Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU tähtää Kiinan-suhteissaan pitkälle

Bryssel 22. kesäkuuta 2016

EU:n ulkoasianedustaja ja Euroopan komissio antoivat tänään yhteisen tiedonannon (”EU:n uuden Kiinan-strategian osatekijöitä”), jossa esitetään suunnitelmia EU:n ja Kiinan välisten suhteiden kehittämiseksi seuraavien viiden vuoden aikana.

EU:n ulkoasianedustaja ja Euroopan komissio antoivat tänään yhteisen tiedonannon (”EU:n uuden Kiinan-strategian osatekijöitä”), jossa esitetään suunnitelmia EU:n ja Kiinan välisten suhteiden kehittämiseksi seuraavien viiden vuoden aikana.

”EU ja Kiina tekevät jo paljon yhteistyötä ajankohtaisissa – esimerkiksi Iraniin, Syyriaan, Afganistaniin, muuttoliikkeeseen ja ilmastonmuutokseen liittyvissä – globaaleissa ja poliittisissa kysymyksissä. EU:n ja Kiinan yhteyksiä voidaan ja pitää kuitenkin tiivistää edelleen”, totesi ulkoasianedustaja, varapuheenjohtaja Federica Mogherini. ”EU:n kansalaiset, teollisuus ja järjestöt voivat kaikki hyötyä EU:n ja Kiinan suhteiden lähentämisestä, parantamisesta ja selkeyttämisestä. Tämä tiedonanto tarjoaa mahdollisuudet suhteiden koko potentiaalin hyödyntämiseen.”

Tiedonannossa tuodaan esiin merkittäviä mahdollisuuksia kehittää EU:n ja Kiinan suhteita. Pyrkimyksenä on ennen kaikkea luoda työpaikkoja ja kasvua Euroopassa sekä edistää voimakkaasti Kiinan markkinoiden avaamista eurooppalaisille yrityksille. Nämä tavoitteet ovat Jean-Clauden Junckerin johtaman komission tärkeysjärjestyksessä ensimmäisellä sijalla.

Mahdollisuuksia tarjoaisivat esimerkiksi pitkälle tähtäävä ja laaja-alainen investointisopimus, Kiinan osallistuminen Euroopan investointiohjelmaan (*), yhteinen tutkimus- ja innovointitoiminta sekä sellaisen fyysisen ja digitaalisen verkoston kehittäminen, jossa kauppa, investoinnit ja ihmisten väliset yhteydet toimivat Euraasian alueella sujuvasti.

Myöhemmin tulevaisuudessa voitaisiin harkita kunnianhimoisempia tavoitteita, kuten pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppasopimusta, kunhan osapuolet saavat tehtyä investointisopimuksen ja toteutettua uudistukset, jotka takaavat koti- ja ulkomaisten yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset. Kiinan on vähennettävä merkittävästi, todennettavasti ja aikataulun mukaisesti teollisuutensa ylikapasiteettia etenkin teräsalalla. Tällä ehkäistään epäterveen kilpailun kielteisiä vaikutuksia. Ratkaisevaa on tehostaa EU:n kaupan suojatoimia erityisesti hyväksymällä nopeasti komission huhtikuussa 2013 tekemä ehdotus niiden nykyaikaistamisesta. EU tukee jatkossakin Kiinan taloudellista ja sosiaalista uudistusohjelmaa monien eri vuoropuhelujen kautta, jotta Kiina saisi kaikki markkinajohtoisen uudistuksen hyödyt muun muassa poistettuaan valtiosta johtuvia talouden vääristymiä ja uudistettuaan valtion omistamia yrityksiä.

Tiedonannossa tuodaan myös esiin mahdollisuuksia tiiviimpään yhteistyöhön ja kumppanuuteen ulko- ja turvallisuuspolitiikan aloilla. Iranin ydinohjelmasta käydyistä neuvotteluista saatujen positiivisten kokemusten pohjalta EU:n ja Kiinan olisi tehtävä tiiviimpää yhteistyötä kansainvälisten konfliktien ratkaisemiseksi ja kansainvälispoliittisten kysymysten käsittelemiseksi sekä kahden- että monenvälisissä yhteyksissä, kuten YK-järjestelmässä ja G20-ryhmässä. Globaaleihin kysymyksiin (esimerkiksi muuttoliike, kansainvälinen kehitysapu, ympäristöasiat ja ilmastonmuutoksen torjunta) on vain globaaleja ratkaisuja, joten yhteistyöhön perustuvilla EU:n ja Kiinan suhteilla on ratkaiseva merkitys.

EU:n vuorovaikutus Kiinan kanssa perustuu periaatteisiin, käytännön toimintaan ja pragmaattiseen asenteeseen. EU pitää kiinni eduistaan ja arvoistaan, etenkin kansainvälisten sääntöjen noudattamisesta ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Tavoitteiden saavuttamiseksi EU:n ja sen jäsenvaltioiden tulisi jatkossakin toimia yhdenmukaisesti ja tehokkaasti yhtenäisenä kokonaisuutena.

Yhteinen tiedonanto esitetään neuvostolle ja Euroopan parlamentille.

 

Tausta:

Euroopan komissio antoi edellisen Kiinaa koskevan tiedonannon vuonna 2006. Sekä EU että Kiina ovat muuttuneet sen jälkeen paljon. Kiinan taloudellinen ja poliittinen läsnäolo on kasvanut kaikkialla maailmassa. Muuttunut tilanne edellyttää EU:lta uusia linjauksia. EU:n uuden strategian tavoitteena onkin edistää EU:n etuja ja korostaa EU:n arvoja sen suhteissa Kiinaan seuraavien viiden vuoden aikana.

 

(*) Päivitetty 22.6.2016 klo 14.24. 

 

 

IP/16/2259

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar