Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Predlog Komisije za zagon storitev mobilnega interneta z radijskimi frekvencami visoke kakovosti

Bruselj, 2. februarja 2016

Evropska komisija je danes predstavila predlog za uskladitev rabe 700-megaherčnega pasu za mobilne storitve. Usklajena raba bo za vse Evropejce izboljšala dostop do interneta in prispevala k razvoju čezmejnih uporab.

Radijske frekvence ne poznajo meja: upravljanje spektra je treba bolje uskladiti na ravni EU, da se preprečijo interference in po vsej celini omogoči delovanje inovativnih storitev, kot so povezani avtomobili ali zdravstvena oskrba na daljavo. EU se srečuje tudi s čedalje večjim povpraševanjem po brezžičnem širokopasovnem dostopu. Do leta 2020 pa bo promet mobilnega interneta skoraj osemkrat večji kot danes. Evropska komisija danes ukrepa, da bi ustrezno odgovorila na te izzive. Kot del svoje strategije za vzpostavitev enotnega digitalnega trga predlaga uravnotežen dolgoročen pristop k rabi pasu ultravisokih frekvenc (UHF) 470–790 MHz. Ta pas se danes uporablja predvsem za televizijsko radiodifuzijo. V skladu s predlogom bo do leta 2020 za mobilne storitve na voljo več spektra v 700-megaherčnem pasu (694-790 MHz). Ta pas je idealen za ponudbo visokokakovostnega interneta uporabnikom, pa naj so ti v velikem mestu, majhni oddaljeni vasi ali na avtocesti. Frekvence v območju pod 700 MHz (470–694 MHz) bodo še naprej prednostno na razpolago za avdiovizualne storitve. Ta pristop bo zagotovil, da Evropejci lahko imajo dostop do ustvarjalnih vsebin prek tabličnih računalnikov in pametnih telefonov – kar je v porastu – pa tudi prek klasičnih televizijskih storitev. Današnji predlog je tudi v skladu z najnovejšimi mednarodnimi sporazumi o rabi pasu UHF, vključno s 700-megaherčnim pasom.

Podpredsednik Komisije in komisar za enotni digitalni trg Andrus Ansip je dejal: „Na enotnem digitalnem trgu se 28 različnih pristopov k upravljanju radijskih frekvenc v EU gospodarsko ne splača. Danes prinašamo svoj prvi predlog za boljše usklajevanje spektra v EU. Predlagamo namreč skupni pristop k rabi 700-megaherčnega pasu za mobilne storitve. Ta frekvenčni pas najbolje združuje široko pokritost in velike hitrosti. Vsem Evropejcem bo omogočil vrhunski dostop do interneta, tudi na podeželju, in pripravil pot za 5G, naslednjo generacijo komunikacijskega omrežja. Hkrati zavarujemo nekatere frekvence za avdiovizualni sektor in spodbudimo razvoj tehnologij, ki omogočajo učinkovito uporabo radijskih valov. Spekter je omejen vir: izkoristiti ga moramo čim bolje.“

Komisar za digitalno gospodarstvo in družbo Günther H. Oettinger pa je dejal: „Ne moremo imeti mobilnega interneta visoke kakovosti za vse in vsakega, če nimamo sodobne infrastrukture in sodobnih pravil. S tem predlogom dokazujemo, da lahko imamo oboje: močan avdiovizualni sektor in spekter, ki ga bomo potrebovali za 5G. 700-megaherčni pas bo idealen za nova obetavna področja, kot sta povezana vožnja in internet stvari. Hočem, da Evropa vodi v 5G. Zato morajo vse države članice ukrepati do leta 2020.“

Predlog je sestavljen iz dveh glavnih elementov:

  • v 700-megaherčnem pasu: skupne časovnice do njegove dejanske razpoložljivosti za brezžično širokopasovno uporabo pod harmoniziranimi tehničnimi pogoji ter s tem povezanih usklajevalnih ukrepov v podporo temu prehodu;
  • v pasu pod 700 MHz: dolgoročne prednostne razpoložljivosti za distribucijo avdiovizualnih medijskih storitev za širšo javnost ter prožnega pristopa k rabi spektra zaradi različnih ravni digitalne prizemne televizije v državah članicah.

Današnji predlog bo olajšal in pocenil razvoj inovativnih naprav in storitev po vsej EU: ne bo več treba preklapljati med več različnimi frekvenčnimi pasovi in se prilagajati različnim nacionalnim zahtevam.

Usklajen prehod do leta 2020

Komisija predlaga, da se 700-megaherčni pas do najpozneje 30. junija 2020 v vseh državah EU nameni brezžičnim širokopasovnim povezavam. To sovpada z uvajanjem omrežja 5G, predvidoma od leta 2020. Da bi države članice izpolnile ta rok, morajo do 30. junija 2017 sprejeti in objaviti nacionalne načrte za pokritost z omrežjem in sprostitev tega frekvenčnega pasu. Prav tako bodo morale do konca leta 2017 skleniti sporazume o čezmejnem usklajevanju. Taki načrti bodo omogočili nemoten prehod in dobro pokritost z omrežjem, ki bo v pomoč pri premostitvi digitalnega razkoraka in dosegi potrebne pokritosti, ki je pogoj za povezana vozila in zdravstveno oskrbo na daljavo.

Dve državi članici (Francija in Nemčija) sta že odobrili rabo 700-megaherčnega pasu za mobilne storitve. Druge države članice (Danska, Finska, Švedska, Združeno kraljestvo) so pripravile načrte za spremembo namena 700-megaherčnega v naslednjih nekaj letih.

Komisija pričakuje, da bodo Evropski parlament in države članice hitro sprejeli današnji predlog in s tem omogočili predvidljiv in pravočasen prehod.

Ozadje

Pas ultravisokih frekvenc (UHF) zajema območje 470–790 MHz in se zdaj uporablja za digitalne prizemne televizije ter brezžične mikrofone za izdelavo programov in posebne dogodke. V Evropi občutno narašča povpraševanje po brezžičnih širokopasovnih storitvah, ki ga spodbuja predvsem mobilna uporaba videovsebin. Mobilni prenos podatkov ustvarja pritisk na sedanje omrežne zmogljivosti in povpraševanje po dodatnem spektru. Današnji predlog namenja več spektra v 700-megaherčnem pasu (694–790 MHz) za širokopasovne povezave. Hkrati je cilj predloga ohraniti evropski avdiovizualni model, ki ponuja brezplačne in kodirane javne radiodifuzije ter zahteva trajnostne spektrske vire v frekvenčnem pasu pod 700 MHz (470–694 MHz).

Leta 2014 je Komisija nekdanjemu komisarju Pascalu Lamyju poverila predsedovanje skupini na visoki ravni, sestavljene iz predstavnikov mobilnega, radiodifuzijskega in medijskega sektorja, da bi oblikovali skupno stališče do prihodnje rabe pasu UHF. Poročilo predsedujočega priporoča spremembo namena 700-megaherčnega pasu za brezžične širokopasovne storitve ob hkratni ohranitvi evropskega avdiovizualnega modela z zavarovanjem dostopa prizemne radiodifuzije do spektra frekvenčnega pasu pod 700 MHz.

Sodelujoči pri javnem posvetovanju, ki je temu sledilo, so izrazili podporo usklajenemu ukrepanju na ravni EU. Predstavniki držav članic v Skupini za politiko radradiofrekvenčnega spektra so tudi sprejeli mnenje, ki podpira ponudbo brezžičnih širokopasovnih povezav v 700-megaherčnem pasu z usklajenim pristopom na ravni EU. Ta priporoča sprejetje harmoniziranih tehničnih pogojev in skupni rok za učinkovito rabo 700-megaherčnega pasu ter zagotovitev dolgoročne rabe frekvenčnega pasu pod 700 MHz za avdiovizualno distribucijo, vključno z razpoložljivostjo za digitalno prizemno televizijo.

Po izidu posvetovanja z deležniki na ravni EU in mednarodnih sporazumih (ITU) je pristop Komisije k dolgoročni rabi pasu UHF zasnovan za spodbujanje enotnega digitalnega trga in zagotovitev učinkovitega upravljanja tega dragocenega radiofrekvenčnega spektra ter odraža njegovo socialno, kulturno in gospodarsko vrednost.

Napredek na poti k enotnemu digitalnemu trgu

Današnja nova pravila o 700-megaherčnem pasu sledijo prvemu predlogu iz strategije za enotni digitalni trg iz decembra 2015 o avtorskih pravicah (sporočilo za medije) in digitalnih pogodbah (sporočilo za medije). Strategija za enotni digitalni trg vključuje 16 ključnih pobud, ki bodo predstavljene do konca tega leta.

Naslednji koraki pri usklajevanju spektra bodo predvidoma del reforme telekomunikacijskih pravil EU, ki bo predstavljena letos.

***

Več informacij

Pogosta vprašanja: radijske frekvence (v angleščini)

Danes sprejeti dokument:

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji

Impact Assessment:   https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28768
Impact Assessment summary: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28767

Druge uporabne povezave:

Spekter v EU (v angleščini)

Enotni digitalni trg (#DigitalSingleMarket)

Podpredsednik za enotni digitalni trg Andrus Ansip

Komisar za digitalno gospodarstvo in družbo Günther H. Oettinger:

Delovni program Komisije za leto 2016

IP/16/207

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar