cibernetice să își consolideze cooperarea și să își pună în comun cunoștințele, informațiile și competențele de specialitate pentru a face să crească reziliența cibernetică a Europei. Parteneriatul crucial în materie de securitate cibernetică semnat astăzi cu sectorul de profil reprezintă o evoluție majoră.”

Planul de acțiune de astăzi include lansarea primului parteneriat public-privat european privind securitatea cibernetică. În cadrul programului său de cercetare și inovare Orizont 2020, UE va investi 450 de milioane EUR în acest parteneriat. Se preconizează că actorii de pe piața securității cibernetice, reprezentați de Organizația Europeană pentru Securitatea Cibernetică (European Cyber Security Organisation - ECSO), vor investi de trei ori mai mult. Acest parteneriat va include, de asemenea, membri din administrațiile publice, centrele de cercetare și instituțiile universitare naționale, regionale și locale. Obiectivele parteneriatului sunt stimularea cooperării în etapele inițiale ale procesului de cercetare și inovare și dezvoltarea unor soluții de securitate cibernetică pentru diverse sectoare, cum ar fi energia, sănătatea, transporturile și finanțele. Comisarul Oettinger semnează astăzi la Strasbourg parteneriatul cu ECSO (materiale foto și video urmează să fie disponibile în jurul orei 12.00 CET).

Comisia prezintă, de asemenea, diverse măsuri pentru a aborda fragmentarea pieței securității cibernetice din UE. În prezent, este posibil ca o firmă de TIC să fie nevoită să parcurgă proceduri de certificare diferite pentru a-și vinde produsele și serviciile în mai multe state membre. De aceea, Comisia va examina posibilitatea introducerii unui cadru de certificare la nivel european pentru produsele din domeniul TIC destinate securității.

O multitudine de IMM-uri europene inovatoare au apărut pe diverse piețe de nișă (de exemplu în domeniul criptografiei), precum și sub formă de noi modele de afaceri pe piețe consacrate (cum ar fi cea a programelor antivirus), dar acestea nu reușesc să își extindă activitatea la o scară mai mare. Comisia dorește să faciliteze accesul la finanțare al întreprinderilor mici care activează în domeniul securității cibernetice și va explora diverse opțiuni în cadrul Planului de investiții al UE.

Prin Directiva privind securitatea rețelelor și a informațiilor, a cărei adoptare de către Parlamentul European este așteptată pentru mâine, se creează deja o rețea a echipelor de intervenție în caz de incidente de securitate informatică la nivelul întregii UE, în vederea asigurării unei reacții rapide la amenințările și incidentele cibernetice. Se instituie, de asemenea, un „grup de cooperare” între statele membre, destinat să sprijine și să faciliteze cooperarea strategică și schimbul de informații și să facă să crească încrederea. Comisia face astăzi apel la statele membre să valorifice la maxim aceste noi mecanisme și să consolideze coordonarea în momentele și în situațiile în care acest lucru este posibil. Comisia va propune modalități de a consolida cooperarea transfrontalieră în cazul producerii unui incident cibernetic major. Având în vedere ritmul în care evoluează domeniul securității cibernetice, printre măsurile luate de Comisie se va număra și devansarea evaluării Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA). Prin această evaluare se va examina dacă mandatul și capacitățile ENISA sunt în continuare adecvate pentru îndeplinirea misiunii acestei instituții, care constă în sprijinirea eforturilor statelor membre ale UE de a-și consolida reziliența cibernetică. Comisia examinează, de asemenea, modalități de consolidare și optimizare a cooperării în materie de securitate cibernetică în diverse sectoare ale economiei, inclusiv în ceea ce privește formarea și educația în domeniul securității cibernetice.

Context

Planul de acțiune de astăzi își are originea în Strategia privind piața unică digitală, adoptată în 2015, în Strategia de securitate cibernetică a Uniunii Europene din 2013 și în viitoarea Directivă privind securitatea rețelelor și a informației (NIS). Planul de acțiune se bazează, de asemenea, pe recentele comunicări privind punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea și contracararea amenințărilor hibride.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri

Securitatea cibernetică

Sectorul securității cibernetice

ENISA

Rezultatele consultării publice privind PPP contractual și măsurile de însoțire

Documentele adoptate astăzi (care urmează să fie disponibile online în jurul orei 10.00 CET):

- Comunicare: Consolidarea sistemului de reziliență cibernetică al Europei și încurajarea unui sector al securității cibernetice competitiv și inovator

- Decizia Comisiei de instituire a unui parteneriat public-privat contractual (PPPc) privind securitatea cibernetică

- Document de lucru al serviciilor Comisiei privind PPPc și măsurile de însoțire

- Document de lucru al serviciilor Comisiei privind evaluarea securității cibernetice în Al șaptelea program-cadru al UE pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (FP7) și în Programul-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP)

- Document de lucru al serviciilor Comisiei privind procesul consultativ

 

Rețele de socializare

#DigitalSingleMarket; #cybersecurity; #PPP; #NIS

IP/16/2321

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar