Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейският съюз си поставя амбициозни цели за своите отношения с Китай

Брюксел, 22 юни 2016 r.

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Европейската комисия приеха днес съвместно съобщение, озаглавено „Елементи за нова стратегия на ЕС по отношение на Китай“, в което се очертават отношенията на Европейския съюз с Китай през следващите пет години.

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Европейската комисия приеха днес съвместно съобщение, озаглавено „Елементи за нова стратегия на ЕС по отношение на Китай“, в което се очертават отношенията на Европейския съюз с Китай през следващите пет години.

Заместник-председателят и върховен представител Федерика Могерини заяви: „Европейският съюз и Китай вече си сътрудничат в много области: работим съвместно по глобалните и политическите въпроси на нашето време като Иран, Сирия, Афганистан, миграцията и изменението на климата. Въпреки това можем и трябва да направим повече, за да свържем Европейския съюз и Китай. Нашите граждани, индустрии и организации могат да се възползват от по-тесни, по-ефективни и по-добре дефинирани отношения между ЕС и Китай на основата на споделена отговорност. Сигурна съм, че благодарение на съвместното съобщение, което приехме днес, нашите отношения ще разгърнат своя явен потенциал.“

В съвместното съобщение се определят съществени възможности за отношенията на ЕС с Китай, по-специално с цел в Европа да бъдат създадени работни места и да бъде генериран растеж, както и с цел да се насърчи енергично по-голямото отваряне на китайския пазар за европейските предприятия, което ще допринесе за изпълнението на първия приоритет на Комисията под ръководството на председателя Юнкер.

Тези възможности включват сключването на амбициозно и всеобхватно споразумение за инвестиции, принос на Китай за Плана за инвестиции за Европа(*), съвместна изследователска и иновационна дейност, както и свързване на евразийския континент с помощта на физическа и цифрова мрежа, чрез която могат да се извършват търговия, инвестиции и контакти между хората.

В по-дългосрочен план, след като бъде сключено амбициозно споразумение за инвестиции между двете страни и бъдат осъществени реформи за осигуряване на равни условия за националните и чуждестранните предприятия, може да бъде разгледана възможността за сключване на задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия. В това отношение Китай трябва да направи значително, обвързано с график и видимо намаление в промишления свръхкапацитет, и по-специално в стоманодобивния сектор, с цел да предотврати отрицателните последици от нелоялната конкуренция. Допълнителното засилване на ефективността на инструментите на ЕС за търговска защита е от ключово значение, по-конкретно чрез бързото приемане на предложението на Комисията за модернизиране на инструментите за търговска защита от април 2013 г. ЕС ще продължи да подкрепя програмата на Китай за икономически и социални реформи чрез своите многобройни диалози с Китай с цел страната да може да се възползва в пълна степен от реформа въз основа на пазарните принципи, в това число чрез премахване на нарушенията в икономиката в резултат на държавната намеса и чрез реформиране на държавните предприятия.

В съвместното съобщение се подчертават също и възможностите за по-тясно сътрудничество и партньорство между ЕС и Китай в областта на външната политика и сигурността. Предвид на положителния опит от преговорите с Иран по ядрените въпроси Европейският съюз и Китай трябва да си сътрудничат по-тясно за разрешаването на международни конфликти и в приоритетни области на външната политика както двустранно, така и в рамките на многостранни форуми, като например ООН и Г-20. Въпросите от глобално естество като миграцията, помощта за международно развитие, околната среда и борбата с изменението на климата могат да бъдат разрешени само чрез глобална реакция и затова сътрудничеството в отношенията между ЕС и Китай играе ключова роля.

Отношенията на ЕС с Китай ще се основават на принципи, ще имат практичен и прагматичен характер, като ЕС ще остане верен на своите интереси и ценности, по-специално спазването на международните правила и норми и зачитането на човешките права. ЕС ще продължи да работи съгласувано и ефективно като едно цяло за постигането на амбициозни цели от името на европейските граждани.

Съвместното съобщение предстои да бъде представено на Съвета и на Европейския парламент.

 

Контекст:

Предишното съобщение на Европейската комисия относно Китай беше публикувано преди десетилетие през 2006 г. Оттогава както в ЕС, така и в Китай настъпиха съществени промени. Икономическото и политическото присъствие на Китай във всички региони по света се засилва. Тази нова реалност налага нов дискурс на ЕС, който признава необходимостта за отчитане на тези нови развития. Ето защо стремежът с новата стратегия на ЕС е да се отстояват интересите на Съюза и да се наблегне на ценностите на ЕС в неговите отношения с Китай през следващите пет години.

 

(*) Актуализирано: 22.6.2016 г. в 14.24 ч. 

 

 

IP/16/2259

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar