Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Adoptarea finală a noilor norme pentru reducerea birocrației privind documentele oficiale ale cetățenilor

Bruxelles, 9 iunie 2016

Astăzi, Parlamentul European a adoptat regulamentul propus de Comisie privind reducerea cheltuielilor și a formalităților pentru cetățenii care trebuie să prezinte un document oficial într-o altă țară din UE.

În prezent, cetățenii care se mută sau locuiesc în altă țară din UE trebuie să obțină o ștampilă pentru a demonstra că documentele lor oficiale (cum ar fi, certificate de naștere, căsătorie sau deces) sunt autentice. În temeiul noului regulament, această ștampilă și procedurile birocratice legate de obținerea sa nu vor mai fi necesare atunci când se prezintă autorităților dintr-o țară a UE documente oficiale emise într-un alt stat membru.

Regulamentul se referă numai la autenticitatea documentelor oficiale, prin urmare statele membre vor continua să aplice normele lor naționale privind recunoașterea conținutului și a efectelor unui document oficial eliberat într-un alt stat membru al Uniunii.

Avem vești bune pentru persoanele care se mută într-o altă țară din UE, de exemplu pentru a studia sau pentru a munci ”, a declarat Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen. „Acești cetățeni sunt adesea nevoiți să parcurgă proceduri birocratice costisitoare și care necesită mult timp pentru a putea prezenta un document oficial necesar în vederea căsătoriei sau obținerii unui loc de muncă în țara în care trăiesc. Astăzi, punem capăt acestei birocrații pentru a ajuta cetățenii să se deplaseze cu ușurință pe întreg teritoriul Uniunii Europene.”

Noul regulament va anula o serie de proceduri birocratice:

  • documentele oficiale (de exemplu, certificatele de naștere, de căsătorie sau de atestare a absenței cazierului judiciar) emise într-un stat membru trebuie acceptate ca fiind autentice într-un alt stat membru, fără să fie necesară o ștampilă de atestare a autenticității (și anume apostila);
  • regulamentul suprimă, de asemenea, obligația ca cetățenii să furnizeze în toate cazurile o copie certificată și o traducere autorizată a documentelor oficiale ale acestora. Cetățenii pot utiliza, de asemenea, un formular standard multilingv, disponibil în toate limbile oficiale ale UE, care va putea fi prezentat ca instrument ajutător pentru traducere care însoțește documentele oficiale pentru a evita cerințele de traducere;
  • regulamentul stabilește garanții împotriva fraudei: în cazul în care o autoritate destinatară are îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea unui document oficial, va putea verifica autenticitatea acestuia cu autoritatea emitentă din cealaltă țară prin intermediul platformei IT existente, Sistemul de informare al pieței interne (IMI).

Următoarele etape: Statele membre au la dispoziție doi ani și jumătate de la data intrării în vigoare a regulamentului pentru a adopta toate măsurile necesare care să permită o bună aplicare a regulamentului la sfârșitul acestei perioade.

Context:

Aproximativ 13 milioane de cetățeni ai UE trăiesc într-o altă țară din UE decât propriul stat membru. Potrivit unui sondaj Eurobarometru, 73 % dintre cetățenii UE sunt de părere că ar trebui luate măsuri pentru a îmbunătăți circulația documentelor oficiale între țările UE. Cetățenii se plâng adesea de birocrație și costurile pe care trebuie să le suporte pentru ca un document oficial eliberat într-un stat membru al Uniunii să fie considerat autentic într-o altă țară a Uniunii. Aceste formalități, care sunt consumatoare de timp, excesive și inutile, îi împiedică pe cetățeni să beneficieze de drepturile înscrise în tratate.

ANEXĂ

Regulamentul se referă la documente oficiale privind:

- nașterea;

- faptul că o persoană este în viață;

- decesul;

- numele;

- căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă;

- divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei;

- parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat;

- desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat;

- filiația;

- adopția;

- domiciliul și/sau reședința;

- cetățenia;

- absența cazierului judiciar;

- dreptul de a vota și de a candida la alegerile locale și la alegerile pentru Parlamentul European.

Regulamentul introduce formulare standard multilingve care pot fi utilizate ca instrumente ajutătoare pentru traducerea documentelor oficiale privind:

- nașterea;

- faptul că o persoană este în viață;

- decesul;

- căsătoria (inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă);

- parteneriatul înregistrat (inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat);

- domiciliul și/sau reședința și

- absența cazierului judiciar.

Informații suplimentare

Regulamentul privind documentele oficiale va fi disponibil în zilele următoare, după semnarea acestuia de către colegiuitori

Fișă informativă

Site-ul web al DG Justiție privind documentele oficiale

 

IP/16/2092

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar