Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Prijedlog Komisije za poboljšanje usluga mobilnog interneta s pomoću visokokvalitetnih radijskih frekvencija

Bruxelles, 2 veljača 2016

Komisija danas predstavlja prijedlog za usklađivanje uporabe pojasa od 700 MHz za mobilne usluge. Time će se poboljšati pristup internetu za sve Europljane i pridonijeti razvoju prekograničnih primjena.

Radijske frekvencije ne poznaju granice pa bi spektar, kako bi funkcionirao na cijelom kontinentu, trebalo bolje koordinirati na razini EU-a da bi se izbjegle smetnje i omogućile inovativne usluge kao što su povezana vozila ili zdravstvena skrb na daljinu. EU se također mora nositi sa sve većom potražnjom za bežičnim širokopojasnim uslugama. Do 2020. mobilni internetski promet bit će gotovo osam puta veći nego danas. Komisija danas poduzima mjere kako bi odgovorila na te izazove. Kao dio svoje strategije za stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta predlaže uravnotežen dugoročni pristup za uporabu pojasa ultravisoke frekvencije (UHF) (470 – 790 MHz). Trenutačno se taj pojas upotrebljava uglavnom za televizijsko emitiranje. Prema prijedlogu, do 2020. bit će dostupno više spektra za mobilne usluge u pojasu 700 MHz (694 – 790 MHz). Taj je pojas idealan za pružanje visokokvalitetnih internetskih usluga korisnicima, bez obzira na to nalaze li se u velikom gradu, malom udaljenom selu ili na autocesti. Frekvencije u području ispod 700 MHz (470 – 694 MHz) ostat će prije svega dostupne za audiovizualne usluge. Tim će se pristupom Europljanima osigurati pristup kreativnim sadržajima na tabletima i pametnim telefonima, što je trend u porastu, ali i preko klasičnih TV usluga. Današnji je prijedlog u skladu i s najnovijim međunarodnim sporazumima o uporabi UHF pojasa uključujući pojas 700 MHz.

Andrus Ansip, potpredsjednik Komisije zadužen za jedinstveno digitalno tržište, rekao je: „Dvadeset i osam različitih načina upravljanja radijskim frekvencijama u EU-u nemaju gospodarskog smisla na jedinstvenom digitalnom tržištu. Danas predstavljamo naš prvi prijedlog za bolju koordinaciju spektra u EU-u. Predlažemo zajednički pristup uporabi pojasa 700 MHz za mobilne usluge. Taj je pojas optimalan i za široku pokrivenost i za velike brzine. On će svim Europljanima omogućiti vrhunski pristup internetu čak i u ruralnim područjima te utrti put za 5G, sljedeću generaciju komunikacijskih mreža. Istovremeno osiguravamo frekvencije za audiovizualni sektor i potičemo razvoj tehnologija koje učinkovito upotrebljavaju radijske valove. Spektar je oskudan resurs i moramo ga upotrebljavati na najbolji mogući način.”

Günther H. Oettinger, povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo, izjavio je: „Ne možemo imati visokokvalitetni mobilni internet svugdje za sve i svakoga ako nemamo modernu infrastrukturu i moderna pravila. Ovim prijedlogom pokazujemo da možemo imati oboje: i dinamični audiovizualni sektor i spektar koji ćemo trebati za 5G. Pojas 700 MHz bit će idealan za nova perspektivna područja kao što su umrežena vožnja i internet stvari. Želim da Europa bude predvodnik u tehnologiji 5G. Zato sve države članice moraju poduzeti određene mjere do 2020.”

Prijedlog obuhvaća dva glavna elementa:

  • u pojasu 700 MHz: zajednički raspored za njegovo učinkovito stavljanje na raspolaganje za bežičnu širokopojasnu uporabu prema usklađenim tehničkim uvjetima i povezane koordinacijske mjere kojima se taj prijelaz podupire;
  • u pojasu ispod 700 MHz: dugoročni prioritet distribucije audiovizualnih medijskih usluga građanima, zajedno s fleksibilnim pristupom za uporabu spektra za različite razine korištenja digitalne zemaljske televizije (DTT) u državama članicama.

Današnjim prijedlogom olakšat će se razvoj inovativnih uređaja i usluga diljem EU-a i smanjiti njegovi troškovi: više nema potrebe za prebacivanjem između različitih pojaseva i prilagođavanjem različitim nacionalnim zahtjevima.

Koordinirani prijelaz ususret 2020.

Komisija predlaže da bi u svim zemljama EU-a pojas 700 MHz trebalo odrediti za bežične širokopojasne usluge najkasnije do 30. lipnja 2020., što je u skladu s uvođenjem tehnologije 5G, predviđenim od 2020. Kako bi se ispunio taj rok, države članice morat će do 30. lipnja 2017. donijeti i objaviti svoje nacionalne planove za mrežnu pokrivenost i za otvaranje tog pojasa. Također će do kraja 2017. trebati sklopiti sporazume o prekograničnoj koordinaciji. Takvi će planovi omogućiti nesmetani prijelaz i osigurati dobru mrežnu pokrivenost koja će pridonijeti premošćivanju digitalnog jaza i stvoriti potrebne uvjete pokrivenosti za povezana vozila ili zdravstvenu skrb na daljinu.

Dvije države članice (Francuska, Njemačka) već su odobrile uporabu pojasa 700 MHz za mobilne usluge. Još neke države članice (Danska, Finska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina) iznijele su planove za prenamjenu pojasa 700 MHz u sljedećih nekoliko godina.

Komisija računa s tim da će Europski parlament i države članice brzo donijeti današnji prijedlog kako bi se osigurao predvidljiv i pravodoban prijelaz.

Kontekst

Pojas ultravisoke frekvencije (UHF) obuhvaća raspon 470 – 790 MHz i trenutačno se upotrebljava za digitalnu zemaljsku televiziju i za bežične mikrofone u proizvodnji programa i na posebnim događajima. U Europi se bilježi znatan rast potražnje za bežičnim širokopojasnim uslugama koji uglavnom pokreće potrošnja videosadržaja na mobilnim uređajima. Povećanje prometa mobilnih podataka stavlja pritisak na postojeće kapacitete mreža i na potražnju za dodatnim spektrom. Današnjim prijedlogom predviđa se više spektra za širokopojasne usluge u pojasu 700 MHz (694 – 790 MHz). Istodobno, cilj mu je očuvanje europskog audiovizualnog modela, koji pruža besplatno kodirano (free-to-view) emitiranje od javnog interesa i zahtijeva održive resurse spektra u pojasu ispod 700 MHz (470 – 694 MHz).

U 2014. Komisija je zadužila bivšeg povjerenika Pascala Lamyja da predsjeda skupinom na visokoj razini koja uključuje predstavnike mobilnog, radiodifuzijskog i medijskog sektora i radi na pronalaženju zajedničkog stajališta o budućoj uporabi UHF pojasa. U njegovu izvješću preporučena je prenamjena pojasa 700 MHz za bežične širokopojasne usluge uz održavanje europskog audiovizualnog modela zaštitnim mjerama za zemaljsko emitiranje za pristup spektra frekvencijskom pojasu ispod 700 MHz.

Sudionici javnog savjetovanja koje je uslijedilo izrazili su potporu koordiniranom djelovanju EU-a. Predstavnici država članica u Skupini za politiku radiofrekvencijskog spektra (RSPG) donijeli su mišljenje kojim se također podupire pružanje bežičnih širokopojasnih usluga u frekvencijskom pojasu 700 MHz s pomoću koordiniranog pristupa EU-a. U njemu se preporučuje donošenje usklađenih tehničkih uvjeta i zajedničkog roka za učinkovitu uporabu tog pojasa te osiguravanje dugoročne uporabe frekvencijskog pojasa ispod 700 MHz za audiovizualnu distribuciju, uključujući njegovu dostupnost za digitalnu zemaljsku televiziju (DTT).

Nastavljajući se na rezultate savjetovanja s dionicima na razini EU-a i međunarodne sporazume (ITU), stajalište Komisije o dugoročnoj uporabi UHF pojasa oblikovano je kako bi se poticalo jedinstveno digitalno tržište i osiguralo učinkovito upravljanje tim vrijednim radiofrekvencijskim spektrom, odražavajući njegovu socijalnu, kulturnu i gospodarsku vrijednost.

Ususret jedinstvenom digitalnom tržištu

Današnja nova pravila o pojasu 700 MHz slijede prve prijedloge sastavljene u okviru strategije jedinstvenog digitalnog tržišta u prosincu 2015. o autorskim pravima (priopćenje za tisak) i digitalnim ugovorima (priopćenje za tisak). Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta uključuje 16 ključnih inicijativa koje će biti predstavljene do kraja ove godine.

Očekuje se da sljedeći koraci povezani s koordinacijom spektra budu dio izmjene telekomunikacijskih pravila EU-a koja će biti predstavljena ove godine.

***

Dodatne informacije

Najčešća pitanja: radijske frekvencije

Dokument koji je danas donesen:

Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uporabi frekvencijskog pojasa 470 – 790 MHz u Uniji

Impact Assessment:   https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28768
Impact Assessment summary: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28767

Druge korisne poveznice:

Spektar u EU-u

Jedinstveno digitalno tržište (#DigitalSingleMarket)

Potpredsjednik Komisije zadužen za jedinstveno digitalno tržište, Andrus Ansip

Povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo Günther H. Oettinger

Program rada Komisije za 2016.

IP/16/207

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar