Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Осем нови наименования на продукти са защитени като географски указания

Брюксел, 14 юни 2016 r.

С тези осем нови наименования общият брой на защитените наименования на храни стана 1349 (ЗНП, ЗГУ и храни с традиционно специфичен характер).

Днес Европейската комисия одобри регистрирането на осем нови наименования на продукти от Хърватия, Франция, Германия, Португалия и Испания като защитени географски указания (ЗГУ) и защитени наименования за произход (ЗНП). Регистрирането като географско указание (ГУ) осигурява широкообхватна защита на регистрираните наименования, функционирайки като право на интелектуална собственост за продукти, които имат специфичен географски произход и притежават качества или репутация, дължащи се на този произход. Регистрираните наименования се ползват със защита от всякаква злоупотреба, имитация или пресъздаване.

Добавените днес осем продукта са:

С тези осем нови наименования общият брой на защитените наименования на храни стана 1349 (ЗНП, ЗГУ и храни с традиционно специфичен характер). Над 2090 наименования на вина, ароматизирани вина и спиртни напитки също са защитени чрез регистрация.

Комисар Хоган коментира днес: „Добавянето на тези осем нови продукта от пет държави членки към регистрите на ЗГУ и ЗНП показва големия интерес към нашата система за географски указания и нейното значение. Винаги е радостно да се види как висококачествени европейски храни получават дължимото признание. Интересна е също така гамата от продукти, които днес се добавят към регистрите. Географските указания повишават стойността на висококачествени продукти, което е от полза за европейските фермери и производители на храни. Тяхната важност се демонстрира от приоритетното значение, което отдаваме на защитата им при международните търговски преговори“.

През 2010 г. продажбите на продукти с географски указания достигнаха 54,3 млрд. евро за всички категории (селскостопански продукти, вина, ароматизирани вина и спиртни напитки). Това се равнява на почти 6 % от сектора на хранително-вкусовата промишленост и напитките в ЕС. Чрез търговски споразумения се предлагат възможности за защита на географските указания от ЕС в страни извън Съюза, което предоставя на качествените продукти със силен експортен потенциал по-лесен достъп до международните пазари или дори възможност за разширяване на търговията с тях, ако те вече присъстват на пазара. През 2010 г. делът на продуктите с географски указания в общия износ на храни и напитки от ЕС за трети страни е бил 15 %.

Въвеждането на географски указания води до повишаване на доходите на фермерите и подпомага издръжката на населението в по-малко облагодетелстваните или отдалечените райони, като стимулира икономиката на селските райони. То също така води до повишаване на пазарната стойност на продуктите на стопанските субекти, като гарантира, че те са разпознаваеми в сравнение с други подобни продукти или храни. Благодарение на въвеждането на географските указания потребителите също така могат да правят по-информиран избор въз основа на ясна информация за специфичните характеристики на продуктите, които купуват.

            ЗНП                                          ЗГУ

Защитено наименование за произход (ЗНП) / Защитено географско указание (ЗГУ)

За повече информация

Информация за географските указания и традиционните специалитети

DOOR — База данни за защитените селскостопански продукти

E-BACCHUS — база данни за защитените вина

В социалните медии: #EU_GI

IP/16/2172

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar