Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija ar nozari paraksta nolīgumu kiberdrošības jomā un stingrāk vēršas pret kiberdraudiem

Briselē, 2016. gada 5. jūlijā

Komisija šodien kiberdrošības jomā atklāj jaunu publiskā un privātā sektora partnerību, attiecībā uz kuru gaidāms, ka tā līdz 2020. gadam dos impulsu 1,8 miljardu lielām investīcijām. Tā ir viena no jaunām iniciatīvām, kā Eiropu labāk ekipēt kiberuzbrukumu gadījumiem un pastiprināt kiberdrošības nozares konkurētspēju.

Saskaņā ar nesenu aptauju vismaz 80 % Eiropas uzņēmumu pēdējā gadā ir saskārušies ar vismaz vienu kiberdrošības incidentu, arī pasaulē 2015. gadā pa visām nozarēm kopā drošības incidentu skaits audzis par 38 %.Tas kaitē lieliem un maziem Eiropas uzņēmumiem un mazina uzticēšanos digitālajai ekonomikai. Komisija Digitālā vienotā tirgus stratēģijā vēlas pastiprināt sadarbību pāri robežām un visu kiberdrošības aktoru un nozaru starpā, kā arī palīdzēt visā Eiropas Savienības teritorijā izstrādāt inovatīvas un drošas tehnoloģijas, produktus un pakalpojumus.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips sacīja: "Bez uzticēšanās un bez drošības Digitālais vienotais tirgus nav iespējams. Eiropai jābūt gatavai stāties pretī kiberdraudiem, kas ir arvien prasmīgāk izstrādāti un nepazīst robežu. Šodien mēs ierosinām konkrētus pasākumus, kā stiprināt Eiropas izturētspēju pret šādiem uzbrukumiem un nodrošināt mūsu digitālās ekonomikas izveidei un attīstībai vajadzīgo darbībspēju."

Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārs Ginters H. Etingers teica: "Eiropai vajag augsti kvalitatīvus, cenas ziņā pieejamus un sadarbspējīgus kiberdrošības produktus un pakalpojumus. Mūsu kiberdrošības nozarei ir liela iespēja konkurēt ātri augošā globālā tirgū. Aicinām dalībvalstis un visas kiberdrošības organizācijas pastiprināt sadarbību un likt kopā zināšanas, informāciju un speciālistu prasmes, lai Eiropu padarītu izturētspējīgāku pret kiberuzbrukumiem. Šodien ar nozari parakstītā svarīgā kiberdrošības jomas partnerība ir liels solis ceļā uz to."

Šodien publiskotajā darbības plānā ietilpst Eiropas pirmā publiskā un privātā sektora partnerība kiberdrošības jautājumos. ES savā pētniecības un inovācijas programmā Apvārsnis 2020 šajā partnerībā ieguldīs 450 miljonus eiro. Gaidāms, ka trīsreiz vairāk investēs kiberdrošības tirgus dalībnieki, kurus pārstāv Eiropas Kiberdrošības organizācija (ECSO). Šajā partnerībā būs arī nacionālo, reģionālo un vietējo pārvaldību, pētniecības centru un akadēmisko aprindu pārstāvji. Partnerības mērķis ir veicināt sadarbību agrīnos pētniecības un inovācijas posmos un veidot kiberdrošības risinājumus dažādām nozarēm, piemēram, enerģētikai, veselības aizsardzībai, transportam un finansēm. Šodien Strasbūrā Komisijas loceklis Etingers paraksta partnerību ar ECSO (fotomateriāli un videomateriāli būs pieejami apmēram 12.00 CET).

Komisija iepazīstina arī ar dažādiem pasākumiem, kas paredzēti ES kiberdrošības tirgus sadrumstalotības novēršanai. IKT uzņēmumam, kas vēlas pārdot savus produktus un pakalpojumus vairākās dalībvalstīs, patlaban jānokārto dažādas sertifikācijas procedūras. Tāpēc Komisija pētīs, kā IKT drošības produktiem varētu izveidot Eiropas sertifikācijas satvaru.

Tirgus nišās (piem., kriptogrāfijā) un jau tradicionālos tirgos ar jauniem darījumdarbības modeļiem (piem., pretvīrusu programmatūru) darbojas daudzi inovatīvi Eiropas MVU, taču bieži vien tiem trūkst augsmes iespēju. Komisija vēlas mazajiem kiberdrošības jomas uzņēmumiem atvieglināt finansējuma piekļūstamību un lūkosies, kādas tam ir iespējas ES investīciju plānā.

Ar Tirgus un informācijas drošības direktīvu, ko Eiropas Parlamentam paredzēts pieņemt rīt, visā Eiropas Savienībā jau ir izveidotas datordrošības incidentu reaģēšanas vienības, kas var strauji reaģēt uz kiberdraudiem un incidentiem. Šī direktīva arī izveido dalībvalstu "sadarbības grupu", kas atbalstīs un atvieglos stratēģisku sadarbību un apmaiņu ar informāciju, kā arī veidos uzticēšanos un pārliecību. Komisija šodien aicina dalībvalstis visā pilnībā izmantot šos jaunos mehānismus un vairāk koordinēt darbu, kur vien tas iespējams. Komisija iepazīstinās ar priekšlikumu, kā intensificēt pārrobežu sadarbību liela kiberincidenta gadījumā. Ņemot vērā, cik ātri attīstās kiberdrošības aina, Komisija arī paātrinās Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) izvērtēšanu.Izvērtējums pievērsīsies tam, vai ar ENISA pilnvarojumu un darbībspēju pietiek, lai tā varētu īstenot savu misiju — atbalstīt ES dalībvalstis kiberizturētspējas veidošanā. Komisija pēta arī, kā kiberdrošības jomas sadarbību pastiprināt un integrēt dažādās ekonomikas nozarēs, arī kiberdrošības mācību un izglītības jomā.

Konteksts

Šodien publiskotais darbības plāns galvenokārt sakņojas 2015. gada Digitālā vienotā tirgus stratēģijā, 2013. gada ES Kiberdrošības stratēģijā un topošajā Tīklu un informācijas drošības direktīvā. Tas papildina nesenos paziņojumus "Eiropas Drošības programmas īstenošana" un "Hibrīddraudu apkarošana".

Papildu informācija

Jautājumi un atbildes

Kiberdrošība

Kiberdrošības nozare

ENISA

Sabiedriskajā apspriešanā par līgumisko publiskā un privātā sektora partnerību un pavadpasākumi

Šodien pieņemtie dokumenti (būs pieejami tiešsaistē apmēram 10.00 CET):

- Paziņojums: kā nostiprināt Eiropas Kiberizturētspējas sistēmu un sekmēt konkurētspējīgu un inovatīvu kiberdrošības nozari

- Komisijas lēmums par līgumiskas publiskā un privātā sektora partnerības izveidi kiberdrošības jomā (cPPP)

- Komisijas dienestu darba dokuments par līgumisku publiskā un privātā sektora partnerību un pavadpasākumiem

- Komisijas dienestu darba dokuments par to, kā ES Septītajā pētniecības un tehnoloģiju izstrādes pamatprogrammā un Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammā vērtēt kiberdrošību

- Komisijas dienestu darba dokuments par apspriešanās procesu

 

Sociālajos medijos

#DigitalSingleMarket; #cybersecurity; #PPP; #NIS

IP/16/2321

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar