Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Priimtos naujos kovos su biurokratinėmis kliūtimis, kylančiomis pripažįstant viešuosius piliečių dokumentus, taisyklės

Briuselis, 2016 m. birželio 9 d.

Šiandien Europos Parlamentas priėmė Komisijos pasiūlytą reglamentą, kuriuo siekiama iš esmės sumažinti piliečių patiriamas išlaidas ir panaikinti formalumus, kylančius prireikus pateikti viešąjį dokumentą kitoje ES šalyje.

Šiuo metu į kitą ES šalį vykstantys arba joje gyvenantys piliečiai privalo pasirūpinti spaudu, kad įrodytų, jog viešieji dokumentai (pvz., gimimo, santuokos ar mirties liudijimai) yra autentiški. Pagal naująjį reglamentą, pateikiant vienos ES šalies institucijoms kitoje ES šalyje išduotus viešuosius dokumentus, bus galima apsieiti tiek be šio spaudo, tiek be biurokratinių procedūrų jam gauti.

Reglamentas susijęs tik su viešųjų dokumentų autentiškumu, tad valstybės narės galės ir toliau taikyti savo nacionalines taisykles dėl kitoje Sąjungos šalyje išduoto viešojo dokumento turinio ir poveikio pripažinimo.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová sakė: „Tai gera žinia visiems, keliaujantiems į kitą ES šalį, pavyzdžiui, studijuoti, dirbti ar sukurti šeimą. Norintiems susituokti ar įsidarbinti svetur piliečiams dažnai tenka susidurti su brangiomis ir lėtomis biurokratinėmis procedūromis, kai tenka pateikti viešuosius dokumentus. Šiandien tariame „ne“ šiam biurokratizmui ir padedame žmonėms nekliudomai vykti iš vienos Europos Sąjungos vietos į kitą.

Naujuoju reglamentu bus panaikinta ne viena biurokratinė procedūra:

  • ES šalyje išduoti viešieji dokumentai (pvz., gimimo, santuokos ar teistumo) privalo būti pripažinti autentiškais kitoje valstybėje narėje net ir be autentiškumo spaudo, t. y. apostilės;
  • šiuo reglamentu taip pat panaikinama piliečių prievolė visais atvejais pateikti patvirtintą viešųjų dokumentų kopiją ir patvirtintą vertimą. Piliečiai, norintys išvengti vertimo reikalavimo, galės pasinaudoti ir daugiakalbe standartine forma, išversta į visas ES kalbas, ir pateikti ją kaip pagalbinę vertimo priemonę kartu su viešuoju dokumentu;
  • reglamente nustatyta ir apsauga nuo sukčiavimo: jei viešąjį dokumentą priimanti institucija pagrįstai abejoja jo autentiškumu, ji galės tai patikrinti dokumentą išdavusios institucijos šalyje naudodamasi esama IT platforma ar Vidaus rinkos informacine sistema (IMI).

Tolesni veiksmai: per dvejus su puse metų nuo reglamento įsigaliojimo valstybės narės turi priimti visas reikiamas priemones sklandžiam reglamento taikymui užtikrinti pasibaigus šiam laikotarpiui.

Pagrindiniai faktai

Ne gimtojoje ES šalyje gyvena maždaug 13 mln. ES piliečių. „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, 73 proc. ES piliečių mano, kad reikėtų imtis priemonių ir pagerinti viešųjų dokumentų judėjimą iš vienos ES valstybės į kitą. Piliečiai dažnai skundžiasi biurokratizmu ir išlaidomis, kurias jie turi patirti, kad vienoje Sąjungos šalyje išduotas viešasis dokumentas galėtų būti pripažintas autentišku kitoje. Šie formalumai yra pertekliniai, nebūtini, gaišinantys laiką ir trukdantys piliečiams naudotis savo teisėmis pagal Sutartis.

PRIEDAS

Reglamentas taikomas viešiesiems dokumentams dėl:

– gimimo;

– asmens gyvenamosios padėties;

– mirties;

– vardo ir pavardės;

– vedybų, taip pat santuokinio veiksnumo ir civilinės būklės;

– santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) ar santuokos pripažinimo negaliojančia;

– registruotos partnerystės, įskaitant teisę sudaryti registruotą partnerystę, ir registruotos partnerystės padėties;

– registruotos partnerystės nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) ar registruotos partnerystės pripažinimo negaliojančiais;

– tėvystės;

– įvaikinimo;

– nuolatinės gyvenamosios vietos ir (arba) gyvenamosios vietos;

– pilietybės;

– teistumo ir

– teisės balsuoti ir būti kandidatu vietos savivaldos ir Europos Parlamento rinkimuose.

Reglamentu nustatomos daugiakalbės standartinės formos, padėsiančios išversti viešuosius dokumentus dėl:

– gimimo;

– asmens gyvenamosios padėties;

– mirties;

– vedybų, taip pat santuokinio veiksnumo ir civilinės būklės;

– registruotos partnerystės, įskaitant teisę sudaryti registruotą partnerystę, ir registruotos partnerystės padėties;

– nuolatinės gyvenamosios vietos ir (arba) gyvenamosios vietos;

– teistumo.

Daugiau informacijos

Viešųjų dokumentų reglamentas bus paskelbtas artimiausiu metu, kai jį pasirašys teisėkūros institucijos.

Informacijos suvestinė

Teisingumo GD interneto svetainėje pateikiama informacija apie viešuosius dokumentus

 

IP/16/2092

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar