Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει ψηλά τον πήχη των στόχων της για την Κίνα

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2016

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσαν σήμερα κοινή ανακοίνωση, με τίτλο «Στοιχεία για μια νέα στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά την Κίνα», η οποία καθορίζει τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα κατά την επόμενη πενταετία.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσαν σήμερα κοινή ανακοίνωση, με τίτλο «Στοιχεία για μια νέα στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά την Κίνα», η οποία καθορίζει τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα κατά την επόμενη πενταετία.

Η Φεντερίκα Μογκερίνι, Ύπατη Εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα συνεργάζονται ήδη σε πολλούς τομείς. Καταβάλλουμε από κοινού προσπάθειες για παγκοσμίου ενδιαφέροντος πολιτικά ζητήματα της εποχής μας, όπως το Ιράν, η Συρία, το Αφγανιστάν, η μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή. Μπορούμε όμως και οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα για τη σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας. Οι πολίτες, η βιομηχανία και οι οργανισμοί μας μπορούν να αποκομίσουν οφέλη από μια στενότερη, βελτιωμένη και καλύτερα οριοθετημένη σχέση ΕΕ-Κίνας που θα βασίζεται στην αμοιβαία ευθύνη. Είμαι βέβαιη ότι η κοινή ανακοίνωση που εγκρίναμε σήμερα θα συμβάλει στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που απορρέουν από τη σχέση μας.»

Στην κοινή ανακοίνωση καθορίζονται οι μεγαλύτερες δυνατότητες που δημιουργεί η σχέση της ΕΕ με την Κίνα όσον αφορά, ειδικότερα, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης στην Ευρώπη, αλλά και την προώθηση μεγαλύτερου ανοίγματος της κινεζικής αγοράς στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση της πρώτης προτεραιότητας του προέδρου της Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Οι δυνατότητες αυτές περιλαμβάνουν τη σύναψη μιας φιλόδοξης και συνολικής συμφωνίας για τις επενδύσεις, την κινεζική συμμετοχή στο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη (*), κοινές δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, καθώς και τη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας μέσω φυσικού και ψηφιακού δικτύου που θα εξυπηρετεί το εμπόριο, τις επενδύσεις και τις διαπροσωπικές επαφές.

Σε πιο μακροπρόθεσμη βάση, μπορούν να εξεταστούν ευρύτεροι στόχοι, όπως μια συνολική και σε βάθος συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, εφόσον συναφθεί μια φιλόδοξη επενδυτική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και πραγματοποιηθούν μεταρρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού για τις εγχώριες και τις ξένες εταιρείες. Στο πλαίσιο αυτό, η Κίνα οφείλει να προχωρήσει σε σημαντικές, χρονικά οριοθετημένες και μετρήσιμες περικοπές της πλεονάζουσας βιομηχανικής της ικανότητας, ιδίως στον τομέα του χάλυβα, ώστε να εξαλειφθούν οι αρνητικές συνέπειες του αθέμιτου ανταγωνισμού. Καθοριστικό ρόλο θα παίξει σχετικά η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ, ιδίως με την ταχεία έγκριση της πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή τον Απρίλιο του 2013 για τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να στηρίζει το πρόγραμμα οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων της Κίνας στο πλαίσιο των πολυάριθμων διμερών συνομιλιών, έτσι ώστε η χώρα να μπορέσει να αποκομίσει όλα τα οφέλη των αγορακεντρικών μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων με την εξάλειψη των οικονομικών στρεβλώσεων που προκαλούν οι κρατικές παρεμβάσεις, και με την αναδιάρθρωση των κρατικών επιχειρήσεων.

Η κοινή ανακοίνωση υπογραμμίζει επίσης τις δυνατότητες για στενότερη συνεργασία και εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας. Με βάση τη θετική εμπειρία από τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα θα πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση διεθνών συγκρούσεων και προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο πολυμερών φόρουμ όπως ο ΟΗΕ και η G20. Ζητήματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος, όπως η μετανάστευση, η διεθνής αναπτυξιακή βοήθεια, το περιβάλλον και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μπορούν να επιλυθούν μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο, και για τον λόγο αυτό η συνεργασία ΕΕ-Κίνας έχει καθοριστική σημασία.

Η σχέση ΕΕ-Κίνας θα βασίζεται σε αρχές, θα χαρακτηρίζεται από πραγματισμό και ρεαλισμό και θα παραμένει πιστή στα συμφέροντα και τις αξίες της Ένωσης, όπως η τήρηση των διεθνών κανόνων και προτύπων και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα ως ένα συνεκτικό σύνολο, με στόχο την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών.

Η κοινή ανακοίνωση θα υποβληθεί τώρα στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Ιστορικό:

Η προηγούμενη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κίνα είχε εκδοθεί το 2006 δηλαδή πριν από μια δεκαετία. Έκτοτε, η ΕΕ και η Κίνα έχουν γνωρίσει και οι δύο σημαντικές αλλαγές. Η Κίνα κάνει ολοένα και περισσότερο αισθητή την παρουσία της παντού στον κόσμο, τόσο από οικονομική όσο και από πολιτική άποψη. Η νέα αυτή πραγματικότητα απαιτεί μια νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση που θα αναγνωρίζει την ανάγκη διαχείρισης αυτών των νέων εξελίξεων. Συνεπώς, η νέα στρατηγική της ΕΕ σκοπό έχει να προαγάγει τα συμφέροντα και τις αξίες της ΕΕ στις σχέσεις της με την Κίνα κατά την επόμενη πενταετία.

 

(*) Επικαιροποίηση: 22/06/2016 στις 14:24 

 

 

IP/16/2259

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar