Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska unija si zastavlja visoke ambicije s Kitajsko

Bruselj, 22. junija 2016

Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in Evropska komisija sta danes sprejeli skupno sporočilo z naslovom „Elementi za novo strategijo EU o Kitajski“, ki začrtuje odnose Evropske unije s Kitajsko v naslednjih petih letih.

Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in Evropska komisija sta danes sprejeli skupno sporočilo z naslovom „Elementi za novo strategijo EU o Kitajski“, ki začrtuje odnose Evropske unije s Kitajsko v naslednjih petih letih.

Visoka predstavnica in podpredsednica Komisije Federica Mogherini je povedala: „Evropska unija in Kitajska že sodelujeta na številnih področjih. Skupaj se lotevamo reševanja svetovnih in političnih vprašanj, ki zaznamujejo našo dobo, kot so Iran, Sirija, Afganistan, migracije in podnebne spremembe. Vendar za povezovanje Evropske unije in Kitajske lahko storimo in tudi moramo storiti še več. Tesnejši, izboljšani in bolje opredeljeni odnosi med EU in Kitajsko, ki temeljijo na skupni odgovornosti, bi koristili našim državljanom, podjetjem in organizacijam. Prepričana sem, da bodo na podlagi danes sprejetega skupnega sporočila naši odnosi lahko uresničili ves potencial, ki ga nedvomno imajo“.

skupnem sporočilu so opredeljene pomembne priložnosti za odnose EU s Kitajsko, zlasti s ciljem ustvarjanja delovnih mest in rasti v Evropi ter odločnega spodbujanja večjega odpiranja kitajskega trga za evropska podjetja, s čimer se prispeva k izpolnjevanju prve prednostne naloge Komisije predsednika Junckerja.

Med take priložnosti spadajo sklenitev ambicioznega in celovitega sporazuma o naložbah, prispevanje Kitajske k naložbenemu načrtu za Evropo (*), skupne raziskovalne in inovacijske dejavnosti ter povezovanje evrazijske celine s fizičnim in digitalnim omrežjem, prek katerega bodo lahko potekali trgovina, naložbe in medosebni stiki.

Bolj dolgoročno bi bilo po sklenitvi ambicioznega sporazuma med stranema o naložbah in po izvedbi reform, s katerimi se bodo izenačili pogoji za domača in tuja podjetja, mogoče preučiti še bolj daljnosežne načrte, kot je poglobljen in celovit sporazum o prosti trgovini. V zvezi s tem mora Kitajska v časovno omejenem obdobju občutno in preverljivo zmanjšati presežne industrijske zmogljivosti, zlasti v jeklarskem sektorju, da bi se preprečile negativne posledice nelojalne konkurence. Ključnega pomena je nadaljnje povečanje učinkovitosti evropskih instrumentov trgovinske zaščite, zlasti s hitrim sprejetjem predloga Komisije o posodobitvi instrumentov trgovinske zaščite iz aprila 2013. EU bo prek svojih številnih dialogov s Kitajsko še naprej podpirala njen program gospodarskih in socialnih reform, da bo lahko ta država v celoti izkoristila prednosti tržno usmerjenih reform, med drugim z odpravo gospodarskih izkrivljanj, ki jih sproža država, in reformo podjetij v državni lasti.

Skupno sporočilo izpostavlja tudi priložnosti za tesnejše sodelovanje ter partnerstvo med EU in Kitajsko na področjih zunanje in varnostne politike. Na podlagi pozitivnih izkušenj pri pogajanjih o jedrskem vprašanju z Iranom bi morali EU in Kitajska tesneje sodelovati pri reševanju mednarodnih sporov ter prednostnih nalogah zunanje politike, in sicer tako dvostransko kot v večstranskih okvirih, kakršna sta sistem Združenih narodov in skupina G-20. Globalna vprašanja, kot so migracije, mednarodna razvojna pomoč, okoljska vprašanja in boj proti podnebnim spremembam, je mogoče reševati le z globalnim odzivom. Zato so odnosi med EU in Kitajsko, ki temeljijo na sodelovanju, ključnega pomena.

Sodelovanje EU s Kitajsko bo načelno, praktično in pragmatično ter v skladu z interesi in vrednotami EU, zlasti s spoštovanjem mednarodnih pravil in norm ter človekovih pravic. EU bi morala za doseganje ambicioznih ciljev v imenu evropskih državljanov še naprej delovati povezovalno in resnično kot usklajen blok.

To skupno sporočilo bo zdaj predstavljeno Svetu in Evropskemu parlamentu.

 

Ozadje:

Zadnje sporočilo Evropske komisije o Kitajski iz leta 2006 je bilo sprejeto že pred desetletjem. Od takrat sta se tako EU kot Kitajska občutno spremenili. Kitajska postaja vse bolj gospodarsko in politično prisotna v vseh svetovnih regijah. EU tako potrebuje nov pristop, ki priznava potrebo po odzivanju na te nove razmere. Zato je cilj nove strategije EU spodbujanje interesov EU in poudarjanje njenih vrednot v odnosih s Kitajsko v naslednjih petih letih.

 

(*) Posodobljeno: 22. 6. 2016 ob 14:24. 

 

 

IP/16/2259

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar