Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Dogovor Evropske komisije in Združenih držav Amerike o novem okviru za čezatlantski pretok podatkov: zaščita zasebnosti med EU in ZDA

Strasbourg, 2. februarja 2016

Evropska komisija in Združene države Amerike so se dogovorile o novem okviru za čezatlantski pretok podatkov: zaščita zasebnosti med EU in ZDA.

Kolegij komisarjev je danes odobril dosežen politični dogovor ter podpredsednika Andrusa Ansipa in komisarko Věro Jourovo pooblastil za pripravo ukrepov, potrebnih za vzpostavitev nove ureditve. Ta novi okvir bo varoval temeljne pravice Evropejcev pri prenosih njihovih podatkov v ZDA, podjetjem pa zagotovil pravno varnost.

Zaščita zasebnosti med EU in ZDA (EU-US Privacy Shield) odraža zahteve iz sodbe Sodišča EU z dne 6. oktobra 2015, s katero je bil prejšnji okvir varnega pristana (Safe Harbour) razveljavljen. Nova ureditev bo družbam v ZDA naložila večje obveznosti glede varstva osebnih podatkov Evropejcev ter zagotovila strožje spremljanje in izvrševanje s strani Ministrstva za trgovino ZDA in zvezne komisije ZDA za trgovino (Federal Trade Commission), med drugim z okrepljenim sodelovanjem z evropskimi organi za varstvo podatkov. Novi dogovor vsebuje obveznost ZDA, da se možnosti dostopa javnih organov do osebnih podatkov, prenesenih v okviru nove ureditve, v skladu z zakonodajo ZDA podvržejo jasnim pogojem, omejitvam in nadzoru, da se prepreči vsesplošen dostop. Evropejci bodo vse poizvedbe ali pritožbe v zvezi s tem lahko vložili pri posebnem novem varuhu človekovih pravic.

Podpredsednik Andrus Ansip je izjavil: „Z ZDA smo se dogovorili o novem trdnem okviru za pretok podatkov. Naši državljani so lahko prepričani, da so njihovi osebni podatki povsem varni. Naša podjetja, zlasti najmanjša, uživajo pravno varnost, ki jo potrebujejo za razvoj svojih dejavnosti na drugi strani Atlantika. Za zagotovitev, da nova ureditev daje želene rezultate, jo moramo preverjati in pozorno spremljati. Današnja odločitev prispeva k vzpostavitvi enotnega digitalnega trga v EU kot zanesljivega in dinamičnega spletnega okolja, poleg tega pa krepi naše tesno partnerstvo z ZDA. Potrudili se bomo, da bo dogovor čim prej uresničen.“

Komisarka Věra Jourová je dejala: „Nova zaščita zasebnosti med EU in ZDA bo varovala temeljne pravice Evropejcev pri prenosih njihovih osebnih podatkov podjetjem v ZDA. Prvič doslej so Združene države Amerike dale Evropski uniji zavezujoča zagotovila, da bodo za dostop javnih organov za namene nacionalne varnosti veljale jasne omejitve, zaščitni ukrepi in nadzorni mehanizmi. Prav tako bodo državljanom EU na tem področju prvič na voljo mehanizmi pravnega varstva.ZDA so v okviru pogajanj zagotovile, da ne izvajajo množičnega ali neselektivnega nadzora nad Evropejci. Vzpostavili smo letni skupni pregled, da bomo lahko pozorno spremljali izvajanje teh zavez.“

Nova ureditev bo vključevala naslednje elemente:

  • Stroge obveznosti za podjetja, ki obdelujejo osebne podatke Evropejcev, in dosledno izvrševanje: Ameriška podjetja, ki želijo uvoziti osebne podatke iz Evrope, bodo morala prevzeti stroge obveznosti glede obdelave osebnih podatkov in zagotavljanja pravic posameznikov. Ministrstvo za trgovino bo spremljalo, ali podjetja objavljajo svoje zaveze, njihovo izvrševanje pa bo tako v skladu z zakonodajo ZDA nadzirala zvezna komisija ZDA za trgovino. Poleg tega se mora vsako podjetje, ki obdeluje podatke o človeških virih iz Evrope, zavezati, da bo spoštovalo odločitve evropskih organov za varstvo podatkov.
  • Jasni zaščitni ukrepi in obveznosti glede preglednosti za dostop vlade ZDA: Prvič doslej so ZDA dale EU pisna zagotovila, da bodo za dostop javnih organov za namene kazenskega pregona in nacionalne varnosti veljale jasne omejitve, zaščitni ukrepi in nadzorni mehanizmi. Te izjeme so dopustne samo, kolikor je potrebno in sorazmerno. ZDA so izključile možnost neselektivnega množičnega nadzora osebnih podatkov, prenesenih v ZDA v okviru nove ureditve. Za redno spremljanje delovanja ureditve se bo izvajal letni skupni pregled, ki bo vključeval tudi vprašanje dostopa za namene nacionalne varnosti. Pregled bosta izvajala Evropska komisija in Ministrstvo za trgovino ZDA, ki bosta povabila nacionalne obveščevalne strokovnjake iz ameriških in evropskih organov za varstvo podatkov.
  • Učinkovito varstvo pravic državljanov EU z različnimi možnostmi pravnega varstva: Vsak državljan, ki meni, da so bili njegovi podatki v okviru nove ureditve zlorabljeni, bo imel različne možnosti pravnega varstva. Podjetja morajo na pritožbe odgovoriti v določenem roku. Evropski organi za varstvo podatkov lahko pritožbe posredujejo Ministrstvu za trgovino ZDA in zvezni komisiji ZDA za trgovino. Poleg tega bo alternativno reševanje sporov brezplačno. Za obravnavanje pritožb v zvezi z možnim dostopom nacionalnih obveščevalnih organov bo ustanovljen nov varuh človekovih pravic.

Naslednji koraki

Kolegij je danes pooblastil podpredsednika Andrusa Ansipa in komisarko Věro Jourovo, da v prihodnjih tednih pripravita osnutek „sklepa o ustreznosti“, ki bi ga nato kolegij lahko sprejel po prejetju mnenja delovne skupine iz člena 29 in po posvetovanju z odborom, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic. ZDA bodo medtem izvedle potrebne priprave za vzpostavitev novega okvira in mehanizmov spremljanja ter ustanovitev novega varuha človekovih pravic.

Ozadje

Sodišče EU je 6. oktobra v zadevi Schrems razglasilo, da je odločba Komisije o varnem pristanu neveljavna. V sodbi je pritrdilo nameri Komisije, ki jo je izkazovala od novembra 2013, da pregleda ureditev varnega pristana in tako v praksi zagotovi varstvo podatkov na ravni, ki jo zahteva pravo EU.

Podpredsednik Andrus Ansip, komisar Günther Oettinger in komisarka Věra Jourová so se 15. oktobra srečali s predstavniki podjetij in gospodarstva, ki so zahtevali jasno in enotno razlago sodbe ter več jasnosti glede instrumentov, ki bi jih lahko uporabili za prenos podatkov.

16. oktobra je 28 nacionalnih organov za varstvo podatkov (delovna skupina iz člena 29) izdalo izjavo o posledicah sodbe.

Komisija je 6. novembra izdala smernice za podjetja o možnostih čezatlantskih prenosov podatkov po sodbi do vzpostavitve novega okvira.

Kolegij komisarjev je 2. decembra razpravljal o napredku pogajanj. Komisarka Věra Jourová je prejela mandat za nadaljevanje pogajanj z ZDA o prenovljenem in varnem okviru.

 

IP/16/216

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar