Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europska unija odlučila je ostvariti visoke ambicije u odnosima s Kinom

Bruxelles, 22. lipnja 2016.

Visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europska komisija danas su donijeli Zajedničku komunikaciju pod naslovom „Elementi nove strategije EU-a za Kinu”, u kojoj su razrađeni odnosi Europske unije s Kinom u sljedećih pet godina.

Visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europska komisija danas su donijeli Zajedničku komunikaciju pod naslovom „Elementi nove strategije EU-a za Kinu”, u kojoj su razrađeni odnosi Europske unije s Kinom u sljedećih pet godina.

Federica Mogherini, visoka predstavnica / potpredsjednica, izjavila je: Europska unija i Kina već surađuju u toliko područja: zajedno se bavimo rješavanjem globalnih i političkih pitanja našeg vremena, kao što su ona povezana s Iranom, Sirijom, Afganistanom, migracijama i klimatskim promjenama. Međutim, možemo i moramo učiniti više za povezivanje Europske unije i Kine. Naši građani, industrije i organizacije mogu ostvariti koristi od bliskije, poboljšane i bolje definirane suradnje EU-a i Kine, temeljene na zajedničkoj odgovornosti. Zajednička komunikacija koju smo danas donijeli omogućit će ostvarivanje jasno uočljivih potencijala našeg odnosa.

U Zajedničkoj komunikaciji utvrđuju se velike prilike za dinamičan odnos EU-a s Kinom, posebno s ciljem otvaranja radnih mjesta i rasta u Europi te snažnog promicanja većeg otvaranja kineskog tržišta europskim poduzećima, čime se pridonosi ostvarenju prvog prioriteta Komisije predsjednika Junckera.

Te mogućnosti uključuju sklapanje ambicioznog i sveobuhvatnog sporazuma o ulaganjima, doprinos Kine Planu ulaganja za Europu(*), zajedničke istraživačke i inovacijske aktivnosti te povezivanje euroazijskog kontinenta putem fizičke i digitalne mreže za trgovinu, ulaganja i komunikaciju.

Dugoročno gledano, nakon što dvije strane sklope ambiciozan sporazum o ulaganjima koji će se uspješno primjenjivati i nakon što se provedu reforme kojima će se izjednačiti uvjeti poslovanja za domaća i strana poduzeća, moći će se razmatrati ambiciozniji planovi kao što je detaljan i sveobuhvatan sporazum o slobodnoj trgovini. Povezano s tim, Kina mora znatno i u određenom roku smanjiti prekomjerne industrijske kapacitete, posebno u sektoru čelika, i omogućiti provjeru takvog smanjenja, kako bi se spriječile negativne posljedice nepoštenog tržišnog natjecanja. Ključno je daljnje jačanje djelotvornosti zaštitnih trgovinskih instrumenata EU-a, posebno brzim donošenjem prijedloga Komisije o modernizaciji zaštitnih trgovinskih instrumenata od travnja 2013. EU će u okviru brojnih dijaloga s Kinom i dalje podupirati program gospodarskih i društvenih reformi u toj zemlji kako bi ona mogla iskoristiti sve prednosti tržišno usmjerene reforme, među ostalim zaustavljanjem gospodarskih poremećaja koje izaziva država i reformama poduzeća u državnom vlasništvu.

U Zajedničkoj se komunikaciji također naglašavaju prilike za blisku suradnju i partnerstvo između EU-a i Kine u području vanjske i sigurnosne politike. Gradeći na pozitivnom iskustvu nuklearnih pregovora s Iranom, Europska unija i Kina trebale bi bliskije surađivati radi rješavanja međunarodnih sukoba i prioriteta vanjske politike, dvostrano i u višestranim okvirima poput UN-a i G20. Globalna pitanja poput migracija, međunarodne razvojne pomoći, okoliša i borbe protiv klimatskih promjena mogu se riješiti jedino reakcijom na svjetskoj razini, za što je ključna suradnja između EU-a i Kine.

Angažman EU-a s Kinom temeljit će se na čvrstim načelima te će biti praktičan i pragmatičan i ostati vjeran njegovim interesima i vrijednostima, posebno u pogledu poštovanja međunarodnih pravila i standarda te poštovanja ljudskih prava. EU bi i dalje trebao raditi povezano i djelotvorno kao skladna cjelina kako bi se ostvarili ambiciozni ciljevi u korist europskih građana.

Zajednička će komunikacija sada biti predstavljena Vijeću i Europskom parlamentu.

 

Kontekst:

Posljednja komunikacija Europske komisije o Kini iz 2006. donesena je prije deset godina. Od tada su EU i Kina prošli kroz velike promjene. Kina na gospodarsko-političkom planu postaje sve prisutnija u svim dijelovima svijeta. Novo činjenično stanje iziskuje i novi diskurs EU-a u kojem bi se prepoznala potreba za djelovanjem s obzirom na novi razvoj događaja. U novoj strategiji EU-a stoga se nastoje promicati interesi EU-a i istaknuti njegove vrijednosti u odnosu s Kinom u sljedećih pet godina.

 

Ažurirano: 22. lipnja 2016. u 14:24 

 

 

IP/16/2259

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar