Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská unie si klade ve vztazích s Čínou vysoké ambice

Brusel 22. června 2016

Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropská komise dnes přijaly společné sdělení nazvané „Aspekty nové strategie EU vůči Číně“, které se zabývá vztahy Evropské unie s Čínou v příštích pěti letech.

Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropská komise dnes přijaly společné sdělení nazvané „Aspekty nové strategie EU vůči Číně“, které se zabývá vztahy Evropské unie s Čínou v příštích pěti letech.

Vysoká představitelka, místopředsedkyně Evropské komise Federica Mogheriniová při té příležitosti prohlásila: „Evropská unie a Čína již spolupracují v celé řadě oblastí: společně řešíme globální a politické otázky dneška, jako je Írán, Sýrie, Afghánistán, migrace a změna klimatu. Evropská unie a Čína se však mohou a musí spojit ještě více. Těsnější, lepší a přesněji vymezené vztahy mezi EU a Čínou založené na sdílené odpovědnosti by byly pro naše občany, průmysl i organizace přínosem. Díky společnému sdělení, které jsme dnes přijali, se jistě podaří zjevný potenciál našich vztahů plně realizovat.“

Společné sdělení popisuje významné příležitosti ve vztahu EU s Čínou, zejména co se týče úsilí o vytváření pracovních míst a růstu v Evropě a také důsledné podpory pro větší otevřenost čínského trhu evropským podnikům, čímž přispívá k první prioritě Junckerovy Komise.

Mezi tyto příležitosti se řadí uzavření ambiciózní a komplexní dohody o investicích, čínský příspěvek k investičnímu plánu pro Evropu (*), společné výzkumné a inovační činnosti a rovněž propojení eurasijského kontinentu prostřednictvím fyzické a digitální sítě umožňující obchodní, investiční i mezilidské kontakty.

Jestliže bude mezi oběma stranami uzavřena ambiciózní investiční dohoda a realizují se reformy, které přinesou rovné podmínky pro domácí a zahraniční podniky, lze si v delším horizontu klást i vyšší cíle, jako je prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu. V tomto ohledu musí Čína ve daném časovém rámci významně a prokazatelně snížit nadměrné průmyslové kapacity, zejména v ocelářském odvětví, aby se zabránilo negativním důsledkům nekalé soutěže. Zásadní význam má další posílení účinnosti nástrojů EU na ochranu obchodu, zejména prostřednictvím urychleného přijetí návrhu na modernizaci nástrojů na ochranu obchodu, který Komise předložila v dubnu 2013. EU bude prostřednictvím četných dialogů s Čínou i nadále podporovat čínský program hospodářských a sociálních reforem, aby tato země mohla využít veškeré výhody plynoucí z tržní reformy, která by mimo jiné měla odstranit státem vyvolaná narušení hospodářské soutěže a reformovat státní podniky.

Společné sdělení dále zdůrazňuje příležitosti pro užší spolupráci a partnerství mezi EU a Čínou v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Evropská unie a Čína by měly navázat na pozitivní zkušenosti z jednání o íránském jaderném programu a těsněji spolupracovat při řešení mezinárodních konfliktů a priorit zahraniční politiky, a to na dvoustranné úrovni i v mnohostranných fórech, například v rámci systému OSN a skupiny G20. Otázky globální povahy, jako je migrace, mezinárodní rozvojová pomoc, životní prostředí a boj proti změně klimatu, lze vyřešit pouze s vyvinutím celosvětového úsilí, a proto je spolupráce ve vztazích EU s Čínou nezbytná.

EU bude s Čínou jednat zásadově, prakticky a pragmaticky a zůstane věrná svým zájmům a hodnotám, zejména dodržování mezinárodních pravidel a norem a respektování lidských práv. EU by měla i nadále působit soudržně a účinně jako jeden celek, aby jménem evropských občanů dosahovala ambiciózních cílů.

Společné sdělení bude nyní předloženo Radě a Evropskému parlamentu.

 

Souvislosti:

Poslední sdělení Evropské komise týkající se Číny bylo přijato před deseti lety, v roce 2006. V EU i v Číně od té doby došlo ke značným změnám. Význam Číny ve všech světových regionech z ekonomického i politického hlediska stoupá. Tato nová realita si žádá změněný přístup EU, který uznává potřebu se s tímto novým vývojem vypořádat. Nová strategie EU si proto klade za cíl ve vztazích s Čínou během příštích pěti let prosazovat zájmy Unie a zdůrazňovat její hodnoty.

 

(*) Aktualizováno: 22. 6. 2016 ve 14:24 

 

 

IP/16/2259

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar