Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Uniunea Europeană își propune atingerea unor obiective ambițioase în privința relației sale cu China

Bruxelles, 22 iunie 2016

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Comisia Europeană au adoptat astăzi o comunicare comună, intitulată „Elemente ale unei noi strategii a UE privind China”, care stabilește relația Uniunii Europene cu China pentru următorii cinci ani.

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Comisia Europeană au adoptat astăzi o comunicare comună, intitulată „Elemente ale unei noi strategii a UE privind China”, care stabilește relația Uniunii Europene cu China pentru următorii cinci ani.

Doamna Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant/vicepreședinte, a afirmat: „Uniunea Europeană și China cooperează deja în multe domenii: conlucrăm cu privire la chestiunile mondiale și politice ale vremurilor noastre, precum Iranul, Siria, Afganistanul, migrația și schimbările climatice. Însă putem și trebuie să facem mai mult pentru a conecta Uniunea Europeană și China. Cetățenii, întreprinderile și organizațiile noastre pot beneficia de pe urma unei relații UE-China mai apropiate, mai bune și mai bine definite, bazată pe partajarea responsabilității. Comunicarea comună pe care am adoptat-o astăzi va permite cu siguranță ca relația noastră să-și atingă potențialul, care este atât de clar.”

În comunicarea comună sunt identificate oportunități deosebit de importante pentru relația UE cu China, în special în vederea creării de locuri de muncă și de creștere în Europa, precum și a promovării viguroase a unei deschideri mai mari a pieței chineze pentru întreprinderile europene, contribuind astfel la concretizarea primei priorități a Comisiei președintelui Juncker.

Printre aceste oportunități se numără încheierea unui acord ambițios și cuprinzător în materie de investiții, o contribuție din partea Chinei la Planul de investiții pentru Europa(*), activități de cercetare și de inovare comune, precum și conectarea continentului eurasiatic printr-o rețea fizică și digitală prin care să poată avea loc contacte comerciale, de investiții, precum și între popoare.

Într-o perspectivă mai îndepărtată, odată ce va fi încheiat un acord ambițios privind investițiile și se va dovedi că acesta funcționează cu succes și odată ce vor fi implementate reforme care să creeze condiții de egalitate pentru întreprinderile naționale și cele străine, vor putea fi avute în vedere ambiții mai ample, precum un acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător. În acest sens, China trebuie să efectueze, în special în sectorul siderurgic, reduceri ale supracapacității sale industriale care să fie semnificative, să se efectueze pe baza unui calendar precis și să poată fi verificate, pentru a preveni consecințele negative ale concurenței neloiale. Este esențială consolidarea în continuare a eficacității instrumentelor de protecție comercială ale UE, în special prin adoptarea rapidă a propunerii Comisiei din aprilie 2013 de modernizare a instrumentelor de protecție comercială. UE va continua să sprijine programul de reformă economică și socială al Chinei prin numeroasele dialoguri cu această țară, astfel încât China să poată profita de toate beneficiile unei reforme axate pe piață, inclusiv prin eliminarea denaturărilor economice cauzate de stat și prin reformarea întreprinderilor de stat.

Comunicarea comună evidențiază totodată oportunitățile pentru o cooperare și un parteneriat mai strânse între UE și China în domeniile politicii externe și de securitate. Pe baza experienței pozitive în ceea ce privește convorbirile pe teme nucleare cu Iranul, Uniunea Europeană și China ar trebui să coopereze mai îndeaproape în vederea soluționării conflictelor internaționale și a concretizării priorităților în materie de politică externă, atât la nivel bilateral, cât și în contexte multilaterale, precum sistemul ONU și G20. Problemele cu caracter global, cum ar fi migrația, asistența internațională pentru dezvoltare, mediul și combaterea schimbărilor climatice, pot fi soluționate doar printr-un răspuns global, motiv pentru care o relație de cooperare UE-China este crucială.

Relația UE față de China va fi bazată pe principii, va fi practică, pragmatică și fidelă propriilor interese și valori, în special aderarea la regulile și normele internaționale și respectarea drepturilor omului. UE ar trebui să continue să dea dovadă de coeziune și de eficacitate, acționând unitar și în mod coerent, pentru a atinge obiective ambițioase în numele cetățenilor europeni.

Comunicarea comună va fi prezentată acum Consiliului și Parlamentului European.

 

Context:

Ultima comunicare privind China a Comisiei Europene a fost adoptată în 2006, acum zece ani. De atunci, atât UE, cât și China au trecut prin schimbări profunde. China este tot mai prezentă economic și politic în toate regiunile lumii. Această nouă realitate impune o abordare actualizată din partea UE, prin care să se recunoască faptul că trebuie să se țină seama de aceste noi evoluții. Prin urmare, noua strategie a UE vizează promovarea intereselor UE și evidențierea valorilor UE în relația sa cu China pentru următorii cinci ani.

 

(*) Actualizare: 22.6.2016 la 14:24 

 

 

IP/16/2259

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar