Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija siūlo teikti daugiau judriojo ryšio interneto paslaugų naudojant aukštos kokybės radijo dažnius

Briuselis, 2016 m. vasario 2 d.

Šiandien Komisija pristato pasiūlymą koordinuoti 700 MHZ juostos naudojimą judriojo ryšio paslaugoms teikti. Jį įgyvendinus, visi Europos gyventojai galės naudotis geresne interneto prieiga ir atsiras daugiau galimybių kurti tarpvalstybines taikomąsias programas.

Radijo dažniai sienų neturi: spektro naudojimą reikia geriau koordinuoti ES lygmeniu, kad nebūtų trukdžių ir kad visame žemyne būtų sudarytos sąlygos teikti tokias novatoriškas paslaugas kaip interneto ryšys automobiliuose arba nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos. ES taip pat turi spręsti didėjančio belaidžio plačiajuosčio ryšio poreikio problemą. Iki 2020 m. judriojo ryšio interneto duomenų srautas išaugs beveik aštuonis kartus, palyginti su dabartiniu. Šiandien Komisija imasi veiksmų šioms problemoms spręsti. Vykdydama bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimo strategiją, ji siūlo suderintą ilgalaikį ultraaukšto dažnio (UHF) juostos (470–790 MHz) naudojimo metodą. Šiuo metu šis plačiajuostis ryšys daugiausia naudojamas televizijai transliuoti. Remiantis pasiūlymu, judriojo ryšio paslaugoms teikti 700 MHz juostoje (694–790 MHz) iki 2020 m. bus atlaisvinta daugiau spektro. Ši juosta yra itin tinkama aukštos kokybės interneto paslaugoms teikti, kad ir kur vartotojai būtų – dideliuose miestuose, mažuose atokiuose kaimeliuose ar keliautų transporto priemonėmis. Žemesni nei 700 MHz (470–694 MHz) dažniai pirmiausia bus naudojami garso ir vaizdo paslaugoms teikti. Toks būdas užtikrins, kad Europos gyventojai galėtų pasiekti kūrinius ne tik planšetiniais kompiuteriais ir išmaniaisiais telefonais (ši tendencija vis didėja), bet ir naudodamiesi įprastinėmis televizijos paslaugomis. Šiandien teikiamas pasiūlymas taip pat atitinka naujausius tarptautinius susitarimus dėl UHF juostos, įskaitant 700 MHz juostą, naudojimo.

bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Ekonomiškai beprasmiška bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 28 skirtingais būdais valdyti radijo dažnius ES. Šiandien teikiame pirmąjį pasiūlymą, kaip geriau koordinuoti spektrą ES. Siūlome taikyti bendrą 700 MHz juostos naudojimo judriojo ryšio paslaugoms metodą. Naudodami šią juostą galime užtikrinti tiek didelę aprėptį, tiek didelę ryšio spartą. Be to, Europos gyventojai, netgi gyvenantys kaimo vietovėse, turės aukščiausios kokybės interneto prieigą, taip pat bus sudarytos sąlygos diegti 5G – kitos kartos – ryšių tinklą. Taip pat užtikriname garso ir vaizdo sektoriui reikalingus dažnius bei skatiname veiksmingai radijo bangas naudojančių technologijų pažangą. Spektras nėra begalinis – turime jį išnaudoti kuo geriau.“

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė: „Jei neturime šiuolaikinės infrastruktūros ir netaikome taisyklių, visi ir visur naudotis aukštos kokybės judriojo ryšio paslaugomis negalime. Šiuo pasiūlymu parodome, kad galime sudaryti sąlygas ir gyvybingam garso ir vaizdo sektoriui, ir turėti spektrą, kurio mums reikės 5G tinklui. 700 MHz juosta – itin tinkama naujoms daug žadančioms sritims – interneto ryšiui automobiliuose ir daiktų internetui. Noriu, kad Europa pirmautų 5G technologijų srityje. Todėl visos valstybės narės turi imtis veiksmų iki 2020 m.“

Pasiūlymą sudaro dvi pagrindinės dalys:

  • 700 MHz juosta. Bendras tvarkaraštis, pagal kurį ši juosta turi būti veiksmingai naudojama belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui suderintomis techninėmis sąlygomis, ir susijusios koordinavimo priemonės šiam perėjimui paremti;
  • žemesnių nei 700 MHz dažnių juosta. Ilgalaikis prioritetas garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugoms teikti plačiajai visuomenei, kartu taikant lankstų spektro naudojimo metodą, kad jo pakaktų skirtingų lygių skaitmeninei antžeminei televizijai diegti valstybėse narėse.

Šis pasiūlymas padės pasiekti šiuos tikslus ir sumažins novatoriškų prietaisų ir paslaugų kūrimo sąnaudas visoje ES: daugiau nebereikės keisti juostų ir prisitaikyti prie skirtingų nacionalinių reikalavimų.

Darnus perėjimas iki 2020 m.

Komisija siūlo, kad visose ES šalyse 700 MHz dažnių juosta būtų paskirta belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui vėliausiai iki 2020 m. birželio 30 d. Šis terminas atitiks 5G ryšio diegimo planą – jį numatyta pradėti diegti nuo 2020 m. Kad galėtų laikytis šio termino, valstybės narės turės priimti savo nacionalinius tinklo aprėpties ir šios dažnių juostos atlaisvinimo iki 2017 m. birželio 30 d. planus ir juos viešai paskelbti. Be to, iki 2017 m. pabaigos jos turės sudaryti tarpvalstybinio koordinavimo susitarimus. Naudojant tokius planus, perėjimas bus sklandesnis ir bus užtikrinta tinkama tinklo aprėptis, taigi bus galima įveikti skaitmeninę atskirtį ir sudaryti būtinas aprėpties sąlygas interneto ryšiui automobiliuose arba nuotolinėms sveikatos priežiūros paslaugoms.

Dvi valstybės narės – Prancūzija ir Vokietija – jau leido naudoti 700 MHz dažnių juostą judriojo ryšio paslaugoms teikti. Kitos valstybės narės – Danija, Suomija, Švedija ir JK – parengė planus pakeisti 700 MHz dažnių juostos paskirtį per ateinančius dvejus metus.

Komisija tikisi, kad Europos Parlamentas ir valstybės narės greitai patvirtins dabartinį pasiūlymą, kad perėjimas būtų iš anksto žinomas ir įvyktų laiku.

Pagrindiniai faktai

Ultraaukštųjų dažnių juostą (UHF) sudaro 470–790 MHz diapozonas, šiuo metu ji naudojama skaitmeninei antžeminei televizijai, belaidžiams mikrofonams rengiant programas ir specialius renginius. Europoje belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugų poreikis ypač išaugo, visų pirma dėl vaizdinės medžiagos naudojimo keliaujant. Dėl didėjančio judriojo ryšio duomenų srauto reikia vis didesnių dabartinio tinklo pajėgumų ir papildomo spektro. Šiandien teikiamame pasiūlyme numatoma suteikti daugiau spektro plačiajuosčio ryšio 700 MHz dažnio juostai (694–790 MHz). Taip pat juo siekiama išsaugoti Europos garso ir vaizdo žiniasklaidos modelį, pagal kurį galima nemokamai žiūrėti visuomeninių transliuotojų programas, tačiau tam reikia tvarių spektro išteklių žemesnių nei 700 MHz dažnių juostoje (470–694 MHz).

2014 m. Komisija paprašė buvusį Komisijos narį Pascalį Lamy pirmininkauti judriojo ryšio, transliavimo ir žiniasklaidos sektorių atstovų aukšto lygio darbo grupei rasti bendrą poziciją dėl UHF juostos naudojimo ateityje. Pirmininkas savo ataskaitoje rekomendavo pakeisti 700 MHz juostos paskirtį ir naudoti ją belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, tačiau kartu išsaugoti Europos garso ir vaizdo žiniasklaidos modelį numatant apsaugos priemones, kad antžeminiam transliavimui būtų galima naudoti žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos spektrą.

Vėliau surengtų viešų konsultacijų respondentai taip pat pritarė koordinuotiems ES veiksmams. Valstybių narių atstovai, dalyvaujantys Radijo spektro politikos grupėje (RSPG) priėmė nuomonę, kuria taip pat pritarė , kad 700 MHz dažnių juosta turėtų būti skirta belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti taikant darnų Sąjungos metodą. Kad ši juosta būtų naudojama veiksmingai, nuomonėje rekomenduojama patvirtinti suderintas technines sąlygas ir bendrą terminą, o ilguoju laikotarpiu užtikrinti žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos naudojimą garso ir vaizdo žiniasklaidai, įskaitant galimybę naudoti skaitmeninei antžeminei televizijai.

Reaguodama į konsultavimosi su Europos suinteresuotaisiais subjektais rezultatus ir tarptautinius susitarimus, Komisijos ilgalaikio UHF juostos naudojimo metodas yra parengtas taip, kad skatintų bendrąją skaitmeninę rinką ir užtikrintų veiksmingą naudingo radijo spektro valdymą, atsižvelgiant į jo socialinę, kultūrinę ir ekonominę vertę.

Žingsniai bendrosios skaitmeninės rinkos link

Šiandien naujos 700 MHz juostos naudojimo taisyklės pristatomos po pirmųjų pasiūlymų dėl autorių teisių (pranešimas spaudai) ir skaitmeninių sutarčių (pranešimas spaudai), pateiktų 2015 m. gruodžio mėn. vykdant Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją. Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją sudaro 16 pagrindinių iniciatyvų, kurios bus pristatytos dar šiais metais.

Kitas su spektro koordinavimu susijęs žingsnis turėtų būti ES telekomunikacijų taisyklių atnaujinimas. Atnaujintos taisyklės bus pristatytos šiemet.

***

Daugiau informacijos

Dažnai užduodami klausimai. Radijo dažniai

Šiandien priimtas dokumentas

Pasiūlymas dėL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMO dėl 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje

Impact Assessment:   https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28768
Impact Assessment summary: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28767

Kitos naudingos nuorodos

Spektras ES

Bendroji skaitmeninė rinka (#Bendroji skaitmeninė rinka)

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris

2016 m. Komisijos darbo programa

IP/16/207

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar