Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija predstavila znanstvene kriterije za utvrđivanje endokrinih disruptora u području pesticida i biocida

Bruxelles, 15. lipnja 2016.

Europska komisija danas je predstavila kriterije za utvrđivanje endokrinih disruptora u području sredstava za zaštitu bilja i biocida.

Komisija je Vijeću i Europskom parlamentu predložila donošenje odlučnog znanstveno utemeljenog pristupa za utvrđivanje endokrinih disruptora i potvrđivanje definicije Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Endokrini disruptori prirodne su i kemijske tvari koje mogu mijenjati funkcije hormonskog sustava te tako negativno utjecati na ljude ili životinje. Europska komisija danas je predstavila dva nacrta zakonodavnih akata sa znanstvenim kriterijima kojima će se omogućiti preciznije utvrđivanje kemijskih tvari koje su endokrini disruptori u području sredstava za zaštitu bilja i biocida.

Današnji paket obuhvaća:

Komunikaciju u kojoj se daje pregled znanstvenog i regulatornog konteksta

Izvješće o procjeni učinka u kojem se predstavlja stanje u znanosti u pogledu različitih kriterija za utvrđivanje endokrinih disruptora te navode informacije o mogućim posljedicama

– te dva nacrta zakonodavnih akata – jedan u okviru zakonodavstva o biocidnim proizvodima, a drugi u okviru zakonodavstva o sredstvima za zaštitu bilja – u kojima se definiraju kriteriji za utvrđivanje endokrinih disruptora.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: „Endokrini disruptori mogu ozbiljno utjecati na zdravlje i okoliš, a iako su mnoge tvari koje ih sadržavaju već zabranjene u skladu s postojećim zakonodavstvom o pesticidima i biocidima već zabranjene, i dalje moramo biti oprezni.Komisija je posvećena osiguravanju najviše razine zaštite zdravlja ljudi i okoliša i zato danas predstavljamo stroge znanstveno utemeljene kriterije za endokrine disruptore čime će regulatorni sustav EU-a biti prvi na svijetu koji će takve znanstvene kriterije utvrditi u zakonodavstvu.”

Jyrki Katainen, potpredsjednik Komisije za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: Danas predstavljeni znanstveni kriteriji za endokrine disruptore pridonijet će postizanju cilja što manje izloženosti endokrinim disruptorima te osiguravanju pravne sigurnosti. U današnjoj Komunikaciji navode se pitanja koja smo razmatrali u tom procesu, definira se što je relevantno pri utvrđivanju znanstvenih kriterija te pojašnjavaju posljedice utvrđivanja tih kriterija – za dva izravno obuhvaćena zakonodavna akta te za druge dijelove regulatornog okvira i mjera EU-a.

Povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane Vytenis Andriukaitis izjavio je: Znanstvenim kriterijima koje Komisija danas predstavlja osigurava se održavanje visoke razine zaštite zdravlja ljudi i okoliša utvrđene našim zakonodavstvom o sredstvima za zaštitu bilja i biocidnim proizvodima. Zakonodavstvo o sredstvima za zaštitu bilja i biocidima među najstrožim je na svijetu zbog svojeg sustava prethodnih odobrenja, opsežnih zahtjeva za podatke i pristupa u odlučivanju koji se temelji na opasnosti. Danas je Komisija pojačala svoju predanost zaštiti zdravlja ljudi u Europskoj uniji.

Znanstveni kriteriji koje je Komisija danas odobrila temelje se na definiciji endokrinog disruptora Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), o kojoj postoji opći konsenzus.

WHO definira endokrini disruptor kao „egzogenu tvar ili smjesu koja mijenja funkcije endokrinog sustava i time dovodi do štetnih učinaka na zdravlje zdravog organizma, njegova potomstva ili (pod)populacija.” (*)  

U danas prihvaćenim kriterijima navodi se i način na koji bi se utvrđivanje endokrinih disruptora trebalo provoditi:

– koristeći se svim relevantnim znanstvenim dokazima

– uporabom pristupa težine dokaza

– primjenom detaljnog sustavnog preispitivanja.

U Komunikaciji Komisije koja je priložena dvama aktima pruža sepregled složenog znanstvenog i regulatornog konteksta povezanog s endokrinim disruptorima te se opisuje način na koji se tijekom proteklih godina povećavao znanstveni konsenzus u pogledu njihove definicije. Sve je to Komisija uzela u obzir pri donošenju odluke. U širem kontekstu Komunikacijom se utvrđuje niz mjera u okviru kojih će Komisija povećati svoje napore kako bi se izloženost endokrinim disruptorima kratkoročno (istraživanja i međunarodna suradnja), srednjoročno (metode ispitivanja) i dugoročno (propisi) svela na najmanju moguću razinu.

Kako bi se omogućilo brzo poduzimanje mjera, Komisija je danas od Europske agencije za sigurnost hrane i Europske agencije za kemikalije zatražila da počnu provjeravati mogu li se pojedinačne odobrene tvari za koje postoje naznake da su endokrini disruptori na temelju kriterija u danas predstavljenim nacrtima tekstova definirati kao endokrini disruptori. Time će se osigurati da dvije regulatorne agencije budu spremne za primjenu kriterija koje je danas predstavila Komisija u skladu s primjenjivim regulatornim postupcima kad ti kriteriji stupe na snagu.

Komisija treba donijeti dva nacrta zakonodavnih akata koji sadržavaju kriterije u skladu s odgovarajućim postupcima. U kontekstu Uredbe o sredstvima za zaštitu bilja države članice glasat će o nacrtu zakonodavnog teksta kojim se utvrđuju kriteriji. U kontekstu Uredbe o biocidnim proizvodima, prije nego što Komisija donese nacrt mjere o njemu će se raspravljati u okviru stručne skupine država članica.

U obje su mjere uključeni Europski parlament i Vijeće. Radi osiguravanja usklađenosti između dvaju akata Komisija će oba teksta istovremeno predstaviti Europskom parlamentu i Vijeću kako bi oni mogli obaviti svoje zadaće.

Kako bi se uzele u obzir najnovije znanstvene spoznaje, Komisija u okviru propisa o sredstvima za zaštitu bilja predlaže i prilagodbu razloga za moguća odstupanja. Zadržat će se pristup temeljen na opasnosti iz Uredbe o pesticidima, što znači da će se tvari zabranjivati na temelju opasnosti ne uzimajući u obzir izloženost. Međutim, razlozi za moguća odstupanja prilagođeni su tako da se temelje na znanstvenim spoznajama i da se na najbolji način upotrijebe dostupni znanstveni dokazi, uključujući informacije povezane s izloženošću i rizikom.

Kontekst

Kemijske tvari koje su endokrini disruptori jesu tvari koje mijenjaju funkcije hormonskog sustava te tako negativno utječu na ljude ili životinje. S obzirom na to da se znanstvena osviještenost u pogledu endokrinih disruptora povećavala, Komisija je 1999. na to odgovorila s pomoću „Strategije za endokrine disruptore”.

Endokrini poremećaji često se u zakonodavstvu EU-a o kemikalijama razmatraju zasebno (sredstva za zaštitu bilja, biocidni proizvodi, REACH, zakonodavstvo o kvaliteti vode) ili s obzirom na opću metodologiju procjene rizika, a time se osigurava visoka razina zaštite potrošača i okoliša.

Zbog svojih štetnih učinaka mnoge su kemikalije koje se upotrebljavaju u sredstvima za zaštitu bilja ili biocidnim proizvodima već zabranjene. To dokazuje predanost EU-a u zaštiti građana od rizika koje izazivaju kemijske tvari koje nisu sigurne.

Dodatne informacije

Najčešća pitanja: endokrini disruptori

 

Definicija endokrinog disruptora koju je 2002. utvrdio Međunarodni program za sigurnost kemikalija, zajednički program različitih agencija UN-a, uključujući Svjetsku zdravstvenu organizaciju.   [Ažurirano: 20.6.2016. u 11:00]

IP/16/2152

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar