Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Konačno donošenje novih pravila radi smanjenja birokracije kad je riječ o javnim ispravama građana

Bruxelles, 9. lipnja 2016.

Europski parlament danas je donio uredbu, koju je predložila Komisija, kojom se građanima smanjuju troškovi i formalnosti koje trebaju obaviti prilikom podnošenja javne isprave u drugoj državi EU-a.

Građani koji žive u drugoj državi EU-a ili se u nju sele trenutačno moraju pribaviti žig kojim dokazuju vjerodostojnost svojih javnih isprava (npr. rodnog, vjenčanog ili smrtnog lista). U skladu s novom uredbom žig i birokratski postupci koji su njome obuhvaćeni više neće biti potrebni prilikom podnošenja javnih isprava izdanih u jednoj državi EU-a nadležnim tijelima druge države EU-a.

Uredba se odnosi samo na vjerodostojnost javnih isprava. Države članice stoga će i dalje primjenjivati nacionalna pravila o priznavanju sadržaja i učinaka javne isprave izdane u drugoj državi Unije.

Donosimo dobre vijesti za osobe koje se sele u drugu državu EU-a primjerice kako bi ondje studirale ili radile, izjavila je povjerenica za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova Věra Jourová. Ti građani često moraju proći skupe i dugotrajne birokratske postupke podnošenja javne isprave kako bi se vjenčali ili dobili posao u državi u kojoj žive. Danas prekidamo s tom praksom i pomažemo ljudima da se lako kreću unutar Europske unije.

Novom će se uredbom izvan primjene staviti više birokratskih postupaka:

  • država članica mora kao vjerodostojne prihvatiti javne isprave (primjerice, rodni ili vjenčani list ili uvjerenje o nekažnjavanju) izdane u drugoj državi Unije i pritom ih nema potrebe ovjeravati žigom
  • uredbom se osim toga ukida obveza prema kojoj su građani u svim slučajevima morali dostaviti ovjereni preslik i ovjereni prijevod svojih javnih isprava. Kako bi se izbjegli zahtjevi za prevođenjem, građani u tu svrhu svojim javnim ispravama mogu priložiti standardni višejezični obrazac, dostupan na svim jezicima EU-a
  • uredbom se uspostavljaju zaštitne mjere protiv prijevare: ako tijelo koje zaprima zahtjev opravdano dvoji o vjerodostojnosti javne isprave, moći će to na postojećoj IT platformi, Informacijskom sustavu unutarnjeg tržišta odnosno IMI-ju, provjeriti s tijelom u drugoj državi koje je izdalo ispravu.

Daljnji koraci: Države članice u roku od dvije i pol godine od dana stupanja uredbe na snagu moraju donijeti sve potrebne mjere kako bi se ona nakon isteka tog razdoblja bez poteškoća primjenjivala.

Kontekst:

Otprilike 13 milijuna građana EU-a živi u državi EU-a različitoj od svoje matične države. Prema istraživanju Eurobarometra 73 % građana EU-a vjeruje da bi trebalo poduzeti mjere kako bi se poboljšao protok javnih isprava među državama EU-a. Građani se često žale na birokraciju i troškove koji im nastaju kada u državi Unije traže da se javne isprave izdane u drugoj državi Unije priznaju kao vjerodostojne. Sve su te dugotrajne formalnosti suvišne i nepotrebne te su prepreka pravu na slobodno kretanje koje građanima jamče Ugovori.

PRILOG

Uredbom su obuhvaćene javne isprave u sljedećim područjima:

–    rođenje

–  činjenica da je osoba živa

–  smrt

–  ime

–  brak, među ostalim ispunjenje pretpostavki za njegovo sklapanje i bračno stanje

–  rastava, zakonski razvod ili poništaj braka

–  registrirano partnerstvo, među ostalim ispunjenje pretpostavki za njegovo sklapanje i stanje registriranog partnerstva

–  prestanak, zakonski raskid ili poništaj registriranog partnerstva

– roditeljstvo

– posvajanje

– boravište i/ili prebivalište

– državljanstvo

– neosuđivanost i

– pravo na glasanje i isticanje kandidature na lokalnim izborima i izborima za Europski parlament.

Uredbom se uvode standardni višejezični obrasci kao pomoć pri prevođenju javnih isprava koje se odnose na:

–  rođenje

–  činjenicu da je osoba živa

–  smrt

–  brak (među ostalim ispunjenje pretpostavki za sklapanje braka i bračno stanje)

–  registrirano partnerstvo (među ostalim ispunjenje pretpostavki za njegovo sklapanje i stanje registriranog partnerstva)

– boravište i/ili prebivalište i

– neosuđivanost.

Dodatne informacije

Uredba o javnim ispravama – bit će dostupna sljedećih dana nakon što je potpišu suzakonodavci

Informativni članak:

Internetske stranice Glavne uprave za pravosuđe o javnim ispravama

IP/16/2092

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar