Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia Europeană și SUA convin asupra noului cadru pentru fluxurile transatlantice de date: scutul UE-SUA privind protecția vieții private

Strasbourg, 2 februarie 2016

Comisia Europeană și Statele Unite au convenit asupra unui nou cadru pentru fluxurile transatlantice de date: scutul UE-SUA privind protecția vieții private

Astăzi, Colegiul comisarilor a aprobat acordul politic la care s-a ajuns și i-a însărcinat pe vicepreședintele Ansip și pe comisarul Jourová să pregătească măsurile necesare pentru a pune în aplicare noul mecanism. Acest nou cadru va proteja drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni atunci când datele lor sunt transferate către SUA și va garanta securitatea juridică pentru întreprinderi.

Scutul UE-SUA privind protecția vieții private reflectă cerințele stabilite de Curtea Europeană de Justiție în hotărârea sa din 6 octombrie 2015, care a declarat nul vechiul cadru privind sfera de siguranță. Noul mecanism prevede impunerea asupra întreprinderilor din SUA de obligații mai puternice pentru a proteja datele cu caracter personal ale europenilor, precum și o mai bună monitorizare și punere în aplicare a acestuia de către Departamentul Comerțului al SUA și Comisia Federală pentru Comerț (FTC), inclusiv printr-o cooperare sporită cu autoritățile europene de protecție a datelor. Noul mecanism include angajamente din partea SUA potrivit cărora posibilitățile prevăzute de legislația SUA privind accesul autorităților publice la date cu caracter personal transferate în temeiul noului mecanism vor face obiectul unor condiții, limitări și supravegheri clare, prevenindu-se accesul generalizat. Europenii vor avea posibilitatea de a înainta eventuale cereri sau plângeri în acest context, pe lângă un nou Ombudsman specific.

Vicepreședintele Ansip a declarat: „Am convenit cu SUA asupra unui nou cadru solid pentru fluxurile de date. Cetățenii noștri pot fi siguri că datele lor cu caracter personal sunt pe deplin protejate. Întreprinderile noastre, în special cele mai mici, au certitudinea juridică necesară pentru a-și dezvolta activitățile peste Atlantic. Avem datoria de a verifica și vom monitoriza atent noul mecanism, pentru a ne asigura că acesta îndeplinește obiectivele enunțate. Decizia de astăzi ne ajută să construim o piață unică digitală în UE, un mediu on-line dinamic și fiabil; mai mult, această decizie contribuie la consolidarea parteneriatului nostru strâns cu SUA. Urmează să luăm toate măsurile necesare pentru a o pune în practică cât mai curând posibil.”

Comisarul Jourová a declarat: „Noul scut UE-SUA privind protecția vieții private va proteja drepturile fundamentale ale europenilor atunci când datele lor cu caracter personal sunt transferate către întreprinderi americane. Pentru prima dată, Statele Unite au oferit UE garanții ferme cu privire la faptul că accesul autorităților publice în scopuri de securitate națională va fi supus unor limitări, condiții și mecanisme de supraveghere clare. Tot pentru prima dată, cetățenii UE vor beneficia de căi de atac în acest domeniu.În contextul negocierilor pentru prezentul acord, Statele Unite au asigurat că acesta nu are drept efect o supraveghere în masă sau nediferențiată a europenilor. Am stabilit o evaluare anuală comună pentru a monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a acestor angajamente”.

Noul mecanism va include următoarele elemente:

  • obligații stricte pentru întreprinderile care prelucrează datele cu caracter personal ale europenilor și măsuri ferme privind asigurarea respectării prevederilor: întreprinderile din SUA care doresc să importe date cu caracter personal din Europa vor trebui să își asume obligații solide privind modul în care sunt prelucrate acestea și măsura în care sunt garantate drepturile individuale. Departamentul Comerțului va monitoriza dacă întreprinderile își publică angajamentele, ceea ce le face executorii în baza legislației americane, iar Comisia Federală pentru Comerț a SUA are competența de a asigura respectarea lor. În plus, orice întreprindere care manipulează date privind resursele umane din Europa trebuie să se angajeze să respecte deciziile autorităților pentru protecția datelor (APD) din UE;
  • garanții clare și obligații de transparență privind accesul guvernului SUA: pentru prima dată, Statele Unite au oferit UE garanții în scris cu privire la faptul că accesul autorităților publice responsabile cu respectarea legii și cu securitatea națională va fi supus unor limitări, condiții și mecanisme de supraveghere clare. Aceste excepții trebuie utilizate numai în măsura în care sunt necesare și proporționale. Statele Unite au exclus orice supraveghere nediferențiată în masă privind datele cu caracter personal transferate către SUA, în temeiul noului mecanism. Pentru a monitoriza în mod regulat funcționarea mecanismului, se va efectua o evaluare anuală comună, care va include și problematica accesului din motive legate de securitatea națională. Comisia Europeană și Departamentul de Comerț al SUA vor efectua evaluarea, la care vor invita experți naționali în domeniul informațiilor din cadrul autorităților americane și europene pentru protecția datelor;
  • protecția efectivă a drepturilor cetățenilor UE, care dispun de diverse căi de atac:orice cetățean care consideră că datele sale cu caracter personal au fost utilizate în mod necorespunzător în baza noului mecanism va dispune de mai multe căi de atac. Întreprinderile vor trebui să respecte anumite termene pentru a răspunde la plângeri. APD-urile europene pot transfera plângerile către Departamentul Comerțului și Comisia Federală pentru Comerț. În plus, soluționarea alternativă a litigiilor va fi gratuită. Va fi creat un nou Ombudsman care se va ocupa de plângerile referitoare la un eventual acces al autorităților naționale de informații.

Etapele următoare

Colegiul i-a mandatat astăzi pe vicepreședintele Ansip și pe comisarul Jourová să pregătească în săptămânile următoare un proiect de decizie privind caracterul adecvat, care ar putea fi apoi adoptat de Colegiu după obținerea avizului Grupului de lucru „articolul 29” și după consultarea unui comitet format din reprezentanți ai statelor membre. Între timp, Statele Unite vor lua măsurile necesare pentru a institui noul cadru, mecanismele de monitorizare și noul Ombudsman.

Context

La 6 octombrie, Curtea de Justiție a invalidat, în cauza Schrems, Decizia Comisiei privind mecanismul referitor la sfera de siguranță. Hotărârea a confirmat abordarea Comisiei adoptată în noiembrie 2013 vizând revizuirea mecanismului privind sfera de siguranță, pentru a asigura în practică un nivel suficient de protecție a datelor impus de legislația UE.

La 15 octombrie, vicepreședintele Ansip, comisarul Oettinger și comisarul Jourová s-au întâlnit cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai sectorului industriei, care au solicitat o interpretare clară și consecventă a hotărârii, precum și clarificarea instrumentelor pe care le pot utiliza pentru a transfera date.

La 16 octombrie, cele 28 de autorități naționale pentru protecția datelor (Grupul de lucru „articolul 29”) au făcut publică o declarație privind consecințele hotărârii.

La 6 noiembrie, Comisia a publicat orientări pentru întreprinderi cu privire la transferurile transatlantice de date, ca urmare a hotărârii, până la punerea în aplicare a unui nou cadru.

La 2 decembrie, Colegiul comisarilor a discutat despre evoluția negocierilor. Comisarul Jourová a primit mandatul de a continua negocierile cu SUA privind un cadru reînnoit și sigur.

 

 

IP/16/216

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar