Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Savienībai ir tālejoši mērķi attiecībās ar Ķīnu

Briselē, 2016. gada 22. jūnijā

Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisija šodien pieņēma kopīgu paziņojumu "ES jaunās stratēģijas par attiecībām ar Ķīnu elementi", kurā izplānotas Eiropas Savienības attiecības ar Ķīnu nākamajiem pieciem gadiem.

Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisija šodien pieņēma kopīgu paziņojumu "ES jaunās stratēģijas par attiecībām ar Ķīnu elementi", kurā izplānotas Eiropas Savienības attiecības ar Ķīnu nākamajiem pieciem gadiem.

ES Augstā pārstāve / Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni teica: "ES un Ķīna jau tagad sadarbojas tik daudzās jomās: mēs kopīgi risinām tādas mūsdienu globālās un politiskās problēmas kā stāvoklis Irānā, Sīrijā un Afganistānā, migrācija un klimata pārmaiņas. Taču mēs varam un mums ir jādara vairāk, lai savienotu Eiropas Savienību un Ķīnu. Mūsu iedzīvotāji, uzņēmumi un organizācijas var daudz iegūt no ciešākām, labākām un precīzāk definētām ES un Ķīnas savstarpējām attiecībām, kas balstītas uz kopīgu atbildību. Esmu pārliecināta, ka mūsu šodien pieņemtais kopīgais paziņojums palīdzēs pilnībā īstenot mūsu savstarpējo attiecību acīmredzamo potenciālu.”

Kopīgajā paziņojumā ir noteiktas svarīgākās iespējas ES attiecībām ar Ķīnu, it īpaši ar mērķi radīt darbvietas un veicināt izaugsmi Eiropā, kā arī enerģiski veicināt vēl plašāku Ķīnas tirgus atvēršanu ES uzņēmumiem, tādējādi sekmējot priekšsēdētāja Junkera vadītās Komisijas pirmās prioritātes īstenošanu.

Šādas iespējas ir: vērienīga un visaptveroša nolīguma noslēgšana par ieguldījumiem, Ķīnas ieguldījums Investīciju plānā Eiropai (*), kopīgi pētniecības un inovācijas pasākumi, kā arī Eirāzijas kontinenta savienošana fiziskā un digitālā tīklā, caur kuru var notikt tirdzniecība, ieguldīšana un cilvēku saziņa.

Tālākā nākotnē var apsvērt vērienīgākus plānus, piemēram, padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības nolīgumu, pēc tam, kad starp abām pusēm būs noslēgts vērienīgs ieguldījumu nolīgums un būs īstenotas reformas, kas nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus vietējiem un ārvalstu uzņēmumiem. Šajā ziņā Ķīnai noteiktā termiņā, ievērojami un pārbaudāmi jāsamazina sava pārāk lielā industriālā kapacitāte, it īpaši tērauda nozarē, lai novērstu negodīgas konkurences negatīvās sekas. Ir svarīgi turpināt stiprināt ES tirdzniecības aizsardzības instrumentu efektivitāti, it īpaši drīzā laikā pieņemot Komisijas 2013. gada aprīļa tirdzniecības aizsardzības instrumentu modernizācijas priekšlikumu. ES savos daudzajos dialogos ar Ķīnu arī turpmāk atbalstīs Ķīnas ekonomikas un sociālās reformas programmu, lai šī valsts varētu pilnībā izmantot uz tirgu vērstās reformas ieguvumus, cita starpā, novēršot valsts izraisītos ekonomikas izkropļojumus un reformējot valsts uzņēmumus.

Kopīgajā paziņojumā ir arī uzsvērtas iespējas ES un Ķīnas ciešākai sadarbībai un partnerībai ārpolitikas un drošības politikas jomā. Balstoties uz pozitīvo pieredzi, kas gūta sarunās par Irānas kodolprogrammu, Eiropas Savienībai un Ķīnai vajadzētu ciešāk sadarboties starptautisku konfliktu risināšanā un ārpolitikas prioritāšu īstenošanā gan divpusēji, gan daudzpusējā kontekstā, piemēram, ANO sistēmā un G20. Globālas problēmas tādās jomās kā migrācija, starptautiskā attīstības palīdzība, vide un cīņa pret klimata pārmaiņām var atrisināt tikai ar globāla mēroga rīcību, tādēļ uz sadarbību vērstām ES un Ķīnas attiecībām ir izšķiroša nozīme.

ES attiecības ar Ķīnu būs principiālas, praktiskas un pragmatiskas, arī turpmāk saglabājot uzticību ES interesēm un vērtībām, it īpaši starptautisko noteikumu un normu pildīšanai un cilvēktiesību ievērošanai. ES būtu jāturpina strādāt koordinēti un efektīvi kā saskaņotam blokam, lai sasniegtu vērienīgus mērķus Eiropas pilsoņu vārdā.

Kopīgais paziņojums tagad tiks iesniegts Eiropas Savienības Padomei un Eiropas Parlamentam.

 

Vispārīga informācija

Eiropas Komisijas iepriekšējais paziņojums par ES un Ķīnas attiecībām tika pieņemts pirms desmit gadiem. Kopš tā laika gan ES, gan Ķīnā ir notikušas ievērojamas pārmaiņas. Ķīnas klātbūtne visos pasaules reģionos kļūst arvien pamanāmāka — gan ekonomiskā, gan politiskā ziņā. ES ir jāņem vērā šī jaunā realitāte un jānāk klajā ar jaunu koncepciju, kurā tā atzīst, ka ir jārēķinās ar šīm jaunajām tendencēm. Tāpēc ES jaunās stratēģijas nolūks ir attiecībās ar Ķīnu nākamajos piecos gados veicināt ES intereses un uzsvērt ES vērtības.

 

(*) Atjaunināts 22.6.2016. plkst. 14.24. 

 

 

IP/16/2259

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar