Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija potpisuje sporazum s industrijom kibernetičke sigurnosti i povećava napore u borbi protiv kibernetičkih prijetnji

Bruxelles, 5. srpnja 2016.

Komisija danas pokreće novo javno-privatno partnerstvo za kibernetičku sigurnost za koje se očekuje da će do 2020. potaknuti 1,8 milijardi EUR ulaganja. To je jedna u nizu novih inicijativa s pomoću kojih će se Europu bolje opremiti za borbu protiv kibernetičkih napada i jačati konkurentnost u sektoru kibernetičke sigurnosti.

Prema nedavno provedenoj anketi barem 80 % europskih poduzeća doživjelo je protekle godine najmanje jedan incident povezan s kibernetičkom sigurnosti, a broj sigurnosnih incidenata u 2015. porastao je u svim sektorima na svjetskoj razini za 38 %. To šteti europskim poduzećima neovisno o njihovoj veličini i može narušiti povjerenje u digitalno gospodarstvo. Kao dio strategije jedinstvenog digitalnog tržišta Komisija nastoji ojačati prekograničnu suradnju i suradnju među svim subjektima i sektorima koji djeluju u području kibernetičke sigurnosti te pridonijeti razvoju inovativnih i sigurnih tehnologija, proizvoda i usluga diljem EU-a.

Andrus Ansip, potpredsjednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište, izjavio je: Bez povjerenja i sigurnosti ne može postojati jedinstveno digitalno tržište. Europa mora biti spremna rješavati kibernetičke prijetnje koje su sve sofisticiranije i ne poznaju granice. Danas predlažemo konkretne mjere kako bi se ojačala otpornost Europe na takve napade i osigurali kapaciteti potrebni za izgradnju i širenje našeg digitalnoga gospodarstva.

Günther H. Oettinger, povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo, izjavio je: Europi su potrebni kvalitetni, pristupačni i interoperabilni proizvodi i usluge u području kibernetičke sigurnosti. Naša industrija kibernetičke sigurnosti ima veliku priliku za natjecanje na brzorastućem globalnom tržištu. Pozivamo države članice i sva tijela za kibernetičku sigurnost da ojačaju suradnju i udruže svoje znanje, informacije i stručnost kako bi se povećala europska kibernetička otpornost. Ključno partnerstvo za kibernetičku sigurnost potpisano danas s predstavnicima industrije velik je korak.

Današnji akcijski plan uključuje pokretanje prvog europskog javno-privatnog partnerstva za kibernetičku sigurnost. U to će partnerstvo EU uložiti 450 milijuna EUR u okviru programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. Očekuje se da će sudionici na tržištu kibernetičke sigurnosti, koje predstavlja Europska organizacija za kibernetičku sigurnost (ECSO), uložiti trostruko više. To će partnerstvo uključivati i članove iz nacionalnih, regionalnih i lokalnih javnih uprava, istraživačkih centara i akademske zajednice. Cilj partnerstva jest poticanje suradnje u ranim faza istraživanja i inovacija te izgradnja rješenja za kibernetičku sigurnost za različite sektore, kao što su sektor energije, zdravstva, prometa i financija. Povjerenik Oettinger danas potpisuje partnerstvo s ECSO-om u Strasbourgu (fotografije i videozapisi bit će dostupni oko podneva).

Komisija također utvrđuje različite mjere za rješavanje rascjepkanosti tržišta EU-a za kibernetičku sigurnost. Možda u ovom trenutku određeno poduzeće koje se bavi IKT-om kako bi prodavalo svoje proizvode i usluge u više država članica mora proći kroz različite postupke certificiranja. Komisija će stoga razmotriti moguću uspostavu europskog certifikacijskog okvira za proizvode u području sigurnosti IKT-a.

Brojni su se europski MSP-ovi pojavili u tržišnim nišama (npr. kriptografija) i na razvijenim tržištima s novim poslovnim modelima (npr. antivirusni softver), ali često nisu u mogućnosti proširiti svoje poslovanje. Komisija nastoji olakšati pristup financiranju manjim poduzećima koja djeluju u području kibernetske sigurnosti te će istražiti različite mogućnosti koje se nude u okviru Plana ulaganja EU-a.

Direktivom o mrežnoj i informacijskoj sigurnosti, koju bi sutra trebao donijeti Europski parlament, već se stvara mreža timova za odgovor na računalne sigurnosne incidente diljem EU-a u cilju brzog odgovora na kibernetičke prijetnje i incidente. Njome se također uspostavlja „skupina za suradnju” među državama članicama u cilju potpore strateškoj suradnji i njezinu olakšavanju, razmjene informacija te izgradnje povjerenja i pouzdanja. Komisija danas poziva države članice da u potpunosti iskoriste te nove mehanizme i da ojačaju koordinaciju kada i ako je to moguće. Komisija će predložiti kako unaprijediti prekograničnu suradnju u slučaju velikog kibernetičkog incidenta. S obzirom na brzinu kojom se stanje u području kibernetičke sigurnosti razvija, Komisija će isto tako iznijeti svoju ocjenu Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA). U njoj će procijeniti jesu li mandat i mogućnosti ENISA-e i dalje dovoljni za ispunjenje njezine zadaće podupiranja država članica u jačanju njihove vlastite kibernetičke otpornosti. Komisija također proučava kako ojačati i pojednostavniti suradnju u području kibernetičke sigurnosti u različitim sektorima gospodarstva, uključujući obrazovanje i osposobljavanje u tom području.

Kontekst

Temelji današnjeg akcijskog plana nalaze se u strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta iz 2015., strategiji EU-a za kibernetičku sigurnost iz 2013., predstojećoj Direktivi o mrežnoj i informacijskoj sigurnosti (NIS) te nedavnim komunikacijama o provedbi Europskog programa sigurnosti i suzbijanju hibridnih prijetnji.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori

Kibernetička sigurnost

Industrija kibernetičke sigurnosti

ENISA

Rezultati javnog savjetovanja o uJPP-u i pratećim mjerama

Danas doneseni dokumenti (dostupno na internetu oko 10.00):

Komunikacija: Jačanje europskog sustava kibernetičke otpornosti i promicanje konkurentne i inovativne industrije kibernetičke sigurnosti

Odluka Komisije o osnivanju ugovornog javno-privatnog partnerstva (uJPP) za kibernetičku sigurnost

Radni dokument službi Komisije o uJPP-u i pratećim mjerama

Radni dokument službi Komisije o procjeni kibernetičke sigurnosti u okviru Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7) i Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP) EU-a

Radni dokument službi Komisije o postupku savjetovanja

 

U društvenim medijima

#DigitalSingleMarket; #cybersecurity; #PPP; #NIS

IP/16/2321

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar