Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Slutligt antagande av de nya bestämmelserna för att minska krånglet kring medborgarnas offentliga handlingar

Bryssel den 9 juni 2016

Europaparlamentet antar i dag kommissionens förslag till förordning för att sänka kostnaderna och minska krånglet för medborgare som behöver lämna in ett offentligt dokument i ett annat EU-land.

I dag måste medborgare som är bosatta i eller flyttar till ett annat EU-land ha en stämpel som styrker att deras offentliga handling (t.ex. ett födelseattest, vigselbevis eller dödsattest) är äkta. Enligt den nya förordningen kommer stämpeln och de byråkratiska förfarandena inte längre att krävas när man lämnar in offentliga handlingar från ett EU-land till myndigheterna i ett annat EU-land.

Förordningen behandlar endast frågan om de offentliga handlingarnas äkthet, så EU-länderna kommer att fortsätta att tillämpa sina nationella bestämmelser när det gäller erkännande av innehåll och giltigheten för offentliga handlingar som utfärdats i ett annat EU-land.

– Vi har goda nyheter för alla som flyttar till ett annat EU-land för att t.ex. studera eller arbeta, säger Věra Jourová, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor. EU-medborgare behöver ofta genomgå dyra och tidskrävande byråkratiska förfaranden för att lämna in ett offentligt dokument för att gifta sig eller få ett jobb i det land där de bor. I dag avskaffar vi det här byråkratiska krånglet och gör det enklare för människor att flytta inom EU.

Den nya förordningen kommer att avskaffa flera byråkratiska förfaranden:

  • Offentliga handlingar (t.ex. födelseattest, vigselbevis eller utdrag ur kriminalregistret) som utfärdats i ett EU-land måste godtas som giltiga i ett annat EU-land utan att det behövs någon stämpel som intygar äktheten.
  • Förordningen avskaffar också medborgarnas skyldighet att alltid tillhandahålla en vidimerad kopia och en bestyrkt översättning av sina offentliga handlingar. Medborgarna kommer att kunna använda ett flerspråkigt standardformulär som finns på alla EU-språk, och bifoga det som översättningsstöd till de offentliga handlingarna för att undvika översättningskraven.
  • Förordningen omfattar skydd mot bedrägerier: Om en mottagande myndighet hyser rimlig tvivel om äktheten i en offentlig handling kommer den att kunna kontrollera dess äkthet hos den utfärdande myndigheten i det andra EU-landet med hjälp av den befintlig IMI-plattformen (informationssystemet för den inre marknaden).

Nästa steg: EU-länderna har två och ett halvt år på sig från förordningens ikraftträdande för att anta alla bestämmelser som krävs för att förordningen ska kunna tillämpas vid utgången av perioden.

Bakgrund:

Omkring 13 miljoner EU-medborgare lever i ett annat EU-land. Enligt en Eurobarometer-undersökning från oktober 2010 anser 73 % av EU:s invånare att man borde vidta åtgärder för att förbättra rörligheten för officiella handlingar mellan EU-länderna. Medborgarna klagar ofta på att det är krångligt och dyrt att få en offentlig handling som är utfärdad i ett EU-land godkänd som giltig i ett annat EU-land. Dessa tidsödande formaliteter är överdrivna och onödiga och hindrar medborgarna från att utöva sina rättigheter enligt fördragen.

BILAGA

Förordningen omfattar offentliga handlingar som rör

- födelse,

- att en person är i livet,

- dödsfall,

- namn,

- äktenskap, inbegripet behörighet att ingå äktenskap och civilstånd,

- skilsmässa, hemskillnad och annullering av äktenskap,

- registrerat partnerskap, inbegripet behörighet att ingå registrerat partnerskap och status som varande i registrerat partnerskap,

- upplösning av registrerat partnerskap, hemskillnad eller annullering av registrerat partnerskap,

- föräldraskap,

- adoption,

- hemvist och/eller bostadsort,

- medborgarskap,

- avsaknad av noteringar i kriminalregister, och

- rösträtt och valbarhet i kommunalval och till Europaparlamentet.

Genom förordningen införs flerspråkiga standardformulär som översättningsstöd när det gäller offentliga handlingar avseende:

- födelse,

- att en person är i livet,

- dödsfall,

- äktenskap (inbegripet behörighet att ingå äktenskap och civilstånd),

- registrerat partnerskap (inbegripet behörighet att ingå registrerat partnerskap och status som varande i registrerat partnerskap),

- hemvist och/eller bostadsort, och

- avsaknad av noteringar i kriminalregistret.

Mer information

Förordningen om offentliga handlingar kommer att finnas tillgänglig om några dagar, så fort den undertecknats av medlagstiftarna.

Faktablad

GD Rättsliga frågors webbplats om offentliga handlingar

 

IP/16/2092

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar