Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská komise a Spojené státy se dohodly na novém rámci pro přenos údajů přes Atlantik: štít mezi EU a USA pro ochranu osobních údajů (Privacy Shield)

Štrasburk 2. února 2016

Evropská komise a Spojené státy se dohodly na novém rámci pro přenos údajů přes Atlantik: štít pro ochranu osobních údajů (Privacy Shield) mezi EU a USA

Sbor komisařů dnes schválil tuto politickou dohodu a pověřil místopředsedu Ansipa a komisařku Jourovou přípravou nezbytných opatření k zavedení nového režimu. Tento nový rámec bude chránit základní práva Evropanů v případech, kdy jsou jejich údaje předávány do Spojených států, a zároveň zajistí právní jistotu pro podniky.

Štít mezi EU a USA pro ochranu osobních údajů splňuje požadavky, které stanovil Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí ze dne 6. října 2015, jímž byl prohlášen za neplatný starý rámec „bezpečný přístav“ (Safe Harbour). Nová dohoda zpřísní povinnosti společností v USA, pokud jde o ochranu osobních údajů Evropanů, a zajistí důslednější kontrolu a dohled ze strany ministerstva obchodu USA a Federální obchodní komise (FTC), mimo jiné prostřednictvím intenzivnější spolupráce s evropskými orgány pro ochranu údajů. V rámci této nové dohody se USA mimo jiné zavazují k tomu, že veřejné orgány budou moci přistupovat k osobním údajům předávaným v novém režimu pouze při dodržení jasných podmínek a omezení a pod dohledem, aby se zabránilo obecnějšímu přístupu. Evropané budou mít možnost obracet se v této souvislosti s dotazy a stížnostmi na nového, zvlášť určeného veřejného ochránce práv.

Místopředseda Ansip prohlásil: „Dohodli jsme se s USA na novém přísnějším rámci pro přenos údajů. Naši lidé si mohou být jisti, že jejich osobní údaje budou plně chráněny. Naše podniky, zejména ty nejmenší, získají veškerou právní jistotu, kterou potřebují pro rozvoj svých činností za Atlantikem. Máme povinnost fungování nového systému kontrolovat a dbát na to, aby přinášel kýžené výsledky. Dnešní rozhodnutí nám pomůže vybudovat jednotný digitální trh v EU, důvěryhodné a dynamické online prostředí, a kromě toho dále posiluje naše úzké partnerství s USA. Nyní budeme usilovat o to, abychom nový rámec co nejdříve zavedli.“

Komisařka Jourová doplnila: „Nový štít mezi EU a USA pro ochranu osobních údajů bude chránit základní práva občanů v případech, kdy jsou jejich údaje předávány společnostem v USA. Je to poprvé, co Spojené státy poskytly EU závazná ujištění, že přístup veřejných orgánů k údajům pro účely národní bezpečnosti bude podléhat jasným omezením, ochranným opatřením a mechanismům dohledu. Je to rovněž historicky poprvé, co budou moci občané EU v této oblasti využívat mechanismy nápravy.USA nás v rámci jednání o této dohodě ujistily, že neprovádí žádné hromadné či plošné sledování evropských občanů. Zavedli jsme společný roční přezkum za účelem důkladné kontroly plnění těchto závazků.“

Nová dohoda bude obsahovat tyto prvky:

  • Přísné podmínky pro společnosti zpracovávající osobní údaje Evropanů a důsledná kontrola: americké společnosti, které chtějí získávat osobní údaje z Evropy, se budou muset podřídit přísným podmínkám, které se vztahují na jejich zpracovávání a na ochranu osobních práv. Ministerstvo obchodu dohlédne na to, aby společnosti své závazky zveřejnily, což je podle práva USA činí vymahatelnými Federální obchodní komisí. Kromě toho se každá společnost zpracovávající osobní údaje z Evropy musí zavázat k dodržování rozhodnutí evropských orgánů pro ochranu údajů.
  • Jasné záruky a povinnosti týkající se transparentnosti, pokud jde o přístup vlády USA k údajům: Je to poprvé, co Spojené státy poskytly EU písemné záruky, že přístup veřejných orgánů k údajům za účelem prosazování práva a národní bezpečnosti bude podléhat jasným omezením, ochranným opatřením a mechanismům dohledu. Takové výjimky lze uplatnit pouze v nezbytném a přiměřeném rozsahu. USA vyloučily plošné a hromadné sledování osobních údajů, jež budou do USA v rámci nového režimu předávány. Pravidelnou kontrolu toho, jak nový režim funguje, umožní společní roční přezkum, který se rovněž zaměří na otázku přístupu pro účely národní bezpečnosti. Přezkum bude provádět Evropská komise a ministerstvo obchodu Spojených států a přizvou k němu národní zpravodajské služby USA a evropské orgány pro ochranu údajů.
  • Účinná ochrana práv občanů EU s několika možnostmi nápravy: Každý občan, který se domnívá, že byly jeho údaje v rámci nového režimu zneužity, bude mít k dispozici několik možností nápravy. Společnosti musí stížnosti vyřídit v dané lhůtě. Evropské orgány pro ochranu údajů mohou stížnosti předat ministerstvu obchodu Spojených států a Federální obchodní komisi. Alternativní řešení sporů bude navíc bezplatné. Pro stížnosti týkající se možného přístupu ze strany národních zpravodajských orgánů bude vytvořen nový post veřejného ochránce práv.

Další kroky

Sbor dnes pověřil místopředsedu Ansipa a komisařku Jourovou tím, aby v nadcházejících týdnech připravili návrh „rozhodnutí o přiměřenosti“, který by mohl sbor následně přijmout, po obdržení stanoviska pracovní skupiny zřízené podle článku 29 a po konzultaci s výborem složeným ze zástupců členských států. USA mezitím provedou nezbytné přípravy pro zavedení nového rámce, monitorovacích mechanismů a funkce nového veřejného ochránce práv.

Souvislosti

Evropský soudní dvůr dne 6. října 2015 ve svém rozsudku ve věci Schrems prohlásil rozhodnutí Komise o dohodě „bezpečný přístav“ za neplatné. Rozsudek potvrdil přístup, který Komise zastávala od listopadu 2013, že je nezbytné přezkoumat rozhodnutí o bezpečném přístavu, aby se v praxi zajistila dostatečná úroveň ochrany údajů, jak ji vyžadují právní předpisy EU.

Dne 15. října se místopředseda Ansip, komisař Oettinger a komisařka Jourová sešli se zástupci obchodu a průmyslu, kteří požádali o jasný a jednotný výklad rozsudku a o jednoznačné informace, pokud jde o nástroje, které mohou k přenosu údajů využívat.

Dne 16. října vydalo 28 vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů (pracovní skupina zřízená podle článku 29) prohlášení o důsledcích rozsudku.

Dne 6. listopadu vydala Komise pokyny pro společnosti týkající se možností předávání údajů přes Atlantik na základě výše uvedeného rozsudku, dokud nebude zaveden nový rámec.

Dne 2. prosince projednal sbor komisařů vývoj jednání. Komisařka Jourová obdržela mandát k zahájení jednání s USA o novém bezpečném rámci.

 

IP/16/216

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar